حاملگی

آخرین به روز رسانی 9/12-2022

​در اینجا شما میتوانید در این مورد که در هنگام حاملگی و بعد از آن و یا هم در صورت حامله شدن ناخواسته به کجا مراجعه نمائید، بیشتر بخوانید.

حاملگی و مراقبت از مادران

مرکز خدمات صحی مادران (ام وی سی)

مرکز خدمات صحی مادران (ام وی سی)، از جمله برای زنان حامله است. یک مادر به (ام وی سی) در جریان حاملگی خود جهت کنترول طفل و هم صحت خودش می رود. رفتن به (ام وی سی) رایگان است. و همچنان (ام وی سی) ملاقات هایی دارد که در آن در موارد حاملگی، زاییدن و شیر دادن طفل می توانید معلومات دریافت کنید. معمولأ پدر طفل نیز در این ملاقات ها و بازدید ها اشتراک می کند. در کشور سویدن معمولی است که مردها نیز در جریان زاییدن طفل حاضر باشند.

ولادت یا زایمان

شما میتوانید خودتان انتخاب کنید که در کدام زایشگاه ولادت نمائید.اما هرگاه زایشگاۀ انتخابی تان گنجایش پذیرش را نداشته باشد در آن صورت بعضاَ چنین اتفاق میافتد که شما به یک زایشگاه دیگر رهنمایی گردید.

مرکز خدمات صحی اطفال – (بی وی سی)

در اینجا شما به عنوان والدین کمک حاصل می کنید. در مرکز خدمات صحی اطفال (بی وی سی)، شما می توانید در موارد رشد، شیر دادن، غذا و مریضی طفل تان راهنمایی و مشوره بگیرید. همینکه شما بعد از زاییدن طفل تان به خانه بر گشتید، خودتان با (بی وی سی) به تماس شده و برای اولین بازدید وقت تعین می کنید. اغلبأ اولین بازدید در خانه صورت می گیرد. سپس نرس برای شما در مورد (بی وی سی) معلومات داده و می بیند که صحت طفل تان چطور است.

حاملگی ناخواسته

محافظت در برابر حاملگی

شیوه های مختلفی وجود دارد که میتوان با استفاده از آنها از حاملگی ناخواسته جلوگیری نمود. این شیوه های مختلف را شیوه های جلوگیری از حاملگی یا وسائل جلوگیری از حاملگی می نامند. شما میتوانید برای دریافت وسائل جلوگیری از حاملگی در کلینیک جوانان، کلینیک حمایۀ طفل و مادر و یا هم کلینیک صحی تفاضا نمائید. کاندوم ها را میتوان به طور مثال از دواخانه ها و یا هم فروشگاه های مواد غذایی خریداری نمود.

سقط جنین به معنای پایان بخشیدن به حاملگی است

قانون سقط جنین به زن این حق را میدهد که تا قبل از ختم هفته 18 (حاملگی) بدون ارائه کدام دلیل، سقط جنین را اجرا نماید. گرفتن تصمیم برای سقط جنین توسط شخص حامله(زن) صورت میگیرد.