مراقبت و سلامتی

آخرین به روز رسانی 8/12-2022

هرکسی که در سویدن زندگانی میکند حق استفاده از مراقبت های صحی را دارد. دراین سایت ها معلومات بیشتری درمورد مراقبتهای صحی و دندان پیدا میکنید. . شما همچنین می توانید در مورد آنچه که برای سالم تر بودن خودتان انجام دهید را بیشتر مطالعه کنید.

راهنمای صحی ۱۱۷۷ (1177vårdguiden)

درسویدن سازمان صحی منطقه ای مسئول مراقبت های صحی هستند. سازمان صحی منطقه ای هر منطقه هرکدام وب سایت مربوط به خود را دارند، با معلوماتی درمورد شفاخانه ها و مراکز صحی که آنها ارائه میکنند. یک وب سایت مشترک هم دارند که تمامی سازمان های صحی منطقه ای باهم در آن مشترک هستند بنام راهنمای صحی ۱۱۷۷.

در راهنمای صحی ۱۱۷۷، شما در مورد نوع دریافت کمک های صحی که مناسب با نیازهای شما ویا مشکلات صحی شما باشد، میتوانید بیشتر بخوانید. در آنجا شما می توانید اطلاعات درمورد تماس و ساعات کاری را برای مراکز مختلف صحی و دندان در سراسر کشور پیدا کنید.

مصارف صحی

دربیشتر مناطق و ولایت ها طفلان و نوجوانان زیر ۲۰ سال مصارف صحی و دندانپزشکی مجانی دارند. اگر شما بالای ۲۰ سال هستید معمولا یک خرج کمی برای ملاقات خود میدهید. مبلغی که می پردازید درشورای ولایتی و منطقه ای مختلف با هم متفاوت هست.

اگر شما به مراقبت صحی زیادی نیاز داشته باشید، شامل حفاظت مصارف بالا میشوید. این حفاظتی هست برای اینکه مصارف صحی و ادویه جات شما زیاد نشود.

معلولیت

کسی که معلول هست توانایی فیزیکی، روحی روانی او کم شده هست. اگر شما معلولیت داشته باشید میتوانید کمک و پشتیبانی دریافت کنید.

درمعرض خشونت قرارگرفته

استفاده از خشونت، تهدید و آسیب رساندن به دیگران ممنوع است. خشونت می تواند چیزهای مختلفی باشد. منحیث مثال، می تواند جسمی، ذهنی، جنسی، اقتصادی و مادی باشد. اگر شما تحت خشونت قرارگرفته اید، حق حفاظت و حمایت دارید.