مکتب

آخرین به روز رسانی 5ـ 7ـ 2019

در سویدن قوانین مختلفی وجود دارد که چگونگی مکتب را که در آن همه اطفال و نوجوانان بتوانند به بهترین وجهه ممکن رشد کنند تعیین مینماید. طور مثال مکتب باید است ضروریات مختلف شاگردان را درنظربگیرد. برنامه و پلانهای درسی وجود دارند که نشان میدهند که در صنف های مختلف چه مضامینی را باید است آموخت. دراینجا میتوانید درمورد مکتب درسویدن مطالعه کنید.

سیستم تحصیلی مکاتب

سیتم مکتب های سویدن ازفعالیت های مختلف و انواع تحصیلات تشکیل شده است. درزیر یک بررسی اجمالی داده میشود.

مهد اطفال

مهد اطفال یک فعالیت گروه تعلیمی برای اطفال از ۱ سال تا شروع مکتب است. اطفال مهد در سنین مختلف شروع می کنند و برای مدت طولانی شرکت می کنند. فعالیت های مهد اطفال باید از جمله والدین را قادر سازد تا بتوانند کار یا تحصیلات را با تربیت اطفال ادغام کنند.

صنف پیش مکتبی

صنف پیش مکتبی یک نوع از مکتب اجباری است. اکثر اطفال از دوره ترم خزان سالی که ۶ ساله میشوند به صنف پیش مکتبی می روند. این تعلیمات اطفال را تحریک می کند و آنها را برای ادامه تحصیلات بیشتر آماده می کند.

مکان اوقات فراغت (Fritidshem)

شاروالی موظف است محل اوقات فراغت (Fritidshem) طفل را تا ترم بهاری که طفل ۱۳ ساله میشود ارائه دهد. شاروالی می تواند به جای محل اوقات فراغت از ترم خزان زمانی که طفل ۱۰ ساله است، مکان اوقات فراغت آزاد (Öppen fritidsverksamhet) را ارائه دهد. محل اوقات فراغت مکمل صنف های پیش مکتبی و مکتب میباشد تا والدین را قادر سازد که بتوانند کار یا تحصیلات را با تربیت اطفال ادغام سازند.

حمایت تعلیم و تربیتی

شاروالی ها باید سعی کنند که به جای پیش مکتبی یا مکان اوقات فراغت درصورت تمایل مراقبت های تعلیم وتربیتی طفل را پیشنهاد دهند.

مکتب دوره ابتدائیه

ازترم خزان سالی که طفل شما شش ساله میشود تحصیل اجباری شروع میشود. صنف پیش مکتبی هم اجباری است. اگردلایل خاصی وجود داشته باشد، تا زمانی که دوره خزان سال تقویمی که کودک هفت ساله است،مدرسه اجباری اعمال نمی شود. دربعضی موارد ممکن هست که طفل شما مکتب ابتدایی، یا مکتب ابتدایی معلولین و یا مکتب ابتدایی مخصوص را مستقیما شروع کند. مکتب اجباری معمولا زیر ۱۰ سال میباشد.

مکتب دوره ابتدائیه معلولین (Grundsärskolan)

مکتب دوره ابتدائیه معلولین (Grundsärskolan) باید به تمام اطفالی که اختلال رشدی دارند تعلیماتی متناسب با نیاز های هر طفلی ارائه کند.

دوره مکتب لیسه

محصلان برای پروگرام های ملی سراسری که او را برای آموزش پوهنتنی یا آموزش حرفه ای آماده کرده و نیزبرای پنج پروگرام مختلف مقدماتی، در صورتی محصل واجد پروگرام های ملی نباشند، می توانند درخواست دهند. تحصیلات دوره لیسه دانش پایه برای ادامه تحصیل و برای زندگی حرفه ای آینده فراهم می کند.

مکتب لیسه معلولین (Gymnasiesärskolan)

پروگرام های ملی و پروگرام های فردی برای انتخاب وجود دارند. قبل از شروع دانش آموز در مکتب لیسه معلولین ، شاروالی یک ارزیابی تعلیم تربیتی، روانی، صحی و اجتماعی را برای تعیین اینکه بداند آیا این مکتب مناسب برای دانش آموزاست را انجام میدهد.