واژه های مهم

آخرین به روز رسانی 29ـ 5ـ 2018

​این یک فرهنگ لغات مفهومی است. این کلمات توسط گروه از مراجع تازه واردین که ما همراه شان کار کرده ایم آماده گردیده است. به این معنی نیست که این فرهنگ لغات کامل است، در صورت ضرورت می توان تغیراتی بوجود آید. توضیحات کلمات توسط افراد مختلف در سازمان های مختلف بررسی شده اند. هنوز هم ممکن چیزی باشد که با دقت توصیف نشده باشد. لطفأ در صورت پیدا کردن کدام خطا و یا در صورتیکه کدام مفهومی کسر داشته باشد با ما به تماس شوید.​

 • Adressändring (تغیر آدرس)

  زمانیکه ازیک محل به محل دیگری کوچ می کنید باید تغیرآدرس دهید. بصورت بسیارساده می توانید درخواست کوچ کشی وتغیرآدرس خود را به (سونسک ادرس ایندرینگ) برای تغیرآدرس است بدهید. همچنین در مورد این زیرنام ثبت و احوال اداره مالیه بیشترخوانده می توانید: زیرفرستادن پست (به آدرس پستی دیگر)‏، اطلاع رسانی تغیرآدرس و ثبت واحوال نفوس دراین لیست لغت.

 • A-kassa (صندوق بیمه بیکاری)

  ​صندوق بیمه بیکاری؛ عضو بودن در صندوق بیمه بیکاری یک حفاظتی برای شماست زمانی که بیکار شوید. در صورتیکه حق گرفتن پول از صندوق بیمه بیکاری را داشته باشید باید حد اقل برای مدت دوازده ماه بدون وقفه عضو این صندوق بیمه بیکاری باشید. بنا بر این مهم است که به محض بدست آوردن کار، در صندوق بیمه بیکاری ثبت نام کنید. برای صنایع مختلف صندوق بیمه مختلف وجود دارد. اگر شما بدون داشتن عضویت در صندوق بیمه بیکاری کار خود را از دست می دهید، شما مربوط صندوق- الفا و بیمه ابتدایی می شوید.

 • Akuten (بخش اضطراری)

  ​از کلمه عاجل (akuten) بخاطر کوتاه ساختن بجای بخش کمک عاجل استفاده می شود. بخش کمک اضطراری متوصل با شفاخانه است، در اینجا زمانی میائید که یا آسیب خطرناک دیده و یا دجار مریضی عاجلی شده باشید، البته در صورتیکه مرکز خدمات صحی بسته باشد. معمولأ در صورتیکه برایتان کدام حادثه رخ داده، یا کدام مریضی را سردچار شده اید که خطر مرگ ندارد ولی به کمک سریع ضرورت دارید، باید به یک معاینه خانه اضطراری (خورموتاگنینگ) بروید (که مربوطه مراقبت اولیه می شود).

  مراقبت به سه مرحله توضیح داده می شود. در بیماری خفیف و یا حوادث ساده تر در طول روز، باید نزد مرکز خدمات صحی بروید. در طول شب ها و تعطیلات آخر هفته نزد نزدیک ترین بخش اضطراری یا (خور سنترال) بروید. در شرایط عاجل، بهتر است که اول باید زنگ بزنید تا بدانید که نزد کی بروید، این موجب صرفه جویی شما در نشستن در اتاق انتظار با تعداد زیاد مریض در بخش اضطراری می شود. این کمی در ولسوالی ها و ولایات مختلف متفاوت است. اگر می خواهید در مورد امراض مختلف، آسیب ها، و یا اینکه به کجا بروید، به بخش معلومات صحی زنگ بزنید. این شماره آنهاست: ۱۱۷۷ و یا در اینجا وب سایت معلومات صحی ۱۱۷۷ و یا وب سایت اِس اُ اِ بیشتر بخوانید.

 • Amortering (پرداخت قسط)

  پرداختن قسط به معنی پرداخت یک قرص می باشد. زمانیکه شما یک قرض می گیرید باید شما یک بخش قرض خویش را به گونه قسط هر ماه بپردازید. معمولاً همراه با قسط هزینه اضافی و سود نیز پرداخت می شود.

 • Anställningsbevis (مدرک اثبات کار)

  ​مدرک اثبات کار یک موافقت نامه کتبی میان کارفرمایان و کارکنان همراه شرایط که مربوط استخدام می شود است. صاحب کار باید ظرف یک ماه پس از شروع کار شما، برایتان یک معلومات کتبی را در مورد شرایطی که برای استخدام شما مهم است ارائه بدارد. در صورتیکه کار شما کمتر از سه هفته است، صاحب کار به ارائه چنین معلومات کتبی ضرورت ندارد.

  این معلومات کتبی حد اقل شامل نکات ذیل باشد:

  • اسم و آدرس صاحب کار
  • اسم و آدرس کارمند (شما)
  • تاریخ شروع استخدام (روزیکه شما به کار آغاز می کنید) و در کجا باید کار کنید – محل کار
  • شرح مختصری از وظایف شما و عنوان شغل شما یا اسم کار شما.
  • نوع استخدام، برای مثال؛ آیا استخدام دوره زمان محدود دارد یا نا محدود، و یا استخدام امتحانی است.
  • 1. اگر استخدام نا محدود است: مهلت عزل قابل اجرا است.
  • 2. اگر استخدام محدود است: تاریخ ختم استخدام یا شرایط که مربوط به ختم کار می شود و یک فورم استخدام محدود.
  • 3. اگر استخدام امتحانی است: دوره آزمایشی
  • معاش شروع – به این معنی که اولین معاش را که می گیرید، دیگر مزایای معاش و هر چند وقت معاش پرداخت می شود.
  • طول مدت مرخصی و طول روز کاری عادیو یا ایام کار در هفته.
  • قرارداد جمعی – اگر قراردادهای جمعی وجود دارد.

   

  یک مدرک اثبات کار باید توسط هر دوی شما، هم شما و هم صاحب کار امضأ گردد.

 • Arbetsförmedlingen (اداره کاریابی)

  ​اداره کاریابی بزرگترین ارائه دهنده کار است. اداره کار یابی مسئول هماهنگی استقرار پناهندگان تازه وارد است. اداره کاریابی اینها را باید کمک کند که در اسرع وقت زبان سویدنی را یاد بگیرند، یک وظیفه پیدا کنند و خود را اعاشه و اباطه کنند. یک شخص رهنما شما را در پیدا کردن یک کار باید کمک و همراهی کند. این شخص رهنما خالیگاه که شما منحیث یک شخص تازه وارد در جامعه سویدن دارید پر کند، به این منظور که شما در جامعه نو هستید و ارتباطات ندارید. بیشتر در اینجا بخوانید.

 • Arbetsrätten/regler (مقررات/قانون کار)

  قانون کار سیستم قوانین و مقررات حاکم بر حقوق و مسئولیت های ما در محل کاراست. آنها می توانند، به عنوان مثال، قانون شرکت درتعیین مقررات در محل کار (MBL)، قانون حمایت ازاشتغال (LAS) ویا قوانین ضد تبعیض.

 • Asyl (پناهنده گی)

  ​اجازه اقامت به عنوان یک تابعه خارجی و پناهنده یا نیازمند حفاظت طبق قانون بیگانگان برایتان داده می شود. قوانین که کی ها حق پناهنده گی را در سویدن دارند در کتاب قانون بیگانگان موجود است. طبق معاهده بین المللی پناهندگان، سویدن باید برای شما که پناهنده یا نیازمند حفاظت هستید پناه دهد، یعنی اجازه اقامت دهد.

 • Avboka tid (لغو زمان)

  ​هنگامیکه شما یک وقت ملاقات نزد مثلأ: داکتر دندان، مرکز خدمات صحی و یا سلمانی دارید، بسیار مهم است که سر وقت باشید و (وعده خلافی نکنید). در صورتیکه شما ناوقت میاید و یا هیچ نمیاید، باز هم مجبور به تادیه تمام و یا بخشی از فیس هستید حتا اگر از آن زمان استفاده نکرده باشید. این برای چیزهای که حتا رایگان است نیز مربوط می شود، بطور مثال؛ رفتن نزد داکتر دندان برای اطفال و نوجوانان رایگان است، اما اگر شما نمیاید باید یک فیس بپردازید. اگر شما می دانید که آن وقت را حفظ کرده نمی توانید و یا مریض شده اید باید اطلاع داده و از وقت تان صرفنظر کنید تا مجبور به پرداخت نشوید. به این معناست که شما به محل ملاقات تان تماس گرفته و برایشان می گویید که آمده نمی توانید.

 • Avtal (موافقت نامه)

  ​قرارداد یک توافق بین دو یا چند شخص (دو یا چند طرف) می باشد. اگر کتبی باشد بنام قرارداد (کانترکت) نامیده می شود. به این منظور که یک طرف (اشخاص یا شرکت ها) یک چیزی را ارائه می کنند و اینکه چقدر قیمت اش باشد، در حالیکه طرف دیگر به پیشنهاد که ارائه شده موافقت می کند. به عنوان مثال؛ شما با یک کتابخانه قرارداد می کنید که برایتان کتاب بفرستند و شما برایشان پرداخت می کنید. همچنین یک قرارداد می تواند برای کار و یا خرید یک موتر باشد. شما زمانیکه یک خانه را کرایه می کنید و یا سفارش برق به اپارتمان را می دهید، یک توافقنامه می نویسید. این موافقت نامه پس از یک زمان خاص، یا اگر یک حادثه خاص اتفاق بیافتد و یا شما یا طرف مقابل به توافقنامه خاتمه دهند ختم می شود. می توان مهلت های عزل بطور مختلف باشد.

 • BankID (شناسایی بانکی)

  کارت شنـاسـایـی (Bank ID) بانـکی کارت شنـاسـایی الکترونیکی است و راه آسان برای معـرفـی شمـاسـت. برای مثـال بستـن قـرارداد و یا امضـای الکترونیکی از طریق انترنت انجام می شود. استفاده از امضای الکترونیکی پس از مشخـص شدن هـویت فـرد امـکان پذیر اسـت و این کار منحیـث قانـون الزامی بوده و مانند امضـای فیزیکی تعهد آور است. برای مشخص شدن هویت الکترونیکی، فرد باید دارای شمـاره شنـاسـایی ویـژۀ سـویدنی باشـد. بانـکها هویت الکترونیکی افراد را صادر می کنند.

  کد امنيتى کارت شنـاسـایـی بانـکی موضوع شخصی است از اینرو به هیچ وجـه نبـایــد کد امنيتـى را در اختیـار فـرد دیــگری گذاشـت. همچنـیـن نبـایـد مشخصــات الکـترونیــکی خــود را از طریـق انـترنـت ویا تمـاس تلفـنی و یا شبـکه هــای اجتمـاعـی در اختـیار نگذارید، زیـرا خطر فریب دادن شمــا وجـود دارد.

  بیشتر خوانده می توانید درمورد کارت هویت‏الکترونیکی دراین لیست لغت.

 • Bankkonto (حساب بانکی)

  برای مدیریت امور مالی شخصی باید یک حساب بانکی داشته باشید. حساب مورد نیاز شما ممکن است موارد مختلفی مانند حساب حقوق و دستمزد، حساب تراکنش، حساب شخصی، حساب خصوصی یا حساب پرداختی ایجاد کند. مهم نیست که نام حساب چیست مهم این است که شما به خدمات زیر دسترسی خواهید داشت:

  • سپرده ها، مانند پرداخت و یا مشارکت
  • پرداخت با انتقال حساب، پست الکترونیکی جیرو و خودکار جیرو
  • برداشت نقدی

  حساب بانکی برای پناه جو

  شما که پناهجو هستید و می خواهید حساب برای خود را باز کنید باید کارت LMA خود را برای بانک نشان دهید. شما همچنین به یک کپی تصدیق شده از اسناد شناسایی که به اداره مهاجرت سوئدن داده اید نیاز دارید. که کپی تصدیق شده بدان معنی است که آن دارای مهر است و نشان می دهد که نسخه مطابق با اصل است.

  سپس بانک با اداره مهاجرت تماس می گیرد، که می تواند گواهی کند که سند شناسنامه شما مطابقت دارد با انچه که تسلیم شده است.

 • Bankkort (کارت بانکی )

  یک کارت بانکی یا کارت پرداختی نوعی کارت اعتباری صادر شده توسط یک بانک است. اگر از کارت خود استفاده می کنید هنگام سودا یا برداشت پیسه از دستگاه خودپرداز، پول از حساب شما کسر می شود. کارت های بانک معمولا با VISA یا Mastercard ارتباط دارند. همچنین کارت های بانکی ساده تر مرتبط با Maestro یا VISA Electron وجود دارد.

 • BVC, Barnavårdscentral (مرکز خدمات صحی اطفال)

  ​مرکز خدمات صحی اطفال (بی وی سی) معاینات داکتری، مشاوره و حمایت از همه والدین که دارای فرزند (تقریبأ 0 تا 6 سال) است و حتا طبق پروگرام اصلی خدمات صحی اطفال، برای تمام اطفال واکسیناسیون رایگان را نیز فراهم می کند. در اینجا شما می توانید در موارد ذیل: غذای طفل، دندان، خواب، خطر تصادف، بازی، خواهر و برادر، امثالان، تعلیم و تربیه، پاکی و صفایی و غیره چیزهایکه مربوط طفل شما می شود سوال بکنید. از زمانیکه طفل شما متولد می شود تا زمانیکه به سن مکتب رفتن می رسد، باید ارتباط منظم با مرکز خدمات صحی اطفال داشته باشید. نرس ناحیه شما اولین دیدارهای طفل تانرا در خانه خوتان انجام خواهد داد. سپس شما نیاز دارید که بطور منظم با طفل خود جهت معاینات به مرکز خدمات صحی اطفال بروید. در آنجا والدین می توانند در مورد وزن طفل یا شیر دادن و غیره سوالاتی که داشته باشند بحث کرده می توانند. در بعضی از ولسوالی ها یک طفل یک ساله بعوض رفتن به (بی وی سی) به مرکز خدمات صحی می رود.

 • Barnbidrag (کمک مالی اطفال)

  ​اطفالیکه در سویدن زنده گی می کنند حق کمک مالی اطفال را دارند. این پول بعد از به دنیا آمدن طفل در سویدن و یا طفلیکه بعدأ به سویدن کوچ می کند برایشان پرداخت می شود. کمک مالی اطفال تا سه ماه آخر که طفل شانزده ساله می شود پرداخته می شود.

 • Bilförsäkring (بیمه موتر)

  ​بیمه موترهميشه شامل بیمه ترافیک اجباری است. (یعنی در صورتیکه بخواهید موتررا برانید باید بیمه ترافیک داشته باشید.) بیمه ترافیک فقط خسارات که شما با موتر خود به دیگران می دهید جبران می کند (نه به آسیب های که شخص خودتان و یا موترتان می بیند.). به عنوان مالک وسیله نقلیه موتوری شما باید از روزاول صاحب یک وسیله نقلیه میشوید بیمه ترافیک ‏تهیه کنید. اگر شما یک بیمه ترافیک برای وسیله نقلیه خود را نداشته باشید، شما باید یک هزینه به ‏انجمن بیمه ترافیک برای هرروز وسیله نقلیه بیمه نداشته باشد پرداخت کنید.برای یک موتر شخصی‏، هزینه حدود ۱۰۰ کرون برای هرروز که وسیله نقلیه بیمه نشده است.

  اضافه کردن یک بیمه نصف خسارات موترخودتان را نیزجبران می کند. بیمه نصف شامل: دزدی، آتش سوزی، شیشه، ماشین آلات، نجات و بیمه مصارف حقوقی میشود. بیمه ‏کامل صدمه های که متوجه موتر شما می شود مثلأ اگرموترتان در یک جوی یا گودال دو طرف سرک میافتد، آنها خسارات را پرداخت می کنند. می توانید در صفحه انترنتی شرکت بیمه خود بیشتر بخوانید و یا در : www.konsumenternas.se
  یا وب سایت ‏انجمن بیمه ترافیک

 • Bilköp (خریدن موتر)

  هرگزهنگام خرید موترعجله نکنید. موترهای دست دوم (موترهای استفاده شده/ که جدید نیستند) بسیار زیاد است. شما نباید ‏فریب‌ بخورید زمانیکه فروشنده پیش‌نهاد نکات مثبت میدهد که شماعاجل تصمیم بگیرید وموتررا سودا کنید. باید تحقیق کنید که چه موترها و درکدام نرخ ها وجود دارد. به کوچکترین خرابی موتر توجه کنید و به فکر این باشید که جهت ترمیم آن چند مصرف می شود، نرخ ترمیم هر موتر نظر به مودل و کمپنی اش فرق می کند. اعلانات روزنامه ها را بخوانید. درصفحه انترنتی "بلوکت" Blocket.se و یا صفحات دیگری انترنتی یا کاغذی می توانید درمورد موتر معلومات بگیرید. موترهای زیادی را ببینید و قیمت هایشان را با هم مقایسه کنید.

  به این موضوعات توجه کنید:

  • همیشه باید کنترول کنید که فروشنده صاحب موترباشد. یک پیام تیلفونی به اداره ترانسپورت بفرستید. شماره ثبت (نمبر پلیت) موتررا به شماره ۷۲۵۰۳ بفرستید. بعد ازمدت کوتاهی جواب پیام خود را با معلومات درمورد آن وسیله نقلیه دریافت خواهید کرد. اما این پیام مصرف دارد. شما به شماره ۰۷۷۱-۲۵۲۵۲۵ نیز زنگ زده می توانید.
  • یک قرارداد خرید بنویسید.
  • ببینید که تمام قسط های موتر تادیه شده باشد، این معلومات را نیز توسط پیام و یا زنگ که به اداره ترانسپورت میزنید بدست خواهید آورد. شما نباید موتریکه قسط هایش داده نشده است بخرید.
  • باید هردو فروشنده وخریدارموتر به اداره ترانسپورت گزارش دهند که حالا موتر یک صاحب جدید دارد. بیشترخوانده میتوانید دراین مورد درصفحه انترنتی اداره ترانسپورت (Transportstyrelsen).
  • بعد از خرید موترباید فورأ با یک شرکت بیمه به تماس شوید وموتر را بیمه ترافیک کنید. اگر حفاظت بهترمیخواهید یک بیمه نصف یا بیمه ‏کامل ‏تهیه کنید. می توانید در صفحه انترنتی بیمه ترافیک بیشتر بخوانید.
  • کتاب سرویس (سرویس بوک) موتر را بررسی کنید.
  • موتر را با موترهای مشابه آن در انترنت مقایسه کنید.
 • Bilprovning (شرکت کنترول موتر)

  ​کنترول و معاینه وسایل نقلیه، به امنیت ترافیک و محیط زیست دیده می شود. تمام موتر های باید هر سال معاینه شود، اما موتر های جدید (صفر کیلو متر) برای سه سال اول نیاز به معاینه کردن ندارند. بعضی از ترمیمگاه های موتر (مستری خانه ها) اجازه رسمی می گیرند تا موتر ها را معاینه کنند.

 • Boka tid (وقت ملاقات بگیرید)

  ​برای بعضی از کارها نیاز به وقت گرفتن است، به این معنی که با طرف مقابل باید یک زمان معین را جهت ملاقات معین کنید. به عنوان مثال، طرف مقابل تان می توان یک داکتر دندان و یا یک داکتر در کلینیک مرکزی صحی باشد. همچنین می توان طرف ملاقات یک سلمان یا وکیل باشد. این بسیار مهم است که بالای وقت که معین می کنید حاضر باشید (وعده خلافی نکنید). (لغو زمان را ببینید).

 • Bostadsbidrag (کمک مالی مسکن)

  ​اگر شما یک فامیل بچه دار، جوان بدون طفل، متقاعد و یا مریض هستید که پول مریضی اخذ می کنید، می توانید برای یک حصه کرایه خانه پول دریافت کنید.

 • Civilstånd (حالت مدنی)

  ​حالت مدنی یک کلمه جمعی برای نشان دادن اینکه، آیا شما مجرد، متاهل، جوره ثبت شده، بیوه مرد/زن و یا طلاق شده هستید می باشد. اگر ورق حالت مدنی خویش را خانه پری می کنید، باید همیشه متذکر شوید که متاهل، بیوه و یا کدام حالت مدنی دیگری دارید.

 • CV (رزومه)

  ​سی وی مخفف عبارت "رزومه" است، این یک واژه لاتینی بوده که شامل بیوگرافی، خط سیر زنده گی و دوره زنده گی می شود. رزومه یک خلاصه ای از دانش، تجارب و مهارت های شما است. بعضی اوقات این بنام مشروح سابقه کاری و تحصیلی نیز نامیده می شود. اکثر اوقات سی وی برای تمام اسنادهای که جهت تقاضای کار ارائه می کنید استفاده می شود.

  یک سی وی شامل این موضوعات است:

  • بیوگرافی مختصر
  • مدارک شغلی، کارهای سابق و وظایف
  • دوره های آموزشی و مدارک تحصیلی شما
  • در صورت داشتن فعالیت در انجمن ها
  • سرگرمی ها، و اگر شما عضو کدام انجمن هستید.
  • اطلاعات شخصی شما، یعنی شماره هویت شخصی تان (پرشون نومر) و جزئیات تماس/آدرس
  • مراجع، با اسامی و اطلاعات تماس شان. این مراجع را باید از قبل بپرسید که آیا می خواهند منحیث یک مرجع برای شما باشند. اکثرأ رییس کار سابق تان می توان مرجع باشد. صاحب کار جدید، می تواند به آنها زنگ زده و در مورد اینکه شما چطور یک شخص هستید و قبلأ چه چیزها انجام داده اید سوال کند.
 • Deklaration (اظهارنامه مالیاتی)

  هرکسی که یک عایداتی داشته ومالیات سالانه پرداخت می کند باید سالانه اظهارنامه‌ی مالیاتی‏ به اداره مالیه ارسال کند. اداره مالیه یک فورم اظهارنامه‌ی مالیاتی‏ خود را به خانه شما می فرستد. دراظهارنامه‌ی مالیاتی‏ معلومات عایدات و مالیات پرداختی سالانه وجود دارد. معلومات (داده ها) از کارفرما، بیمه و بانک می آید. شما باید اطمینان حاصل کنید که تمام اطلاعات صحیح ا ست. ‏

 • Eftersändning av post (به آدرس پستی دیگر)‏

  فرستادن پست (به آدرس پستی دیگر) بدان معنی است که پستی که به آدرس قدیمی شما فرستاده شده ‏به آدرس جدید ارسال می شو‏د. شما می توانید فرستادن پست (به آدرس پستی دیگر) را درمقابل پرداخت هزینه به ‏تغيير آدرس سویدنی سفارش دهید. فرستادن پست (به آدرس پستی دیگر) برای یک دوره معینی معمولا یک سال است.

  همچنین در این مورد زیر نام تغييرآدرس، ‏راپرت نقل مکان وثبت احوال نفوس بیشترخوانده می توانید.

 • Egenföretag (شرکت های خصوصی)

  ​در حقیقت بنام شرکت های شخصی نامیده می شوند. در شرکت های شخصی شما صاحب یک شرکت هستید که شخصأ مسئولیت اقتصادی تمام فعالیت های شرکت را به عهده دارید. این معمولی است که صاحب یک شرکت فقط خودش در شرکت خود کار کند و هیچ کارمند دیگری نداشته باشد.

 • E-legitimation (شناسه الکترونیکی)

  شناسه الکترونیکی را می توان با یک سند شناسه عادی، مانند کارت شناسایی، جواز درایوری مقایسه کرد. با شناسه الکترونیکی شما می توانید، با خیال راحت، نشان دهید که شما درانترنت می باشید. به عنوان مثال شما می توانید به برنامه ‏اداره‌ی دولتی وبه وب سایت مربوطه وارد شوید و در آن کارهای خود را انجام دهید، برای مثال ارائه یک‏ درخواست دیجیتالی.

  کارت شناسایی اداره مالیه نیز شامل یک شناسه الکترونیکی است، که بدان معنی است که هنگامی که شما برای یک کارت شناسایی تقاضا می کنید شما یک شناسه الکترونیکی را نیز دریافت می کنید. شما با استفاده از شناسه الکترونیکی با استفاده از یک رمزعبور(pinkod) است. رمز عبور با نامه به خانه و آدرس شما ارسال می شود.

  اگر شما یک کارت خوان و یا یک کمپیوتر با یک کارت خوان خود را ندارید، می توانید به سازمان بیمه اجتماعی، اداره مالیه و مرکز خدمات سازمان بازنشستگی مراجعه‌ که در آنجا شما می توانید یک کمپیوتر قرض واستفاده کنید.

  ادامه مطلب در کارت شناسایی وشناسه کارت های بانکی دراین واژه نامه.

 • Ekonomiskt bistånd (کمک های اقتصادی)

  ​همچنین بنام کمک های مالی اعاشه و اباطه نیز یاد می شود، قبلأ بنام کمک مالی اجتماعی یاد می شد. کمک های اقتصادی به عنوان آخرین شبکه حفاظتی برای کسانیکه دارای مشکلات مؤقتی مالی هستند عمل می کند. کمک مالی، پولی است برای شما که به اندازه کافی پول نداشته و توان دادن (غذا و کرایه خانه) را ندارید.

  شما باید همیشه جهت اخذ کمک مالی درخواستی بدهید. این از قبل تصمیم گرفته شده که همراه چقدر پول یک شخص می تواند خود را اعاشه و اباطه کند. اگر شما تقاضای کمک مالی اعاشه و اباطه را می دهید، دفتر خدمات اجتماعی به ضروریات اولیه شما توجه می کند. همه مردم در درجه اول مسئولیت زنده گی شخصی خود را خودشان دارند. این به این معناست که یک شخص باید تلاش کند تا خودش از توان اعاشه و اباطه و غیره معیشیت خویش بر آید، قبل از اینکه حق کمک مالی را داشته باشد. شما در صورتیکه در بانک پول داشته باشید، و یا دارایی های دیگری از قبیل (موتر، خانه، قایق و غیره) داشته باشید، احتمالأ حق اخذ کمک های مالی را ندارید.

  در درجه اول باید یک شخص تقاضای مزاید و غرامت های دیگری را مانند: کمک مالی مسکن و حقوق والدین که دریافت کرده می تواند بکند. شما درخواست کمک مالی را در دفتر خدمات اجتماعی واقع ولسوالی خودتان می دهید (معلومات بیشتر را در صفحه انترنتی ولسوالی خود پیدا کنید). دفتر خدمات اجتماعی نیاز به تمام اطلاعات از تمام امور مالی از قبیل: عایدات، دارایی ها و مخارج که برای درخواست کمک مالی مهم است دارد.

 • Elräkning (بل برق)

  ​صرف نظر از اینکه شما چطور زنده گی می کنید شما یک بل برق دریاقت خواهید کرد. در واقع این بل برق در دو بخش است و از ممکن از دو شرکت مختلف بیاید. بخش اول از شرکت که مسئول سیم های برق است و بخش دومی از شرکت که برای شما برق را می فروشند. معمولأ مصارف برق که برای گرمی خانه استفاده می شود ضمیمه کرایه خانه است، (یعنی پول مرکز گرمی ها ضمیمه کرایه خانه است). البته در صورتیکه شما در یک اپارتمان زنده گی می کنید. شما فقط برق خانگی (چراغ، رادیو، تلویزیون و شاید داش ها) را اضافی بپردازید. اگر شما در یک خانه (ویلا) زنده گی می کنید، ممکن مجبور به پرداخت مبلغ زیادی بل برق شوید، بخصوص در زمستان که هوا سرد است. اگر شما یک خانه را (کرایه سرد) کرایه می کنید، به این معناست که شما تمام بل برق را باید تحویل دهید و ضمیمه کرایه خانه نیست. زمانیکه شما از خانه کوچ می کنید، باید به شرکت برق اطلاع دهید تا ضرورت به تادیه بل برق در خانه که زنده گی نمی کنید نداشته باشید. همچنین بخاطریکه در خانه جدید خود برق داشته باشید.

 • Erbjudande (پیشنهاد)

  ​یک پیشنهاد از یک شرکت و یا یک شخص که می خواهد چیزی را برایتان بفروشد، می توانند با استفاده از کلمه "پیشنهاد" کمی بیشتر دعوت کننده باشند. شما باید اوراق پیشنهادیه را دقیقأ بخوانید تا درست بفهمید که منظور آنها از چی است. اگر شک دارید، بپرسید! شما باید کاملأ مطمئن شوید تا چیزی که شما بخاطر گرفتن آن پیشنهاد می دهید چی است. تقریبأ همیشه در مورد دادن پول است، باوجودیکه در پیشنهاد بصورت واضح تحریر نگردیده است. معمولأ پیشنهاد پیوستن در یک کلوب کتاب و امثال این برایتان میاید و شما چندین کتاب رایگان، بیک و یا کدام تحفه دیگری دریافت می کنید. همیشه شما باید یک کاری انجام دهید تا اینها را بدست آرید، در حقیقت رایگان نیست. اکثر اوقات شما مجبور به خرید چندین کتاب دارید تا بتوانید از کلوب کتاب خارج شوید. (البته مربوط به پیوستن به پیشنهاد های مختلف است.)

 • Etableringsersättning (غرامت استقرار)

  حق الزحمۀ استقرار پول است که شما در جریان پیگیری پلان استقرار خود دریافت میکنید. اگردارای فرزند باشید حق الزحمۀ اضافه نیزدریافت میکنید. حق الزحمۀ استقرارصرفنظر ازمحل سکونت شما برای همه یکسان است. برای دریافت کامل حق الزحمه باید فعالیت های پلان استقراررا بصورت تمام وقت پیگیری کنید. افرادیکه مستحق حق الزحمۀ استقرارهستند درصورتیکه درمسکن خود تنها زندگی میکنند میتوانند کرایۀ خانه را نیز دریافت کنند.

 • Europeiska sjukförsäkringskortet (کارت بیمه صحی اروپا)

  ​در زبان انگلیسی بنام "کارت بیمه صحی اروپا" یاد می شود. هنگامیکه شما به طور مؤقت در یک کشور دیگر اروپایی/کشورهای اقتصادی اروپا و یا سویس موقعیت داشته باشید، شما به عنوان یکی از ساکنان آن کشور از حق مراقبت های ضروری در شرایط مالی یکسان برخوردار هستید. برای دریافت این امکانات ضرورت به داشتن کارت بیمه صحی اروپا دارید. برای سفر در داخل کشورهای اسکاندیناوی به این کارت ضرورت نیست. در ممالک خارج از کشورها اروپایی/کشورهای اقتصادی اروپا و یا سویس شما با چند استثنا حق مراقبت را ندارید. برای دریافت جبران مصارف صحی درآن کشور، نیاز به گرفتن یک بیمه مسافرتی خصوصی دارید (این غیر عادی نیست که یک یمه مسافرتی در بیمه منزل تان موجود باشد.

 • Facket (اتحادیه)

  ​اتحادیه های صنفی مختلفی وجود دارد، که بصورت ساده آنرا بنام اتحادیه یاد می کنند. آنها به صنایع مختلف متصل هستند تا هر چه بهتر برای اعضای خود کمک کنند. عضو بودن در یکی از اتحادیه های صنفی خوبی های زیادی دارد؛ شما کسی را دارید که در صورت داشتن مشکل در سر کارتان شما را کمک کند، بجای اینکه شما خودتان از حقوق تان دفاع کنید، در مورد معاش تان مذاکره کنید، خودتان تلاش کنید تا جاهای کار خطرناک با امن شود و یا خودتان مورد آزار قرار گیرید، شما یک سازمانی را منحیث پشتیبان دارید که در تمام این شرایط شما را کمک و حمایت می کند. یک اتحادیه صنفی به شما یک شخص که در زمینه های مختلف، اعم از امنیت تا مسائل حقوقی متخصص است معرفی می کند. یک اتحادیه صنفی شانس بیشتری برای گرفتن از مطالبات شما دارند چون یک سازمان بزرگ پشتیبان شان است، در حالیکه صاحب کار یک شخصی را که تنها است و عضو هیچ اتحادیه صنفی نیست به زودی بدون خواست و آرزویش از کار منفک کرده می تواند.

 • Fakturor (فاکتورها)

  ​یک فاکتور اساسأ مثل یک بل است. فاکتور یک تقاضای کتبی برای پرداخت است. زمانیکه شما یک چیز را خریده اما همزمان پرداخت نکرده اید، شما یک فاکتور (بل) دریافت می کنید. اغلبأ توسط پوست میآید. شما بل را برای همه چیز، از کرایه خانه، بل برق شروع تا قسط تلویزیون دریافت می کنید. این بل ها را باید به زودترین فرصت تادیه کنید، ورنه ممکن بل بیشتری برایتان بیاید و یا در نهایت به اداره اخذ مطالبات راجع شوید. در بل روز موعد نوشته شده است، یعنی روز ختم پرداخت در آنجا تحریر گردیده است. بهترین امکانات پرداخت بل از طریق انترنت است، این بنام (انترنت بانک) نامیده می شود. این واقعأ سریعترین و ارزان ترین راه پرداخت بل های شما است. توسط بانک و یا پوست نیز می شود که بل ها را پرداخت کنید، اما ممکن برایتان بسیار قیمت تمام شود.

 • Flykting (مهاجر)

  ​یک شخص که توسط معاهده مهاجرین سازمان ملل متحد تحت پوشش قرار گرفته و مطابق قوانین بین المللی اجازه پناهنده گی را دارد. طبق معاهده مهاجرین سازمان ملل متحد یک مهاجر شخصی است که در کشورش به دلیل نژاد، ملیت، عضویت در یک گروه خاص اجتماعی یا به دلیل اعتقادات مذهبی و یا سیاسی تحت شکنجه قرار گرفته و احساس ترس می کند. بسیاری از کشورها، از جمله سویدن، برای افرادی که توسط این معاهده نیز پوشش نمی شوند حمایت می کنند، اینها کسانی هستند که به عنوان مثال؛ خطر اعدام شدن، شکنجه و یا سایر مجازات و اهانت های غیر انسانی را در کشور شان روبرو می شوند.

 • Flyktingkonventionen (معاهده بین المللی مهاجرین)

  ​معاهده بین المللی مهاجرین وظایف دولت را در مقابل مهاجران تنظیم می کند. این معاهده به صورت دقیق تعریف می کند که کیها منحیث مهاجر حساب شده و کیها مهاجر حساب نمی شوند.

 • Flyttanmälan (اعلام کوچ کشی)

  ​زمانیکه از یک محل به محل دیگری کوچ می کنید باید تغیر آدرس را به اداره مالیه گزارش دهید. آن (گزارش تغیر آدرس) رایگان است و شما می توانید به راحتی بااستفاده شناسه الکترونیکی برای مثال شناسه‏ سیاربانک درصفحه انترنتی اداره مالیه آدرس جدید خود را گزارش دهید. با تغیر آدرس اداره مالیه آنرا به بسیاری از سازمان های دولتی، شهرداری ها و شوراهای شهرستان ها پخش ‏می کند. هم‌چنین بسیاری از شرکت ها بانک های بزرگ و شرکت های بیمه آدرس جدید را دریافت می کنند با این حال، شما نیازمند به تغیر آدرس جدید خود پیش افراد، انجمن ها و سازمانهایی که عضو هستید، مانند اشتراک، آبونمان‏ مجلات وشرکت هایی که می خواهید تا مطمئن شوید که آدرس جدید شما را داشته باشند.

 • Folkbokföring (ثبت احوال نفوس)

  ​ثبت احوال نفوس یک ثبت نام اولیه تمام نفوس کشورسویدن است. در اداره ثبت احوال نفوس کسانیکه در سویدن زنده گی می کنند و در کجا زنده گی می کنند راجستر می شود جائیکه شما راجسترهستید، اهمیت زیادی برای حقوق ومسئولیت های شما دارد برای مثال، حق کمک مالی اطفال و مسکن مربوطه به جایی است که شما راجستر هستید. به کجا مالیات خود را پرداخت کرده و در کجا رأی دهید، اینها نیز مربوط به جایی است که شما راجسترهستید.

 • Fordonsskatt (مالیات وسایل نقلیه)

  ​مالیات وسایل نقلیه، برای تمام وسایل نقلیه مانند: موتر، لاری، موترسیکل و غیره است. شما باید مالیات پرداخت کنید در صورتیکه سرک های عمومی را مورد استفاده قرار می دهید. مالیات موتر مستقل از این است که شما چقدر موتر رانی می کنید. برخی از موتر های شخصی که از بس بعضی الزامات خاص محیط زیست می برآیند، برای پنج سال اول از مالیات وسایل نقلیه معاف هستند.

 • Försäkring (بیمه)

  ​هدف از بیمه این است که بسیاری از مردم مشترکأ در ایجاد یک حادثه دست دارند. این ممکن است که شما خود را در مقابل حادثات و صدمات بیمه کنید. هم برای اشخاص و هم برای اموال (اشیأ، خانه، موتر و غیره). این مبلغ پول را که برای دفتر بیمه می پردازید بنام حق بیمه نامیده می شود. وقتیکه شما یک خانه دارید، بسیار مهم است که بیمه منزل را نیز بگیرید، در صورتیکه کدام اتفاقی در خانه بیفتد مثلأ: (دزدی، آتش سوزی و امثال این). اگر چنین چیزی اتفاق می افتد، جبران آنرا دفتر بیمه پوشش می کند، (یا پول و یا یک چیزی معادل چیز که شما داشتید برای تان می دهند.)

  در اینجا بیشتر بخوانید:
  www.konsumenternas.se
  و یا به صفحه انترنتی شرکت بیمه خود بروید.

   

 • Försäkringskassan (صندوق بیمه همگانی)

  ​صندوق بیمه همگانی یک اداره دولتی است که مسئولیت کارهای ذیل: حقوق والدین، کمک مالی مسکن، کمک مالی اطفال و کمک سرگرمی را دارد. در صورتیکه شما مریض شوید، این صندوق بیمه همگانی است که برایتان پول خواهد داد. صندوق بیمه همگانی غرامت استقرار را نیز می پردازد.

 • Försörjning (امرار معاش)

  ​امرار معاش این است که شما می توانید به نیاز های اولیه خود رسیده گی کنید. اینکه شما از توان پرداخت مصارف خود می برآید، یعنی شما پول به اندازه کافی جهت خریداری غذا و لباس و کرایه خانه دارید.

 • Försörjningsstöd (کمک مالی اعاشه و اباطه)

  ​بنام کمک مالی اقتصادی نیز یاد می شود، قبلأ بنام کمک مالی اجتماعی نامیده می شد. کمک مالی اعاشه و اباطه به عنوان آخرین شبکه حفاظتی برای کسانیکه دارای مشکلات مؤقتی مالی هستند عمل می کند. کمک مالی اعاشه و اباطه، پولی است برای شما که به اندازه کافی پول نداشته و توان دادن (غذا و کرایه خانه) را ندارید. شما باید همیشه جهت اخذ کمک مالی درخواستی بدهید. این از قبل تصمیم گرفته شده که همراه چقدر پول یک شخص می تواند خود را اعاشه و اباطه کند. اگر شما تقاضای کمک مالی اعاشه و اباطه را می دهید، دفتر خدمات اجتماعی به ضروریات اولیه شما توجه می کند. همه مردم در درجه اول مسئولیت زنده گی شخصی خود را خودشان دارند. این به این معناست که یک شخص باید تلاش کند تا خودش از توان اعاشه و اباطه و غیره معیشیت خویش بر آید، قبل از اینکه حق کمک مالی را داشته باشد. شما در صورتیکه در بانک پول داشته باشید، و یا دارایی های دیگری از قبیل (موتر، خانه، قایق و غیره) داشته باشید، احتمالأ حق اخذ کمک های مالی را ندارید. در درجه اول باید یک شخص تقاضای مزاید و غرامت های دیگری را مانند: کمک مالی مسکن و حقوق والدین که دریافت کرده می تواند بکند. شما درخواست کمک مالی اعاشه و اباطه را در دفتر خدمات اجتماعی واقع ولسوالی خودتان می دهید (معلومات بیشتر را در صفحه انترنتی ولسوالی خود پیدا کنید). دفتر خدمات اجتماعی نیاز به تمام اطلاعات از تمام امور مالی از قبیل: عایدات، دارایی ها و مخارج که برای درخواست کمک مالی مهم است دارد.

 • Gratis (رایگان)

  ​زمانیکه یک چیزی قیمت نداشته باشد، رایگان (مفت) است. اکثر اوقات در تبلیغات کلمه رایگان وجود دارد. وقتی کلمه رایگان بالای یک چیزی نوشته می شود باید هیچ نوع مصرفی مرتبط به پیشنهاد وجود نداشته باشد، مثلأ؛ اگر یک شخص باید دو کتاب را بخرد و کتاب سومی رایگان باشد، در حقیقت رایگان نیست. باید نوشته شود که کتاب سوم بدون مصرف اضافی داده می شود.

 • Hemförsäkring (بیمه منزل)

  ​بیمه منزل معمولأ شامل بیمه های مختلفی است. بخش های است که به عنوان مثال، پول خسارت اشیاه و اجناس و جبران صدمات که متوجه شما شده است و یا شما ملزم به پرداخت خسارت شده اید را پرداخت می کنند. بیمه منزل معمولأ شامل:

  • بیمه اموال- برای خسارات که به اموال شخصی ، کرایی و یا قرضه که وارد شده باشد پول می دهند.
  • بیمه مسئولیت- پرداخت غرامت به کسیکه شما مسئول پرداخت خسارات وی می شوید.
  • بیمه شخصی برای حمله – هنگامیکه شما صدمات از، لت و کوب خوردن و یا تجاوز بدست آورده باشید، غرامت مالی آنها را می دهند.
  • بیمه مصارف حقوقی – اگر شما با کسی در مناقشه شوید، پرداخت مصارف حقوقی (وکیل) شما را می دهند.
  • بیمه مسافرتی – این ضمیمه بسیار از بیمه های منزل است، هنگام سفر برای شما حفاظت بهتری را فراهم می کند. اکثر اوقات تا 45 روز قابل قبول است.


  چند بیمه دیگر نیز است که می توان آنها را همراه بیمه منزل یکجا کرد. بهتر است که با شرکت بیمه خودتان صحبت کنید تا در صورت اتفاق افتادن چیزی، شما بیمه درست را داشته باشید. در اینجا و یا به صحفه انترنتی شرکت بیمه تان بیشتر بخوانید:
  konsumenternas.se​

 • Husdjur (حیوانات خانگی)

  حیوانات خانگی، حیواناتی است که همراه انسان ها زنده گی کرده واهلی هستند. رایج ترین حیوانات خانگی درسویدن عبارتند از: پشک، سگ و جونده گان مانند خوکچه هندی، خرگوش و همچنان پرنده گان، چلپاسک و مار نیز می تواند از جمله حیوانات حیوانات خانگی هستند. بسیاری از صاحبان حیوان خانگی درسویدن به حیوانات عنوان یکی ازاعضای خانواده نگاه می کنند. این معمول است برای حیوانات خانگی که در داخل خانه زندگی کنند و بسیاری اجازه می دهند سگ یا پشک با آنها در رختخواب بخوابند. سگ و پشک که هیچ صاحب ندارند و درسرک زندگی می کنند بسیار غیر معمول است.​

 • Hyresavtal (قرارداد کرایه خانه)

  ​هنگامیکه یک خانه را کرایه می کنید، شما باید یک قرارداد و یا توافق بر سر حقوق و مسئولیت خود نسبت به مسکن (خانه) را بنویسید.
  زمانیکه یک قرارداد کرایه خانه را می نویسید، باید شامل موضوعات ذیل باشد:
  صاحب خانه و کرایه نشین، کرایه خانه، مدت کرایه (مدت قرارداد)، در صورت موجودیت حق از استفاده از جاهای دیگر ( بالاخانه، گراچ و امثال اینها)، جزئیات دیگر مانند: برق، کوچ و چوکی، پاک کاری، دفع مواد زائد و بیمه.​

 • Hälsovård (خدمات صحی)

  ​خدمات صحی می تواند در مورد هر چیز باشد، از مواظبت دندان های تان نزد یک متخصص دندان بخاطر پیدا کرده مشکلات در دندان ها شروع تا به انجام دادن تمرینات آرامش. اکثرأ خدمات صحی در ارتباط با مراقبت های پیشگیرانه و سلامتی نیز می باشد. به این منظور که یک شخص باید مواظب جسم و روح اش باشد تا از مریض شدن رهایی یابد.

 • Id-kort (کارت شناسایی)

  آی دی- کارت مخفف کارت شناسایی است. شما از یک کارت شناسایی جهت اثبات سن و شناسایی کردن خود استفاده می کنید مثلأ؛ شما از دواخانه دوا می گیرید توسط کارت بانکی در یک مغازه پول می پردازید و یا امور بانکی را انجام می دهید. در اینجا ها باید کارت شناسایی خود را نشان بدهید. شما می توانید تقاضای کارت شناسایی را در یک دفتز خدمات اداره مالیه بدهید.

  درصفحه انترنتی ادا ره مالیه بیشتر خوانده می توانید. دراینجا بیشتربخوانید و یا زیر بانک - ای دی یا شناسایی الکترونیکی شناسایی این واژه نامه.

 • Inkomstskatt (مالیات بر عایدات)

  ​اگر شما درسویدن زنده گی می کنید باید مالیات ازتمام عایدات خود بپردازید. این مالیات، مالیات بر درآمد نامیده میشود. صاحب کار شما مالیات شما را ازمعاش شما کسر نموده و بنام شما بپردازد. درلیست معاش پرداخت شده شما میزان مالیات مشخص است. صاحب کار شما مالیات شما را ازمعاش شما کسر نموده و بنام شما هرماه به اداره مالیات بپردازد. سالانه، بیشتر ما باید عایدات خود را گزارش دهیم. در یک اظهارنامه مالیات شماعایدات خود را گزارش می دهید.

 • Introduktionsersättning (مصارف مقدماتی)

  ​این یک حقوق است که قبلأ برای تازه واردان که در مدت مقدماتی (انترودوکشون) اشتراک می کردند از طرف ولسوالی دریافت می نمودند. مدت مقدماتی (انترودوکشون) به معنای یک حمایت مدت اضافی است که جامعه سویدن برای مهاجرین و تازه واردان در کشور در نظر گرفته بودند. غرامت استقرار جایگزین مصارف مقدماتی شده است. تازه واردان که قبل از 1 دسمبر سال 2010 به مصارف مقدماتی شروع کرده اند، نظر به قانون قدیمی برای شان مصارف مقدماتی تا زمان ختم آن داده می شود.

 • Konsument (مصرف کننده)

  مصرف کننده فردی خریدا رکالا یا خدمات شرکت می باشد. شما می توانید با خدمات اطلاعات خوش آمدید مصرف کننده آژانس مصرف کننده تماس بگیرید Hallå konsument اگر شما در مورد خرید یا درمورد چیزهای دیگر که شما به عنوان یک مصرف کننده نیاز به کمک دارید. اطلاعات مصرف کننده و راهنمایی به زبان های مختلف و شما می توانید با راهنمای آژانس مصرف کننده چت کنید. شما همچنین می توانید زنگ بزنید ۰۷۷۱-۵۲۵۵۲۵ با مشاوران صحبت کنید.

 • Konsumentombudsman (نماینده مصرف کننده گان)

  ​کلمه نماینده مصرف کننده گان با (کو او) مخفف می شود.
  نماینده مصرف کننده گان در مورد سوالات که مربوط به حقوق مصرف کننده گان و مسئولیت تولید کننده گان می شود آگاهی می دهد.
  نماینده مصرف کننده گان کنترول می کند تا چیزهای که شما می خرید خطرناک نباشند واینکه درتبلیغات، فروشنده گان و تولید کننده گان باید قوانین و مقررات را مراعات کنند. مصرف کننده فردی خریدارکالا یا خدمات شرکت می باشد. کسانی که کالا تولید و محصولات را به فروش میرسانند فروشنده هستند. شما می توانید شکایت فروشنده گان وتولید کننده گان را که نقض قوانین را کرده باشند به نماینده مصرف کننده گان بکنید. در اداره امورمصرف کننده گان به سوالات جواب نمی دهند. به جای آن باید شما با مشاورمصرف کننده گان در ولسوالی خود صحبت کنید. شما می توانید اطلاعات و سوالات خود را از طریق سرویس اطلاعات خوش آمدید مصرف کننده بپرسید. شما می توانید به ۰۷۷۱-۵۲۵۵۲۵ زنگ بزنید و یا در Hallå konsument با راهنمای آژانس مصرف کننده چت کنید. ادامه مطلب در وب سایت آژانس مصرف کننده است.

   

 • Konsumentvägledare (مشاور مصرف کننده گان)

  ​نزد مشاور مصرف کننده گان در ولسوالی خود، شما می توانید در مورد خرید کالا و خدمات، پس فرستادن اشیاه و اجناس که اشکال داشته باشد، رهنمایی و کمک در امور مالی و قرضداری مشوره دریافت کنید. بیشتر در صفحه انترنتی ولسوالی خود بخوانید.

 • Kreditprövning (چک کردن اعتبار)

  پیش از اینکه شما قرض دریافت نمایید بانک این را برسی می کند که شما امکان این را دارید تا دوباره قرض را پرداخت نمایید. این چک کردن اعتبار می گویند.

  وقتی بانک اعتبار شما را چک می کند این معنی است که معمولاً بانک ها اطلاعات در باره اوضاع افتصادی شما بدست می آورند و از شما در مورد اقتصاد تان سوالات مطرح می کنند. این بدین معنی است که از شما در مورد عاید تان، پرداخت های ماهوار تان و اینکه آیا شما قرض های دیگر دارید، سوال پرسیده شده و اینکه این همه ماه چقدر برای تان تمام می شود.

  اطلاعات در باره اوضاع اقتصادی شخصی از یک شرکت اطلاعات در باره اوضاع اقتصادی شخی گرفته می شود که به گونه مثال دارای این محتوا می باشد: اطلاعات از اداره مطالبات. شما همیشه یک کاپی از اطلاعات اوضاع اقتصادی را چند روز بعد در خانه خویش بدست می آورید. حتا شرکت که شما با آن قرارداد می بندید می تواند اطلاعات در باره اوضاع اقتصادی شما را بدست آورد. به گونه مثال وقتی شما یک تلفون را به گونه قسط می خرید.

  پیش از اینکه شما یک قرارداد امضا کنید باید خود شما اقتصاد خود را نگاه کنید و بررسی کنید که آیا شما امکان پرداخت دوباره قرض را با درنظرداشت شرایط خویش دارید و یا آیا می توانید بل های که در آینده دریافت می کنید را پرداخت نمایید.

 • Kronofogden (اداره اخذ مطالبات)

  ​اداره اخذ مطالبات یک اداره دولتی بوده که در مورد قرضداری ها کار می کند. اداره اخذ مطالبات به کسانیکه از دیگران پول طلب دارند کمک میکند، یعنی از کسانیکه قرضدار هستند پول گرفته و به قرض دهنده واپس می دهند. اگر شما بل (صورتحساب) خود را تادیه نکنید، به اداره اخذ مطالبات راجع می شوید. اداره اخذ مطالبات کسی را که شما قرضدارش هستید کمک می کند. اداره اخذ مطالبات همچنین بالای درخواست های قرض و بالای کار اداره کننده گان ورشکستگی در موقع ورشکستگی نظارت دارد.

 • Kvällskurs (کورسهای شبانه)

  ​بسیاری از انجمن های آموزشی کورسهای شبانه را در مظامین مختلف ارائه می کنند. کورسهای شبانه بخاطر این بوجود آمده که شما قادر به تحصیل کردن باشید، در عین حال که روزانه کار می کنید. در اینجا می توانید همه چیز را از زبان تا رقص و عکس برداری یاد بگیرید. اکثر اوقات در صورتیکه به کورسیکه شما می خواهید بروید ولی در کورسهای شبانه وجود ندارد، شما می توانید از یک انجمن آموزشی کمک بگیرید. این امر منجر به فعالیت شما می شود تا شما باید پنج تا هشت نفر اشتراک کننده برای آن کورس پیدا کنید. سپس انجمن آموزشی شما را همراه یک صنف و معلم کمک می کند. شما در صفحات انجمن های اموزشی بیشتر خوانده می توانید.​

 • Körkort (لایسنس راننده گی)

  اداره ترافیک مسئول امتحانات نظری و عملی لایسنس است. اداره ترانسپورت از جمله مسئول جواز یادگیرنده است.

  سن شما باید بیشتر از 18 سال باشد و لایسنس رانندگی از سویدن داشته باشید. هرگاه از کشور اصلی تان لایسنس داشته باشید، هنوز مشخص نیست که آیا میتوانید با این لایسنس در سویدن رانندگی کنید یا خیر.

 • Legitimation (ورق شناسایی "تذکره")

  ​این کلمه از یک کلمه لاتینی "لگیتیمو" گرفته شده که معنای "توضیح قانونی" را می دهد. یک سند شناسایی همراه یک قطعه عکس دارنده سند وامضأ وی بنام کارت شناسایی یا "ای دی کورت" نیز یاد می شود، معمول است که پاسپورت و لایسنس درأیوری نیز به حیث اسناد شناسایی استفاده شود. این یک سند (کارت) است که نشان می دهد شما کی هستید.
  بیشتر در اینجا بخوانید صفحه انترنتی ادا ره مالیه و یا زیر بانک - ای دی در این واژه نامه.

 • Migrationsverket (اداره مهاجرین)

  ​اداره مهاجرین مسئول مسائل مربوط به مهاجرت است، مثلأ، اگر شما می خواهید نزد کسی در سویدن کوچ کنید، تابعه سویدن شوید، درخواست پناهنده گی و اجازه اقامت دهید.

 • Misshandel (آزار جسمی)

  ​آزار جسمی، زمانی است که یک یا چند نفر به خواست دل به یک شخص صدمه بزنند. آزار جسمی یعنی صدمه زدن به کسی، این می توان فزیکی و یا روحی باشد. کسانیکه باعث صدمه به بدن شخص دیگری، مریضی، درد و یا ناتوانی جنسی کسی می شوند، به جرم آزار جسمی (لت و کوب) مرتکب شده اند.

 • Mödravårdscentral (مرکز خدمات صحی مادران)

  ​مرکز خدمات صحی مادران (ام وی سی) بنام بخش قابله نیز یاد می شود. در مرکز خدمات صحی مادران به عنوان مثال می توان آزمایش حاملگی را کرد. همچنین می توان در مورد دواهای پیشگیری حاملگی مشوره گرفت، این دوا های ضد حاملگی (پی پیلر، مینی پیلر، سپیرال، پیچکاری پی و غیره) را می توان دریافت کرد. مرکز خدمات صحی مادران، کنترول حاملگی را در جریان زمانیکه یک خانم حامله است انجام داده و والدین را برای تولد طفل شان آماده می سازند. همچنین آموزش های برای آماده سازی پدر و مادر دایر می گردد. در مرکز خدمات صحی مادران، کنترول های امراض زنانه مانند (سکرین کردن سرطان دهانه رحم مادر، آزمون سمیر) نیز صورت می گیرد.

 • Nystartsjobb (شروع شغل)

  ​اگر یک شخص برای مدت طولانی از کار بدور بوده باشد، یک کار که بنام شروع شغل (نی ستارتس یاب) یاد می شود فرصت مناسبی است. صاحب کار که وی را برای "شروع شغل" استخدام می کند، کمک مالی دریافت می کند. این کار استخدام کردن اشخاص را که برای مدت طولانی بیکار بوده اند ساده تر می سازد. صاحب کار این کمک مالی را به اندازه مدتی می گیرد که این شخص بیکار بوده است.

 • Oskrivna regler (قوانین نانوشته)

  ​قوانین نانوشته را می توان توسط رمزهای رفتار اجتماعی و یا چه چیزها در اجتماع قابل قبول است توضیح داد. به این معنی که از شما چگونه انتظار می رود که با افراد دیگر رفتار کنید. یک قانون نانوشته، قانونی است که در کتاب قانون تحریر نگردیده اما انتظار می رود که مردم آنها را پیروی کنند. کسیکه این قوانین را پیروی نمی کنند، وی را می توان "غیر نورمال" پنداشت، زیرا وی قاعده اجتماعی را شکستانده است. چند مثال در مورد قوانین نانوشته: یک شخص زمانیکه مورد خطاب کسی قرار می گیرد باید جوابش را بدهد، جواب سلام یک نفر را دادن و یا رفتار مؤدبانه در مقابل دیگران.

 • Passa tid (نگهداشتن وقت)

  ​در سویدن بسیار مهم است که به موقع باشید. این امر باید هم به ملاقات های شخصی با رفیق ها و هم با افراد ادارات در نظر گرفته شود. اگر به موقع نباشید بی تربیه پنداشته می شوید. البته باوجود این تمام سویدنی ها در نگهداشتن وقت خوب نیستند. برای مثال، اگر شما در یک مصاحبه استخدام ناوقت می رسید، فقط به همین دلیل امکان زیادی دارد که شما وظیفه را صاحب نشوید. کمی بیشتر در این مورد در

 • Pension (تقاعد)

  ​مردم در مورد تقاعد هنگامی صحبت می کنند که منظور شان تقاعد سالمندی است. تقاعد سالمندی را زمانی دریافت می کنید که دنیای کار را بخاطریکه به اندازه کافی مسن شده اید ترک کنید. تقاعد سالمندی از طریق مالیات به دولت پرداخت می شود، مالیاتی که صاحب کاران برای کارمندان خود (تحمیلی) تحویل می کنند و هم از پس اندازهای تقاعدی خودتان. تقاعد را می توان به عنوان معاش به تعویق انداخته شده مشاهده کرد. سیستم های تقاعد سالمندی اکثر اوقات دارای یک جزء بیمه است. به عنوان مثال، تقاعد در تمام طول زنده گی تادیه می شود، حتا اگر یک شخص از حد متوسط نیز بیشتر زنده بماند. در صورت مرگ یک شخص، تقاعدش برای فامیل اش داده می شود. انواع تقاعد های دیگری نیز وجود دارد؛ تقاعد مریضی و تقاعد پیش از وقت.

 • Personbevis (رونوشت شناسنامه)

  ​شما ممکن نیاز به رونوشت شناسنامه بخاطر موضوعات ذیل داشته باشید:

  • تهیه یک کارت شناسایی (اما نه هنگامیکه درخواست کارت شناسایی را در اداره مالیه می دهید).
  • درخواست برای تحصیلات مختلف/مکاتب/کمک مالی تحصیلی
  • درخواست برای تابعیت سویدن
  • درخواست طلاق
  • دارای پاسپورت خارجی، پاسپورت بیگانه ها یا امثال اینها

   

  رونوشت شناسایی یک تصدیق است که نشان می دهد چه چیز ها برای شما در اداره مالیات، بخش ثبت احوال نفوس ثبت شده است. رونوشت شناسای یک سند شناسایی نیست. (یعنی یک "پرشون بویس" مثل یک کارت شناسایی استفاده نمی شود.)

 • Personförsäkring (بیمه منحصر به فرد)

  ​بیمه های منحصر به فرد خصوصی، یک بیمه اضافی در برابر بیمه های اجتماعی و جمعی است. بیمه منحصر به فرد، متشکل از چندین بیمه های کوچکتر مختلف است. معمولأ آنها بیمه های ابتدایی بوده که شامل بیمه تصادف و بیمه صحی می شوند. انتخاب کردن بیمه خصوصی مربوط به ضرورت و اقتصاد شما می شود. اغلبأ شما می توانید از طریق عضویت در یک اتحادیه، در یک بیمه گروهی اشتراک کنید، و حتا صاحب کارتان ممکن یک بیمه گروهی برای کسانیکه بخواهند داشته باشد. شما خودتان نیز می توانید یک بیمه منحصر به فرد را بگیرید.
  در اینجا بیشتر بخوانید: Hallå konsument, konsumenternas.se و یا با شرکت بیمه خودتان تماس بگیرید.​​

 • Personnummer (شماره هویت شخصی)

  ​یک شماره‌ (نمبر) هویت را هرکسیکه درسویدن ثبت احوال نفوش باشد دریافت می کند شماره هویت شخصی را ازاداره مالیه می توان دریافت کرد. کسیکه یک بار شماره هویت شخصی را گرفت، در تمام طول زند گی آنرا نگه میدارد. شماره هویت شخصی در صورت کوچ کردن از و یا به سویدن تغیرنمی کند. باید تغیر آدرس را به اداره مالیه سویدن اعلام کنید. در اینجادرباره چگونگی گزارش بیشتر بخوانید صفحه انترنتی ادا ره مالیه.

 • Rattfylla (راننده گی در حال مستی)

  ​در سویدن حد راننده گی در حال مستی اینقدر است؛ ۰/۲ پرومیل (یک هزارم) الکول در خون (۰/۱ ملی گرام در نفس). این به معنای است که برای اطمینان زمانیکه راننده گی می کنید نباید مشروب الکولی بنوشید. راننده گی در حالی مستی سنگین /فاحش به این معناست که شما مقدار ۱/۰ پرومیل الکول در خون و (۰/۵ ملی گرام در نفس) دارید، مجازات آن تا دو سال زندان می باشد.​

 • Reklam (تبلیغات)

  ​تبلیغات اطلاعات است که جهت مشاهده و ایجاد آگاهی در موارد مفکوره ها، کالاها و خدمات، تولید و توزیع می گردد. می خواهند برای تاثیرگذاری و تغییر عقاید، ارزشها و یا اقدامات مردم جهت تغیر دادن طریقه و خواست خرید شان از این استفاده کنند. اکثر اوقات فرستنده یک شرکت، و گیرنده یک مصرف کننده است. مصرف کننده می تواند یک فرد و یا یک شرکت دیگر باشد. هدف تبلیغات عرضه کردن محصولات و خدمات یک شرکت است. از این طریق می خواهند فروش محصولات و خدمات را افزایش دهند. شما می توانید که به هر دو تبلیغات، هم آنکه در آدرس شما می آید و هم از طریق تیلفون زنگ می زنند، صحبت کرده که برای شان بگوئید که دیگر برایتان نفرستند.

 • Reseförsäkring (بیمه مسافرتی)

  ​بیمه مسافرتی را یک شخص زمانی می گیرد، که سفری داشته باشد و ممکن در خارج از کشور مریض شود. تابعه اتحادیه اروپا حق خدمات صحی عاجل، مصارف که در حاملگی و ولادت طفل در یک شفاخانه میاید را در تمام کشورهای اتحادیه اروپا دارد (کارت بیمه صحی اروپا). اگر شما بیمه منزل دارید که شامل بیمه مسافرتی است، پس این تا 45 روز یک حفاظت خوب است. اگر سفر تان بیشتر از این مدت است، نیاز به گرفتن بیمه مسافرتی دارید. صندوق بیمه همگانی در مورد کشوریکه شما به آنجا سفر می کنید معلومات دارد.
  در اینجا بیشتر بخوانید: konsumenternas.se و یا به صحفه شرکت بیمه تان.​

 • Räkningar (بل ها )

  ​یک بل اساسأ مثل یک فاکتور است. یک بل، یک تقاضای کتبی برای پرداخت است. زمانیکه شما یک چیز را خریده اما همزمان پرداخت نکرده اید، شما یک بل (فاکتور) دریافت می کنید. اغلبأ توسط پوست میآید. شما بل را برای همه چیز، از کرایه خانه، بل برق شروع تا قسط تلویزیون دریافت می کنید. این بل ها را باید به زودترین فرصت تادیه کنید، ورنه ممکن بل بیشتری برایتان بیاید و یا در نهایت به اداره اخذ مطالبات راجع شوید. در بل روز موعد نوشته شده است، یعنی روز ختم پرداخت در آنجا تحریر گردیده است. بهترین امکانات پرداخت بل از طریق انترنت است، این بنام (انترنت بانک) نامیده می شود. این واقعأ سریعترین و ارزان ترین راه پرداخت بل های شما است. توسط بانک و یا پوست نیز می شود که بل ها را پرداخت کنید، اما ممکن برایتان بسیار قیمت تمام شود.

 • Sjuklön och Sjukpenning (غرامت مریضی)

  غرامت بیماری پولی است که شما می توانید دریافت کنید اگرشما نمیتوانید کار بکنید چرا که شما تکلیف دارید (مریض هستید) و یا جراحت برداشته اید. اگر مستخدم هستید، معأش ۱۴ روز اول بیماری از طرف کارفرما دریافت خواهید کرد یا معأش بیماری از طرف صندوق بیمه‌ی همگانی (اگر شما بیش از ۱۴ روز در خانه بوده باشید) شما باید روزاول بیماری به کارفرما اطلاع دهید که نمیتوانید کار بکنید. روز اول که شما بیمار هستید یک دوره انتظار (karensdag) است.این بدان معنی است که طی آن غرامت بیماری و معاش از طرف کارفرما در آن روز پرداخت نمی‌شود. از روز دوم بیماری ۸۰ فیصد از معاش را برأی دو هفته دریافت میکنید. بعد از آن غرامت بیماری و معاش از طرف صندوق بیمه‌ی همگانی دریافت خواهید کرد. برای دریافت غرامت بیماری و معاش بایستی کار با معاش داشته باشید بیشتر.

 • Sjukhus (شفاخانه)

   شفاخانه ممکن بنام بیمارستان نیز یاد شود. در شفاخانه ها مریضان و آسیب دیده گان مراقبت می شوند. اغلبأ بخش اضطراری نیز در یک شفاخانه موقعیت دارد. ارائه خدمات صحی در شفاخانه برای مریضان سرپایی و یا بستری است. سرپایی بدان معناست که شما در یک بخش مراقبتی بستری نشوید (بدون اینکه نیاز به شب ماندن باشد)، مثلأ؛ در یک بخش شفاخانه معاینه و تداوی شوید. فورم دوم خدمات صحی، یعنی بستری؛ به معنای مراقبت صحی از یک مریض که نامش در کلینیک ثبت گردیده است. به آمده به یک بخش شفاخانه و یا کلینیک باید یک داکتر برایتان توصیه نامه بنویسد. مراقبت های صحی یک شفاخانه در قدم اول برای مریضان مبتلا به امراض جدی و تهدید کننده حیات می باشد. در اکثر شفاخانه ها هم بخش کمک اضطراری و هم مراقبت های صحی پلان شده با تخصص های مختلف از جمله: طب داخله، جراحی، ارتوپدی، گوش، بین، مراقبت های گلو، مراقبت صحی زنان، مراقبت صحی اطفال، جوانان، بزرگسالان و غیره موجود است. اگر شما ضرورت به رفتن به بخش کمک اضطراری را داشته باشید، بهتر این است که اولأ برایشان زنگ بزنید تا آنها بدانند که شما آنجا میآید. به بخش معلومات شفاخانه زنگ بزنید (شماره تیلفون 1177) بخاطر دریافت مشوره و یا معلومات بیشتر به اینجا سر بزنید: www.1177.se

 • Skatteverket (اداره مالیات)

  ​اداره مالیات یک اداره دولتی است. وظایف مهمّ اداره مالیه، مالیات وثبت احوال نفوس است سیاستمداران در مجلس، شهرداری ها و شوراهای استان تصمیم میگیرند که چه کسی وچه مقدارمالیات ما باید داشته باشیم. تلاش ها برای بازگرداندن مالیات کاراداره مالیه است.

 • Snabblån (قرض های سریع)

  قرض سریع قرضهای کم مبلع است که باید درمدت ۳۰ روز پازپرداخت شود. گرفتن قرض سریع گران تمام میشود و هزینه کل قرض خیلی بالا میباشد. یک قرض سریع به نام قرض اس ام اس و یا قرض خرد و یا قرض تلیفونی، قرض اینترنتی و یا قرض اعتباری هم نامیده میشود

 • Socialbidrag (کمک مالی اجتماعی)

  ​حالا کلمه کمک های مالی اعاشه و اباطه بجای این استفاده می شود. کمک های مالی اعاشه و اباطه، متشکل از بخشی از قاعده سرتاسری کشور، و بخشی از مصارف معقول خارج از قاعده سرتاسری کشور می باشد. در قاعده سرتاسری کشور، تمام مصارف برای همه برابر است، که این مثلأ، شامل مصارف برای مواد غذایی، پوشاک و نظافت می باشد. کمک های مالی اعاشه و اباطه به عنوان آخرین شبکه حفاظتی برای کسانیکه دارای مشکلات مؤقتی مالی هستند عمل می کند. کمک مالی اعاشه و اباطه، پولی است برای شما که به اندازه کافی پول نداشته و توان دادن (غذا و کرایه خانه) را ندارید.

  شما باید همیشه جهت اخذ کمک مالی درخواستی بدهید. این از قبل تصمیم گرفته شده که همراه چقدر پول یک شخص می تواند خود را اعاشه و اباطه کند. اگر شما تقاضای کمک مالی اعاشه و اباطه را می دهید، دفتر خدمات اجتماعی به ضروریات اولیه شما توجه می کند. همه مردم در درجه اول مسئولیت زنده گی شخصی خود را خودشان دارند. این به این معناست که یک شخص باید تلاش کند تا خودش از توان اعاشه و اباطه و غیره معیشیت خویش بر آید، قبل از اینکه حق کمک مالی را داشته باشد. شما در صورتیکه در بانک پول داشته باشید، و یا دارایی های دیگری از قبیل (موتر، خانه، قایق و غیره) داشته باشید، احتمالأ حق اخذ کمک های مالی را ندارید. در درجه اول باید یک شخص تقاضای مزاید و غرامت های دیگری را مانند: کمک مالی مسکن و حقوق والدین که دریافت کرده می تواند بکند.

  شما درخواست کمک مالی را در دفتر خدمات اجتماعی واقع ولسوالی خودتان می دهید (معلومات بیشتر را در صفحه انترنتی ولسوالی خود پیدا کنید). دفتر خدمات اجتماعی نیاز به تمام اطلاعات از تمام امور مالی از قبیل: عایدات، دارایی ها و مخارج که برای درخواست کمک مالی مهم است دارد.

 • Socialstyrelsen (اداره کل مسائل مربوط به خدمات تأمین اجتماعی)

  اداره کل مسائل مربوط به خدمات تأمین اجتماعی سازمان دولتی است که کار می کند به نمایندگی ازدولت. کنترل قدرت، راهنمایی ها، آمار ونظارت بر خدمات اجتماعی، خدمات درمانی و مراقبت از دندان. اداره کل مسائل مربوط به خدمات تأمین اجتماعی به تنظیم مقررات (مانند نیروی قانون)، توصیه فراهم می کند و جمع‌آوری دانش پرسنل وتصمیم گیرندگان در مراقبت های بهداشتی.در برخی از اطلاعات نیز به طور مستقیم بیماران و کاربران هدف گرفته شده اند. اداره کل مسائل مربوط به خدمات تأمین اجتماعی همچنین در تلاش برای صدور کارت های هویت برای کارکنان مراقبت های بهداشتی است.

 • Stöld (دزدی)

  ​دزدی جرم است. دزدی، زمانی است که یک شخص چیزی را که متعلق به کسی دیگری است بدون اجازه برای خودش، دادن و یا فروختن آن به کسی دیگری بگیرد.یک شخص برای دزدی های سنگین حد اقل شش ماه تا حد اکثر شش سال محکوم به حبس می شود. اگر دزدی کوچک باشد (قیمت زیادی نداشته باشد) آنرا بنام "برداشتن چیزی از یک دوکان" یاد می کنند. اگر کسی چیزی را از شما دزدید، شما باید به پولیس گزارش دهید.

 • Svartjobb (کار سیاه)

  ​کار سیاه به این معنی است که شما مالیات عایدات پرداخت نمی کنید. جامعه پی‌ريزی شده است که همه‌ی کسانی که کارمی کنند باید مالیات عایدات پرداخت کنند. این مالیات برای مراقبت های بهداشتی، جاده ها، مراقبت از سالمندان و رفاه دیگران است که برای همه شهروندان استفاده می شود. اگرسیاه کار میکنید دشوار است رسیدن به یک قرارداد دست اول کرایه آپارتمان و یا خرید اعتباری. صاحبخانه ها و صاحبان کسب و کار اغلب می خواهند شما قرارداد کار نشان بدهید.

  اگرسیاه کارمی کنید:

  • هیچ قرارداد کار ندارید ودرنتیجه می توانید برسردستمزدها فریب خورده شوید
  • حقوق بیکاری دریافت نمی کنید اگر شما بیکارشوید
  • هیچ پول مریضی و رخصتی دریافت نمی کنید
  • پول مریضی و حقوق والدین‌ نمی گیرید.
  • عایدات تقاعد کمتر میگیرید.
  • اگر شما در حالیکه کار سیاه می کنید دچار یک حادثه شوید به خودتان یا شخص دیگری صدمه یا به طور تصادفی چیزی شکستید هیچ بیمه ندارید.
 • Tandvård (مراقبت دندان)

  ​مراقبت دندان، یعنی مواظبت از دندانهای خود، به عنوان مثال: توسط رفتن نزد یک داکتر دندان و کنترول کردن تمام دندانهای خود و همچنان برس کردن دندانها به درستی، شما می توانید دندانهای خود را از سوراخ شدن برهانید. تمام مردم که در سویدن زنده گی می کنند حق مراقبت دندان را از همان روزیکه بیست ساله می شوند دارند. برای کسانیکه جوانتر از بیست سال است، مراقبت دندان برایشان کاملأ رایگان است. در سویدن دو نوع بخش مراقبت دندان داریم. یکیش کلینیک دندان مردمی (از طرف شورای ولایتی) و هم کلینیک های دندان با داکتران شخصی.

 • Telefonräkning (بل تیلفون)

  ​یک بل که شما در استفاده از تیلفون خود دریافت می کنید. در سویدن شرکت های مختلف تیلفون است که با همدیگر رقابت می کنند. آنها شاید تخفیف های داشته باشند، مثلأ اگر شما هم موبایل و هم تیلفون خانه و حتا انترنت خود را نیز از یک خط داشته باشید، می توانید از این تخفیف ها مستفید شوید. بسیار خوب است اگر شما چندین شرکت را با هم مقایسه کنید و ببینید که کدام خط برای شما مناسب است تا از آن استفاده کنید.

 • Trafikförsäkring (بیمه ترافیک)

  اگر شما صاحب یک وسیله نقلیه موتوری (به عنوان مثال، یک موتر، موتور سیکلت، موتورگازی کلاس ۱ اتحادیه اروپا و یا بس)، شما باید از روز اول صاحب یک وسیله نقلیه میشوید بیمه ترافیک ‏تهیه کنید.

  اگر وسیله نقلیه شما باعث یک تصادف شود بیمه ترافیک جبران ‏غرامت بیمه برای رانندگان، مسافران و یا افراد دیگرکه زخمی شدند را میکند. بیمه همچنین خسارت به اموال شخص دیگری را نیز جبران میکند.

  بیمه ترافیک جبران غرامت بیمه برای وسیله نقلیه یا اموال شخص شما در وسیله نقلیه را نمی کند. به منظور این حفاظت، شما بیمه موتر بیشتری نیاز دارید.

  به خاطر داشته باشید که:

  • وسیله نقلیه موتوری بر اساس قانون مستلزم به داشتن بیمه ترافیک است.
  • بیمه ترافیک باید از روز که اول صاحب یک وسیله نقلیه میشوید بایستی ‏اعتبار داشته باشد.
  • صاحب وسیله نقلیه است که بایستی با یک شرکت بیمه قراردادی را امضاء کند.
  • وسیله نقلیه باید بیمه ترافیک داشته باشد، حتی اگر آن خراب است، به سرقت رفته است، رانندگی ممنوع یا استفاده نمیشده است.
  • گر شما یک بیمه ترافیک برای وسیله نقلیه خود را نداشته باشید، شما باید یک هزینه به ‏انجمن بیمه ترافیک موتور برای هر روز وسیله نقلیه بیمه نداشته باشد پرداخت کنید.
  • این هزینه بسیار بالاتر از یک حق بیمه است.
  • اگر شما از وسیله نقلیه استفاده نمی کنید، آنرا ب‌طورموقت از ترافیک خارج کنید پیش اداره‌ی کل حمل و نقل.
 • Underhållsbidrag (نفقه اولاد)

  ​پول که یک پدر یا مادر، که همراه اولاد خود زنده گی نمی کنند، برای اعاشه و اباطه اولاد خود کمک می کنند. این امر در هر دو صورت هم اگر شما سرپرستی مشترک طفل را دارید و هم اینکه یکی از شما از وی سرپرستی می کند قابل اجرا است. زمانیکه اولاد تان تقریبأ یک اندازه نزد هر دوی شما زنده گی می کند، این به عنوان محل اقامت متناوب حساب می شود و در این صورت هیچ یک از شما مؤظف به پرداخت نفقه اولاد نیستید. این طفل است که به نفقه ضرورت دارد. این پول را پدر یا مادر که طفل نزدش است می گیرد. والدین معمولأ مسئول تادیه نفقه اولاد تا زمانیکه طفل هجده ساله می شود هستند. برای طفلیکه هنوز در مکتب لیسه می رود، والدین تا اینکه وی بیست و یک ساله می شود نیاز به پرداخت نفقه هستند.

 • Underhållsstöd (کمک مالی نگهداری)

  ​کمک مالی نگهداری، پولی است که از طرف صندوق بیمه همگانی پرداخت می شود. پولها به آن والد که سرپرست طفل است و تنها با طفل و یا اطفال خود زنده گی می کند پرداخت می شود. کمک مالی نگهداری زمانی پرداخت می شود که یکی از والد طفل، نفقه اولاد را نپردازد و یا کمتر از 1273 کرون هر ماه بپردازد.

 • Validering (اعتبار سنجی)

  ​این معنی "معتبر ساختن، تائید کردن" را دارد. کلمه اعتبار سنجی برای توصیف یک پروسه جهت بررسی و معتبر سازی (برای مثال؛ یک شهادتنامه تحصیلی) استفاده می شود. اعتبار سنجی برای تضمین کیفیت کار است. اعتبار سنجی مهارت برای ارزیابی، ارزش گذاری و تأیید دانش و مهارت که یک شخص دارد استفاده می شود.

 • Volontär (داوطلب)

  داوطلب شخصی است که رایگان کار می نماید و یا به خدمات خویش را بدون مطالبه پول ارایه می کند. کار داوطلبانه همچنان بنام کار غیر انتفاعی و یا کار اختیاری نامیده می شود. بیشتر اوقات کار داوطلبانه توسط یک سازمان غیرانتفاعی و یا انجمن غیر انتفاعی سازماندهی می شود. به گونه مثال: صلیب سرخ، انجمن ورزشی و یا انجمن فرهنگی. در سویدن کار کردن به گونه غیر انتفاعی و یا داوطلبانه در یک انجمن یک امر معمول است. در خارج از سویدن این سازمان ها و انجمن ها سازمان غیرانتفاعی و یا سازمان غیر دولتی می گویند.​

 • Vårdcentral (مرکز خدمات صحی)

  ​مرکز خدمات صحی (وی سی) برای مراقبت های اولیه درست مثل بخش صحی جوانان، بخش پذیرایی اضطراری، مراکز خدمات صحی اطفال و مادران است. در مراکز خدمات صحی مریضانی می رود که امراض و اختلالات نه چندان ضروری دارند. داکتران که در مراکز خدمات صحی کار می کنند به صورت جامع و هماهنگ مسئولیت مریضان خود را دارند. در صورت لزوم شما می توانید از داکتر خود یک توصیه نامه به متخصصین دیگری جهت بررسی و تداوی بگیرید. مراکز خدمات صحی مسئولیت آزمایش، کنترول فشار خون و بعضی از دیگر مراقبت و تلاش های تحقیقاتی را نیز به عهده دارند.

 • Vårdnadshavare (سرپرست، حاضن، ولی، قیم)

  ​سرپرست و یا کفیل کسی یا کسانی هستند که سرپرستی حقوقی (یعنی از نظر حقوقیی مسئول هستند) یک طفل را دارند. این می تواند یک والد یا هر دو تن از والدین باشند و یا محکمه یک شخص را تعین می کند. یک طفل تا زمانیکه هجده ساله، و بالغ می شود سرپرست دارد.

 • Överklagan (استیناف، تجدید رسیدگی به شکایت)

  ​اگر شما فکر می کنید که یک شخص تصمیم اشتباه گرفته است، شما امکانات شکایت را دارید. بگویید که از نظر شما چی اشتباه است و چرا. سپس شما یک فرصت دیگری برای تصمیم گیری پیدا می کنید. شاید این تصمیم نیز مثل سابق باشد اما باز هم امکان دارد که شما حق را بدست آرید. بسیار از فیصله ها که توسط ادارات دولتی یا ولسوالی گرفته می شود، شما حق استیناف را دارید. یک تصمیم باید همیشه کتبی باشد. با یک جواب لفظی در یک ملاقات و یا توسط تیلفون راضی نشوید. شما حق دارید از همان اداره دولتی که به نظر شما تصمیم اشتباه گرفته اند کمک اخذ کنید تا بصورت درست آن تصمیم تجدید نظر شود.