دردسترس بودن

آخرین به روز رسانی 26/4-2024

Informationsverige.se یک ویب سایت است که توسط شوراهای ولایتی اداره می شود. ما می خواهیم تا آنجا که ممکن است افراد بیشتری بتوانند از Informationsverige.se استفاده کنند. این سایت توضیح می دهد که چگونه ویب سایت مطابق با قانون دسترسی به خدمات همگانی دیجیتالی کار میکند، هر گونه مشکلات قابلیت دسترسی شناخته شده و نیز چگونه می توانید کمبودها را به ما گزارش دهید تا ما بتوانیم انها را برطرف کنیم.

وب سایت چقدر قابل دسترسی است؟

این وب سایت تا حدی با قانون دسترسی به خدمات عمومی دیجیتال سازگار است.

اگرنتوانستید ازقسمتهایی از وب سایت استفاده کنید، چه کاری می توانید انجام دهید؟

اگراز وب سایت (Informationsverige.se) بغیرازآنچه امروز در وب سایت است، نیازبه معلومات در قالب یا فورم دیگری دارید، می توانید با ما تماس بگیرید و محتوای دیگری را در قالب دیگری تقاضا کنید. زمان پاسخ به طور معمول ۲تا۳ روز کاری است.

کمبودهای دسترسی به وب سایت را گزارش دهید

ما به طور مداوم در تلاش هستیم تا قابلیت دسترسی به ویب سایت را بهتر کنیم. اگر متوجه مشکلاتی شدید که در این ویب سایت توضیح داده نشده است یا اگر شما باور دارید که ما الزامات قانون را براورده نمی کنیم، می توانید آن را به ما گزارش دهید تا ما بدانیم که آن مشکل وجود دارد.

شما حتی دراینجا میتوانید محتوی را درخواست کنید یا کمبود ها را گزارش دهید:

 • تلفن: ۲۲۴۴۰۰۰ ـ ۰۱۰ ( به عنوان موضوع informationsverige.se را ذکرکنید)

نظارت

آمریت مدیریت دیجیتالی سویدن (Myndigheten för digital förvaltning, DIGG) مسئول نظارت بر قانون دسترسی به خدمات عمومی دیجیتالی است. اگراز طرز رسیدگی به نظرات خود راضی نیستید، می توانید با (DIGG) تماس بگیرید و آن را گزارش دهید.

معلومات تخنیکی درمورد دردسترسی بودن وب سایت

این ویب سایت تا حدی با قانون دسترسی به خدمات همگانی دیجیتالی مطابقت دارد.

محتوایی که قابل دسترسی نیست دراینجا شرح داده شده است:

 • بازگوخوان ویب سایت به زبان های سومالیایی و تیگرینیایی کار نمی کند.
  تخمین می گردد که اصلاح شده باشد: پشتیبانی برای زبان های سومالیایی و تیگرینیا نزد ارائه دهنده خدمات وجود ندارد.
 • از جنوری ۲۰۲۱، ما نمی توانیم قابلیت کامل را برای بازدید کنندگان با استفاده از مرورگر انترنتی اکسپلورر تضمین کنیم. انترنت اکسپلورر دیگر به روز نمی شود و توسط مرورگر Edge جایگزین می شود.
  تخمین می گردد که اصلاح شده باشد: هیچ پلانی برای برطرف کردن وجود ندارد.

سازگاری سنگین وغیرمعقول

شورای ولایتی برای مطالب ذیل نظر به مادۀ ۱۲ قانون در مورد دسترسی به خدمات همگانی دیجیتالی، روی استثناها برای سازگاری غیرمعقول و سنگین، استناد می نماید.

 • دسترسی ناقص به فلم های که توسط شرکا​/عرضه کننده های خارجی تهیه شده است.
  تعداد زیادی از فلم ها در ویب سایت Informationsverige.se وجود دارد که به عنوان مکمل برای متن و محتوای تصویر عمل می کنند. این فلم ها توسط تولید کنندگان خارجی درست شده و در برخی موارد استندرد ها برای دسترسی را تکمیل نمی کنند. سازگار کردن فلمها به طور نامعقول پرزحمت تلقی می گردد.

 • عدم دسترسی کامل به فلم های تولید شده توسط شرکا/ عرضه کننده های خارجی.
  تعداد زیادی فایل های پی دی اف در ویب سایت Informationsverige.se وجود دارد که به عنوان مکمل متن و محتوای تصویر عمل می کنند. این فایل های پی دی اف توسط تولید کنندگان خارجی درست شده و در برخی موارد با استندرد ها برای دسترسی مطابقت ندارند. سازگار کردن این فایل های پی دی اف به طور نامعقول پرزحمت تلقی می گردد.

بدینگونه ما وب سایت را تست کرده ایم

سردبیران ویب سایت های ما به عنوان بخشی از کار برای دسترسی، ویب سایت ها را بررسی و آزمایش می نمایند.

این گزارش در ۲۸ اپریل ۲۰۲۴ به روز شد.