کودکان بین سنین 0 تا 5 سال

آخرین به روز رسانی 6ـ 2ـ 2019

​داشتن کودک به سن کودکستان خوشی های زیادی را به همراه دارد ولی در عین زمان برای شما به عنوان والدین چالش های زیادی نیز موجود میباشد.

 • حاملگی

  ​در اینجا شما میتوانید در این مورد که در هنگام حاملگی و بعد از آن و یا هم در صورت حامله شدن ناخواسته به کجا مراجعه نمائید، بیشتر بخوانید.

 • کودکانی که در سویدن به دنیا میآیند

  کودکانی که در سویدن به دنیا میآیند تابعیت همان کشور را بدست میآورند که والدین شان دارا میباشند. هرگاه والدین کودک اتباع یک کشور خارج از اتحادیۀ اروپا باشند، در آن صورت باید آنها برای کودک نوزاد شان اجازه اقامت دایمی را تقاضا نمایند. معمولاَ کودک نوزاد همان شکل اجازه اقامت را دریافت میکند که والدین اش دارا میباشند.

  سند اثبات پدر بودن

  اگر والدین کودک باهم ازدواج کرده باشند و مادر ثبت اداره احوال و نفوس در سویدن باشد، شوهر به عنوان پدر راجستر می شود. اگر والدین طفل باهم ازدواج نکرده باشند، باید پدر کودک نسبت پدری خود را تایید نماید. در بسیاری از کمون ها کمیته خدمات اجتماعی موضوعات مرتبط به پدری را پیش می برد، اما کمیته های محلی و یا هیت منصفه کمون نیز می تواند به این موضوع بپردازد. به کمون تان مراجعه نمایید تا بدانید که در محل زنده گی تان به این موضوع چگونه پرداخته می شود.

  اگر مادر در زمان تولد کودک پناهجو بوده و با پدر کودک ازدواج نکرده، باید نسبت پدری در هنگام ثبت شده در اداره ثبت احوال نفوس راجستر شود. این وقتی صورت می گیرد که طفل اجازه اقامت در سویدن را دریافت نموده باشد.

 • رشد کودک

  کودک مراحل متعدد رشد را پشت سر میگذارد و این که والدین کودک در این مورد سوالاتی زیادی میداشته باشند، یک امریست عادی.

 • مصونیت کودک

  هرگاه شما کودک(خورد سال) دارید مصون ساختن منزل برای کودک، از اهمیت زیاد برخوردار است.

 • رخصتی والدین (föräldraledighet)

  رخصتی والدین به این مفهوم است که شما ازتحصیل یا کارآزاد بوده که ازطفل خود مراقبت کنید. معمولاَ هم زنان و هم مردان از کار و یا تحصیلات شان مرخصی میگیرند تا از کودک شان در خانه مراقبت نمایند. تقسیم مرخصی والدین با دیدگاه حقوق کودک پیوندهای عمیقی دارد. یک کودک حق دارد تا با والدینش تماس نزدیک داشته باشد.

 • کمک مالی به والدین

  بیمۀ والدین میتواند زمینه رخصتی والدین را مساعد سازد تا آنها بتوانند از کودک شان مراقبت نمایند. این را مرخصی والدین می نامند. زمانی که شما در مرخصی والدین بسر میبرید میتوانید از صندوق بیمه همگانی برای دریافت معاش مرخصی والدین تقاضا نمائید.

 • کودکستان (مراقبت روزانه)

  هرگاه شما کار میکنید و یا هم سرگرم تحصیل هستید در آن صورت کودک شما اجازه دارد تا از سن یک سالگی همه روز را در کودکستان باقی بماند. این یک حق است. هرگاه شما کار نمی کنید و یا سرگرم تحصیل نمی باشید در آن صورت هم کودک شما میتواند از سن سه سالگی برای سپری کردن چند ساعت در روز به یک کودکستان همگانی برود.

  موجودیت کودکستان و همچنان پیشنهاد نمودن جا برای کودکان در آنجا، مسئولیت شهرداری ها(کمون ها) میباشد.

 • صحت کودک

  خدمات صحی برای کودکان متوجه کودکان از هنگام تولد شان تا زمانی که به صنف آمادگی برای مکتب (شش ساله ها) آغاز می نمایند، میگردد. یکی از وظایف اصلی ادارۀ خدمات صحی برای کودکان اینست که صحت، رشد و تکامل و وضعیت زندگی همه کودکان را تعقیب نماید.

  در کلینیک صحی برای کودکان ارائه معاینات صحی و تطبیق واکسین ها صورت گرفته شما میتوانید در ارتباط به رشد کودک تان رهنمایی و مشورت بدست بیآورید.

  زمانی که کودک تان مریض است و نیاز به مراقبت دارد شما باید به کلینیک صحی مراجعه نمائید.

 • مشاوره و پشتیبانی

  جهت دریافت رهنمایی و کمک و همچنان فراگیری تعلیمات لازم برای والدین و نیز برای شریک ساختن تجارب تان با دیگر والدین، شما میتوانید به مراجع مختلف متعددی که در شهرداری یا کمون وجود دارد، مراجعه کنید.

 • فعالیت هایی برای والدینی که در رخصتی هستند

  درصورت تمایل به ملاقات با دیگران که در رخصتی والدین هستند، فعالیتهای مختلفی برای انجام دادن برای شما دردوران رخصتی والدین وجود دارد.

  پیش مکتبی باز برای همه یک محل ملاقات است که می توانید با سایر کلانسالان معاشرت کنید و اطفال می توانند این فرصت را برای بازی با اطفال دیگر داشته باشند. همه خوش آمدند ، شما نیازی به ثبت نام ازقبل ندارید و هزینه ای هم ندارد. در بعضی جاها پیش مکتبی های باز وجود دارد که مخصوص والدین تازه وارد است ، که در آنجا نیز امکان یادگیری سویدنی وجود دارد. پیش مکتب های باز توسط شاروالی وحتی توسط کلیساها و انجمن ها نیز می توانند اداره شوند.

  سایر فعالیتها می توانند شامل جلسات اطفال در کتابخانه ها، کافه های والدین، ریتم اطفال و شنای اطفال باشند.

  در برخی مراکز خرید و فروشگاههای بزرگتر ممکن است اتاقهای خانواده و شیردادن به نوزاد وجود داشته باشد. جایی که امکان نشستن و شیردهی وجود دارد، پوشک طفل را عوض کنند وغذای طفل را در محیطی آرام گرم کنند.

  Svenska med baby (سویدنی با کودک)

  شما میتوانید از طریق(ویب سایت)Svenska med baby والدین دیگر را ملاقات نموده و به تمرین زبان سویدنی بپردازید.

  فعالیت ها را پیدا نمایید

  "پیدا کردن فعالیت ها" "hitta aktiviteter"یک جنتری است که می توانید فعالیت هایی که مناسب شما هستند را درآن جستجو کنید. به عنوان مثال، شما می توانید انجمن های نزدیک به جایی که شما زندگی می کنید را پیدا کنید که دارای فعالیت هایی هستند که با علاقه های شما مناسب است.

  شما می توانید کلمات کلیدی را وارد کنید و یا یک روز یا فعالیت خاصی را در یک منطقه خاص انتخاب کنید. به عنوان مثال، ورزش، زبان سویدنی یا کولتور و سرگرمی.