بانک، حساب بانکی، کارت بانکی، بانک اینترنتی، شناشه بانکی (BankID) و سوئیش (Swish)

آخرین به روز رسانی 3ـ 4ـ 2019

در اینجا شما می توانید اطلاعات بیشتر در مورد بانک، کارت بانکی و بانک اینترنتی بخوانید. شما همچنین می توانید در مورد شناسه بانکی (BankID) و اینکه سوئیش (Swish) چگونه کار می کند، را بخوانید.

بانک

بانک یک شرکت است که بیشتر سه کار را انجام می دهد: پرداخت، پس انداز و وام دادن پیسه. شرکت های بانکی و بازار اعتباری به شما کمک می کنند پرداختی بپردازید. آنها همچنین از شما در پس انداز پیسه کمک می گیرند و امکان سرمایه گذاری را برای شما فراهم می سازد. بنابراین، آنها مهم هستند که اقتصاد به خوبی کار کند. همانند بانک شرکت هایی هستند که با خدمات پرداخت و پول الکترونیکی کار می کنند، به مشتریان قرض می دهد، پول را در برابر بهره، مبادله ارز و دیگر فعالیت های مالی ذخیره می کنند. اگر شما زیر ۱۸ سال دارید، نمی توانید قرض بگیرید، اما اگر سرپرست شما اجازه آن را می دهد، می توانید هم پس انداز کنید و هم پرداخت کنید. سرپرستان یک طفل معمولا والدین هستند. برای پس انداز و پرداخت، بانک ها دارای خدمات مختلف مانند حساب بانکی، بانک اینترنتی، کارت بانکی و بانک تلفنی هستند.

به منظورعملکرد خوب در جامعه، مهم است که شما به سه خدمات مهم بانکی دسترسی داشته باشید: حساب بانکی، کارت بانکی و بانک اینترنتی.

مشتری شدن در بانک

قبل ازاینکه بتوانید مشتری یک بانک شوید و به خدمات بانکی دسترسی پیدا کنید، بانک باید هویت شما را بررسی کند. بانک همچنین نیاز دارد که بداند پول شما از کجا می آید و چگونه از خدمات بانکی استفاده خواهید کرد. بنابراین، قبل از اینکه بتوانید خدمات بانکی را دریافت کنید، چند پرسان دریافت خواهید کرد.

حساب بانکی

برای رسیدگی به امور مالی شخصی خود، باید یک حساب بانکی داشته باشید. حساب مورد نیاز شما می تواند چیزهای مختلف مانند حساب حقوق و دستمزد، حساب معامله، حساب شخصی، حساب خصوصی یا حساب پرداخت نامیده می شود. مهم نیست که حساب چه نامیده شود. مهم این است که شما به خدمات زیر دسترسی داشته باشید:

 • پیسه ریختن به حساب، همانند حقوق و مساعده
 • پرداخت ازطریق انتقال بین دو حساب، حواله پستی(brevgiro)، پرداخت اتوماتیک (autogiro)
 • برداشت نقدی

کارت بانکی

به منظور مدیریت حساب به طور موثر، شما نیاز به یک کارت بانکی دارید. هنگامی که با کارت پرداخت می کنید ویا با کارت پیسه برداشت می کنید، پیسه از حساب بانکی که کارت مرتبط است، کسر می شود. انواع کارت های مختلف برای مثال (Visa) ویا (Mastercard)وجود دارند. با کارت می توانید موارد زیر را انجام دهید:

 • پرداختن در فروشگاه ها
 • پرداخت انترنتی
 • برداشت پیسه ازعابربانک

بانک انترنتی

با استفاده از بانک انترنتی برای افراد خصوصی می توانید صورتحساب را پرداخت کنید، بیمه را دریافت و وام های خود را بررسی کنید، هرزمانی که برای شما مناسب است. بانک انترنتی نیز برای اطفال و نوجوانان و برای شما که یک شرکت خصوصی دارید، در نظر گرفته شده است. با استفاده از بانک انترنتی، هر زمان که بخواهید، می توانید کسب و کار بانکی خود را در آرامش و آرام انجام دهید. هنگام ورود به سیستم، شما به راحتی می توانید یک نمای کلی از حساب ها، کارت ها، بدهی ها و دارایی های خود را دریافت کنید.

شناسایی بانکی (BankID)

شناسایی بانکی(BankID) یک سند هویت الکترونیکی است که همچنین شناسایی الکترونیکی نامیده می شود. شناسایی بانکی(BankID) یک راه آسان برای شناسایی خود، به عنوان مثال، برای امضاء توافق نامه ها و پرداخت الکترونیکی در انترنت به صورت الکترونیکی است. استفاده از امضاهای الکترونیکی از طریق شناسایی بانکی(BankID) از نظر قانونی همانند یک امضای فیزیکی است.

این بانک است که شناسه بانکی (BankID) را صادرمیکند. برای دریافت شناسه بانکی به شماسی شخصی سویدنی نیازدارید.

امنیت:

 • شناسه بانکی (BankID) کارت شناسایی الکترونیکی شما است. اگر شخص دیگری از شما خواست ازشناسه بانکی خود استفاده نکنید، منحیث مثال اگر با شما ازطریق تلفون و یا رسانه های اجتماعی تماس گرفته شد.
 • کد امنیتی شناسه بانکی شما شخصی است. هرگزکد امنیتی را به هیچ کس دیگرندهید. خطر وجود دارد که شما فریب خورده اید.

سویش (Swish) ارسال پیسه از طریق تلفن همراه

با سوئیش شما به راحتی می توانید از طریق گوشی های هوشمند خود پول فرستاده و دریافت کنید. هنگامی که شما پیسه و یا پرداخت از طریق سوئیش میکنید، پول از حساب شما کسر می شود و فقط چند ثانیه بعد به گیرنده می رسد. این همانند انتقال بانکی است. برای افراد خصوصی، هیچ هزینه ای برای نصب سوئیش یا برای ارسال و دریافت پول وجود ندارد.

چگونه سوئیش را به راه می اندازید:

 • برای استفاده از سوئیش برای ارسال پیسه شما نیاز به دانلود اَپ سوئیش و اَپ شناسه بانکی دیجیتال (BankID) درتلفون هراه خود دارید. شما میتوانید این کار را در (Google Play) و (App Store) انجام دهید.
 • شما همچنین باید به انترنت یا بانک تلفن همراه خود که در آن حساب حساب بانکی خود را به (Swish) وصل کنید وارد شوید.
 • سوئیش را با باز کردن اَپ سوئیش واتصال شماره تلفن خود فعال کنید.