دوره های مختلف تحصیلی

آخرین به روز رسانی 14/12-2023

شما که میخواهید تحصیل کنید میتوانید بین دوره های تحصیلی مختلف انتخاب کنید و بستگی به این دارد که چی میخواهید بخوانید، اگر قبلا درس خوانده اید آن روشی که میخواهید تحصیل کنید مناسب شما باشد. دراینجا معلوماتی درباره تحصیلات مختلف برای کلانسالان وجود دارد.

شاروالی دوره های تحصیلی برای کلانسالان در سطح ابتدائیه و لیسه ترتیب میدهد. که آن به اسم Komvux نامیده میشود. مکتب شاروالی کلانسالان برای شما است که میخواهید مضامین یا دوره هایی درسطح ابتدایی یا درسطح لیسه بخوانید ولی سن شما بیش از آن است که بتوانید در مکاتب ابتدائیه یا لیسه معمولی بروید.

گر به سن ۲۰ سالگی رسیده اید، اگر در ثبت احوال نفوس راجستر کرده یا راجستر میشوید و یا در یک شاروالی ثبت نام کرده اید و آن دانشی که این دوره میدهد را نداشته باشید، می توانید در Komvux تحصیل کنید.

قبل از شروع تحصیلات سطح دانش شما ارزیابی میشود، که تدریس درسطح درستی شروع شود. شما میتوانید یک یا چند مضامین را در Komvux بخوانید. شما میتوانید نیمه وقت یا تمام وقت درس بخوانید. بعد از آن میتوانید به تحصیلات عالی یا کالج شغلی ادامه دهید یا اینکه کار کنید.

حق الزحمه هنگام تحصیل در Komvux

اگردرمکتب کلانسالان شاروالی تحصیل میکنید وبرای مثال غرامت استقرار ندارید میتوانید تقاضای کمک هزینه و وام تحصیلی از CSN کمیتۀ مرکزی بورسیه های تحصیلی بکنید.

ارزیابی سطح دانش شما

شما می توانید مهارت های قبلی خود را در Komvux تایید کنید. این بدان معنی است که شما می توانید دانش خود را بررسی، ارزیابی و مستند سازی کنید. ممکن است دانش خود را از طریق روش های مختلف به دست آورده باشید، مثلا از طریق اشتغال یا تحصیل. اعتبار سنجی می تواند شانس شما برای گرفتن یک شغل یا تحصیل بیشتر افزایش دهد. اعتبار سنجی باید با توجه به شرایط و نیازهای شما انجام شود.

اگر بخواهید تحصیل کنید یا اعتبار سنجی را انجام دهید، از مشاورتحصیلی و مشاور حرفه ای که در Komvux کار می کنند پرسان کنید که چی کار کنید. اگر در برنامه استقراری از طریق اداره کارهستید، می توانید با مسؤل خود دراداره کار تماس بگیرید.

آموزش ویژه برای بزرگسالان آموزشی است برای شما که ناتوانی ذهنی دارید و یا دچار آسیب مغزی شده اید. این آموزش بعضا Särvux و گاهی اوقات Lärvux نامیده میشود. شهرداری آموزش را در سطح مکتب ابتدائی و مکتب لیسه ترتیب میدهد. شما همچنان می توانید سویدنی برای مهاجران را در چهارچوب آموزش ویژه برای بزرگسالان فرا گیرید.

اگر به سن ۲۰ سالگی رسیده اید و دانشی که آن دوره تحصیلی به شما میدهد ندارید، میتوانید در دوره تحصیلی ویژه برای کلانسالان تحصیل کنید، درصورتیکه در ثبت احوال نفوس راجستر شده اید یا دریک شاروالی راجستر میشوید . قبل از شروع سطح دانش شما ارزیابی می شود تا تدریس در سطح مناسب شما شروع شود.

تحصیلات شغلی آموزش در یک حرفه خاص است. شما می توانید در مکتب شاروالی کلانسالان Komvux یا در دروره ویژه تحصیلی کلانسالان شرکت کنید. شما همچنین می توانید در یکی از کالج های شغلی تحصیلات حرفه ای شرکت کنید.

درطول تحصیل شما ارتباط زیادی با شرکت ها دارید. به عنوان مثال، شما می توانید کارآموزی را انجام دهید. این شانس شما را برای پیدا کردن کار بعد از تحصیلات زیاد میکند.

دوره شاگردی یک نوع آموزش حرفه ای است که درمکتب Komvux و درمکتب تحصیلات ویژه برای کلانسالان Särvux قرار دارد. شما می توانید در دوره شاگردی مشارکت کنید که دوره اساسی یک شغل و تجربه در آن حرفه را یاد بگیرید. شما همچنین می توانید در زمینه شغل با کمک یک ناظر در محل کار، دانش بیشتری کسب کنید.

لیسه عامیانه یک مکتبی برای شاگردان کلانسال هست. درآنجا دوره هایی درسطح ابتدائیه ودرسطح لیسه میخوانید. درخیلی ازاین مکاتب شما میتوانید همزمان که درس میخوانید درآنجا بودوباش کنید.

در یک لیسه عامیانه می توانید دوره های عمومی یا دوره های ویژه را بخوانید. شما می توانید به جای لیسه و به جای مکتب ابتدایی، دوره های عمومی را بخوانید. شما می توانید دوره های ویژه ای را که بر روی یک مضمون خاص تمرکز می کنند بخوانید. به عنوان مثال، شما می توانید موسیقی یا هنر را مطالعه کنید. شما همچنین می توانید یک شغل خاص را یاد بگیرید.

هریک از لیسه های عامیانه خود تصمیم می گیرند که چه کسی می تواند در مکتب بخواند. لیسه های عامیانه سیستم نمبرهای خودشان را دارند. تحصیل در لیسه های عامیانه می تواند واجد شرایط بودن اساسی برای ورود به پوهنتون و تحصیلات عالی را بدهد. واجد شرایط بودن اساسی به این معنی است که شما آن دانشی را دارید که بتوانید در پوهنتون و تحصیلات عالی شرکت کنید.

اگر شما تحصیلاتی دریک وظیفه ازکشوردیگری بغیرازسویدن دارید، و یا دروظیفه خاصی درکشوردیگری کارکرده اید، امکان دارد که نیازباشد که تحصیلات تکمیلی را بخوانید. این دوره ای است که برای کارکردن درسویدن انچه که دراین وظیفه نیازاست را یاد میگیرید.

تحصیلات تکمیلی درپوهنتون ها وکالج ها موجود است. منحیث مثال دوره های آموزشی وجود دارد برای:

  • اقتصاد دانان
  • انجنیرها
  • پرستارها
  • مشاورین خدمات تأمین اجتماعی
  • ویرسازان
  • داکترها
  • معلم ها

دوره های تحصیلی بین ۱ تا ۲ سال هستند و شما میتوانید درطول مدت تحصیل ازکمیته مرکزی بورسیه های تحصیلی (CSN) کمک هزینه دریافت کنید.

آموزش بازار کار دوره ای است که بر مشاغلی متمرکزاست که درآن کمبود نیروی کاری دوره دیده وجود دارد. دوره هایی که دردسترس هست بستگی دارد به اینکه شرایط بازار کارچگونه باشد.

مطمئن نباشید که اگر دوره بازارکاری را به پایان رساندید بتوانید کارگیر بیاورید. ولی اگر این دوره ها را بخوانید شانس شما برای کارپیدا کردن بیشتر میشود و شما در بازار کار جذاب تر می شوید.

آموزش از راه دور

یک راه برای تحصیل کردن آموزش از راه دور است. اگر از راه دور درس بخوانید شما به مکتب یا به پوهنتون نمیروید. شما انتخاب میکنید که درکجا میخواهید درس بخوانید. برای مثال شما میتوانید در مدرسه یا درکتابخانه درس بخوانید.

دربعضی از دوره ها فقط ازاینترنت استفاده می شود. دربعضی دیگر از دوره ها شما برای مثال چند بار درسال معلم و دیگر شاگردان را میبینید. در بین ملاقات ها، شما را از طریق اینترنت، ایمیل یا تلفون در تماس خواهید بود.

دوره های زیاد و مختلفی هستند که از راه دور خوانده میشوند. شما میتوانید هم دوره های کوتاه تر و هم یا رشته های طولانی تر را از راه دوربخوانید. تحصیلات از راه دور هم نیمه وقت و هم تمام وقت هستند.

پوهنتون و کالج

برای شما که میخواهید در پوهنتون وکالج تحصیل کنید

شما لازم نیست که یک تبعه سویدنی یا ساکن سویدن باشید تا بتوانید در یک کالج یا پوهنتون سویدن تحصیل کنید. به منظور عدم پرداخت هزینه تحصیل، شما باید تبعه یک کشور اتحادیه اروپا ​یا شورای همکاری اقتصادی اتحادیه(EES) یا​ سوئیس، بوده و یک اجازه اقامت دائم یا اجازه اقامت موقت (نه به دلیل تحصیل) در سویدن داشته باشید.

شما که می خواهید تحصیلات خود را ادامه دهید، این فرصت را دارید که کورس های تکمیلی یا پروگرام کامل دریک کالج یا پوهنتون بخوانید. کورس ها و پروگرام های زیادی برای انتخاب وجود دارند، اما الزامات پذیرش متفاوتی برای ورود به این کورس ها و پروگرام ها وجود دارند. کالج ها و پوهنتون های مختلف کورس ها و پروگرام های مختلفی را ارائه می دهند. برای پیدا کردن کدام کورس ها و پروگرام هایی که در پوهنتون ها و کالج ها ارائه می شود واینکه چه شرایط پذیرشی برای هر کورس و پروگرام وجود دارد، می توانید از وب سایت های زیر بازدید کنید:

شرایط ورود برای تحصیل در پوهنتون وکالج

برای اینکه بتوانید در یک پوهنتون تحصیل کنید، باید دانش قبلی داشته باشید. شما باید یک مدرک پایه ای داشته باشید که از طریق نمرات کامل از دوران لیسه، دیپلم لیسه، تحصیلات از مکتب کلانسالان شاروالی (Komvux) یا لیسه همگانی (Folkhögskola) داشته باشید. شما همچنین باید برخی از کورس های خاص را بخوانید تا واجد شرایط لازم برای پذیرش عمومی باشید.

اکثر دوره ها نیاز به داشتن مدارک ویژه ای برای پذیرش دارند که ممکن است بین پروگرام های مختلف متفاوت باشد. معمولا این بدان معنی است که شما باید برخی کورس های خاص لیسه را بخوانید و آنها را قبول شوید، اما همچنین می تواند به این معنی هم باشد که نیازبه تجربه کاری، نمونه های کاری و به یا کورس های پوهنتونی هم نیاز باشد.

تکمیل کردن

اگرواجد شرایط خواندن کورس یا پروگرامی که میخواهید بخوانید نباشید، امکان تکمیل انها را دارید. شما می توانید با خواندن کورس های تعلیمی درمکتب کلانسالان شاروالی (Komvux) یا درلیسه های عالی همگانی (Folkhögskola) آنرا تکمیل کنید.

سطح تحصیلات درکالج و پوهنتون

درپوهنتون ها و کالج ها، تمام کورس ها و پروگرام ها به سه سطح تقسیم می شوند. این سطوح پایه، پیشرفته و تحصیلات پژوهشی هستند. تمام سطوح بر اساس سطح زیرین آن است. شما که برای اولین بار برای تحصیل درپوهنتون یا کالج میروید از سطح پایه شروع می کنید.

سطح پایه

شما شروع به خواندن یک کورس در یکی ازمضامین یا در یک قسمتی که نیاز به مطالعات قبلی در پوهنتون یا کالج نداشته باشد. اکثریت قریب به اتفاق برنامه های پروگرام لیسانس سه ساله است اگر شما تمام وقت تحصیل کنید.

سطح پیشرفته

برای شروع خواندن یک پروگرام در سطح پیشرفته، باید حداقل سه سال در مقطع لیسانس تحصیل کرده باشید ویا معادل مدرک تحصیلی خارجی ویا دارای قابلیت معادل آن باشید.

شما همچنین می توانید کورس های مستقل را در سطح پیشرفته بخوانید، سپس باید تحصیلات خود را در سطح لیسانس ادامه دهید. این نیازی ندارد که شما یک مدرک داشته باشید.

درسطح پژوهشی

اگر می خواهید در سطح پژوهشی تحصیل کنید، باید درجه ای را در سطح پیشرفته داشته باشید.