اجازه اقامت برای تحصیلات در سطح لیسه

آخرین به روز رسانی 7ـ 7ـ 2020

اگر درسطح لیسه تحصیل میکنید و بین سنین ۱۷ تا ۲۴ ساله هستید، ممکن است در بعضی موارد برای خاتمه دادن به تحصیلاتتان اجازه اقامت طولانی تر برای مدت محدود دریافت کنید.

این امر به شما مربوط می شود که در لیسه، لیسه مخصوص معلولین ویا تحصیلات معادل آن، به عنوان مثال، مکتب لیسه عمومی یا مکتب کلانسالان شاروالی (Komvux) تحصیل می کنید.

مدت زمان اجازه اقامه بستگی دارد ازجمله به اینکه آیا در یک پروگرام تحصیلی سراسری تحصیل میکنید و یا اینکه یک پروگرام مقدماتی و اینکه چه مدت زمانی از تحصیلات شما باقی مانده است.

برای اینکه اجازه اقامت برای تحصیلات در سطح لیسه دریافت کنید به چی چیزهایی نیاز است؟

عوامل زیادی هست که بر روی گرفتن اجازه اقامت برای تحصیل درسطح لیسه تأثیر می گذارد.

برای شما که پناه جو هستید و یا برای شما که اجازه اقامت موقت را دارید ومی خواهید آنرا تمدید کنید، این قوانین متفاوت است. این قوانین همچنین بستگی به اینکه آیا شما ۱۸ ساله شده اید و یا این که آیا شما با والدین خود به سویدن آمده اید متفاوت است. چه پروگرامی در آن تحصیل می کنید و زمانیکه در سویدن درخواست پناهندگی کردید نیزمی تواند برارزیابی کیس شما تأثیر بگذارد.

به منظور حفظ اجازه اقامت برای تحصیلات در سطح لیسه باید به طور مرتب نشان دهید که شما در تحصیلات خود فعالانه شرکت میکنید. موقع گزارش این امر اداره مهاجرت با شما تماس خوهد گرفت.

هنگامی که لیسه را به پایان رساندید چی میشود؟

پس از اتمام تحصیلات خود در سطح لیسه، می توانید برای یافتن وظیفه، اجازه اقامتی به مدت تا شش ماه دریافت کنید. اگرشما دراین مدت وظیفه ای بدست آورید که با آن بتوانید امرارمعاش کنید، می توانید اجازه اقامت دائم تقاضای کنید.