دواخانه و دواها

آخرین به روز رسانی 8/12-2022

بعضی از دواها را فقط درصورتی میتوان خرید که شما نسخه از داکترتان داشته باشید. اما دواهایی هم وجود دارند که می توانید بدون نسخه خریداری کنید.

دوا را میتوانید از دواخانه خریداری کنید. برخی از داروهای غیرتجویزی نیز می توانند درفروشگاه های دیگرمانند فروشگاه های مواد غذایی خریداری شوند.

کسانی که در دواخانه کار می کنند، درمورد بیماری ها و دواهای مختلف بسیار می دانند. آنها می توانند به بسیاری از پرسان های شما پاسخ دهند. در دواخانه نیز اطلاعات و بروشور درباره مریضی های مختلف وجود دارد.

شما همچنین می توانید دواها را از دواخانه ها و سایر رسانه ها در اینترنت خریداری کنید. قبل از خرید اطمینان حاصل کنید که وب سایت مجوز فروش دوا را دارد. اگر شما از سایت هایی که مجوز ندارند خرید کنید، ممکن است که دواها تقلبی باشند. نماد مشترک اتحادیه اروپا برای تجارت اینترنتی با دوا و نماد ملی دواخانه ها را کنترول کنید.