کودکان بین سنین 6 ـ 12 ساله

آخرین به روز رسانی 19ـ 10ـ 2018

​کودک به مکتب رفتن آغاز میکند و دوستان و علاقمندی های شخصی اش برایش اهمیت بیشتر کسب میکند. اما در عین زمان ضرورت داشتن تماس های نزدیک با خانواده همچنان زیاد میباشد.