پیر شدن در سویدن

آخرین به روز رسانی 5/4-2023

درباره سویدن ـ معلومات برای آشنایی با جامعه.
تصویری از افراد مسن که راه می روند، می رقصند، روی نیمکت نشسته اند، پشت کمپیوتر نشسته اند و درخانه سالمندان غذا می خورند.

این موضوع درباره افراد سالمند در سویدن است.

شما در مورد حقوق و امکانات که افراد سالمند دارند و کمک های که در دسترس قرار دارد، مطالعه خواهید کرد. همچنان در مورد تبعیض سنی و آنچه می توانید در صورت مواجهه با آن انجام بدهید، خواهید خواند.

این مضون همچنان ارتباط می گیرد به تقاعد و چگونگی متاثر شدن اقتصاد شما در هنگام که سن شما بالا می رود و دیگر نمی توانید کار کنید. شما باید به این فکر کنید که چگونه می توانید بعد از زندگی کاری یک زندگی خوب و فعال داشته باشید و چگونه می توانید با افزایش سن از صحت خود مراقبت کنید.

همچنان در مورد آنچه باید در هنگام مرگ یکی از نزدیکان در نظر داشته باشید، نیز خواهید خواند.