درباره ویروس کرونا

آخرین به روز رسانی 8/12-2022

ویروس کرونا در سویدن و جهان در حال گسترش است و باعث بیماری کوید ـ۱۹ (covid-19) می شود. این مسئولیت همه افراد است تا از انتشار این ویروس جلوگیری نمایند. برای محافظت در برابر یک بیماری جدی واکسین شوید.

یک پرستار یک زن مسن را وکسین می کند.

حتی شما که درخواست پناهندگی می کنید یا بدون اجازه در سویدن زندگی می کنید می توانید واکسین دریافت کنید.

واکسین رایگان است و شما می توانید تطبیق واکسین کنید حتی اگر سند شناسایی، شماره شناسایی یا شماره شناسایی موقت را نداشته باشید.

اگر مریض هستید در منزل بمانید

اگر مریض هستید و دارای علائمی می باشید که ممکن است کووید ـ ۱۹ باشد، در خانه باقی بمانید و از تماس نزدیک خود داری نمایید. اگر برای ارزیابی علائم تان به کمک نیاز دارید یا اگر در مورد این که به کجا باید مراجعه کنید به مشورت نیاز دارید به تیلفون شماره ۱۱۷۷ زنگ بزنید.

با تطبیق واکسین از خود محافظت کنید

تطبیق واکسین در برابر کوویدـ۱۹ بهترین راه برای جلوگیری از ابتلا به مریضی جدی است.

ادارهٔ صحت عامه سویدن توصیه می کند هر کسی که ۱۲ سال و بیشتر سن دارد، علیه کویدـ۱۹ وکسین شود.

وکسین شدن رایگان است.

اطلاعات بیشتر در مورد بیماری COVID-19

در ویب سایت ادارهٔ صحت عامه اطلاعات بیشتری در مورد covid-19 وجود دارد. در آنجا در کنار دیگر موضوعات پرسش ها و پاسخ ها در مورد تطبیق واکسین و همچنان نکات را که افراد واکسین نشده باید در نظر داشته باشند، وجود دارد.