تقاعد و سایر حمایت های مالی دیگر

آخرین به روز رسانی 2/2-2023

درباره سویدن ـ معلومات برای آشنایی با جامعه.

این متن درباره معاش تقاعدی شماست. شما در مورد سن تقاعد در سویدن خواهید خواند و همچنان در این مورد که شما می توانید از چندین کشور به طور همزمان معاش تقاعدی بگیرید و همچنان ممکن است شما بتوانید در هنگام فوت یکی از اقوام نزدیک خود، معاش تقاعدی او را بدست بیآورید.

شما همچنان در این مورد خواهید خواند که چگونه می توانید روی مقدار معاش تعاعدی خود تاثیر بگذاریید. بر علاوه شما مثال های مختلف محاسبه نمودن مقدار معاش تقاعدی را در هنگامی که کار را تمام می کنید خواهید دید.

شما حق داريد در همه عمر یک زندگي خوب داشته باشيد شما این حق را دارید که بر دلیل سن تان مورد تبعیض قرار نگیرید. شما همچنان حق دارید از صحت خوب برخوردار باشید. شما بدون در نظر داشت سن تان، از حق داشتن تماس های اجتماعی، داشتن یک عاید و مصئونیت برخوردار هستید. شما حق دارید درجامعه مشارکت داشته و احساس کنید می توانید بر زندگی خود تأثیر بگذارید.

درسویدن کسانی که صحت خوب دارند می توانند سال های زیاد یک زندگی فعال و با مفهوم داشته باشند.

در هنگام پیری نیز دقیقاَ مانند دیگر دوره های زندگی تان، برای شما کمک و حمایت وجود دارد که می توانید آن را بدست بیآورید. این، خدمات مراقبتی از سالمندان نامیده می شود و بخش از دولت رفاه سویدن است.

مثال: شرشتین و لنارت تقاعد می شوند

ششتین (Kerstin) ۶۷ ساله است و متقاعد خواهد شد. او درقسمت عمده ای از زندگی خود به عنوان دستیار پرستارکار کرده است. او همچنین به طور پاره وقت در فروشگاه کار کرده و چند سال بیکار بوده است. او سه فرزند دارد و وقتی طفل ها کوچک بودند کار نمی کرد. آن وقت او در خانه بود و از طفل ها مراقبت می کرد. در آن سال ها، او به جای معاش کاری از معاش مرخصی والدین استفاده میکرد. وقتی ششتین دوباره شروع به کار کرد، به اندازه دیگر همکارانش معاش نگرفت. در طول سالهایی که ششتین با طفل ها در خانه بود آنها کار کرده بودند. معاش ماهانه چندین هزار کرون متفاوت بود. ششتین نگران است که هر ماه در هنگام تقاعدی این پول برای غذا، اجاره و پرداخت بل ها کافی نباشد. ممکن است لازم باشد که او مکمل هزینه کرایه تقاضا کند.

لنارت (Lennart) هم ۶۷ ساله است. او سالها مدیر یک شرکت بزرگ بوده و از حقوق بالایی نیز برخوردار بوده است. لنارت هم دارای سه فرزند است اما او زمانی هم که طفل ها کوچک بودند به کار خود ادامه داد. او در تمام طول زندگی کاری خود از کارفرما های خود معاش دریافت کرده است. لنارت نگران این نیست که آیا پول هنگام دوران تقاعدی کافی خواهد بود یا نه. او به دنبال یک زندگی فعال به عنوان یک متقاعد است و قصد دارد زیاد سفر کند و گلف بازی کند.

شما می توانید برمعاش تقاعدی خود تأثیر بگذارید

معاش تقاعدی پولی است که با افزایش سن و متوقف کردن کار به دست می آورید. سیستم های تقاعدی می توانند در کشورهای مختلف بسیار متفاوت عمل کنند.

پول تقاعدی شما می تواند از چندین قسمت مختلف تشکیل شود. معمولاَ بیشترین بخش آن از طرف دولت پرداخت می شود. به آن تقاعد عامه گفته می شود. قسمت دیگر آن ممکن است از طرف کارفرمایان باشند که قبلا داشته اید. این قسمت را حقوق تقاعدی وظیفه ای می نامند. شما همچنین می توانید خودتان برای تقاعد خود پول ذخیره کنید. به آن ذخیره تقاعدی گفته می شود. قسمتهای مختلف به روی هم کل معاش تقاعدی شما می شود.

هر کسی که در سویدن کار و زندگی می کند از معاش تقاعدی عامه برخوردار است، اما مبلغ معاش تقاعدی که دریافت میکنید متفاوت است. از جمله، به این بستگی دارد که معاش شما هنگام کار چقدر است و چند سال کار کرده اید. برای هر سالی که کار می کنید، معاش تقاعدی بیشتری دریافت می کنید. میزان معاش تقاعدی نیز به این بستگی دارد که آیا شما صاحبکاری دارید که معاش تقاعد کاری را پرداخت می کند و یا اینکه برای خود ذخیره می کنید.

معاش تقاعدی زنان معمولاً کمتر از مردان است. این به چند چیز بستگی دارد. معمولا در مشاغلی که زنان بیشتر کار می کنند معاشات کمتر می باشد، تعداد بیشتر زنان به شکل نیمه وقت کار می کنند و بخش بیشتر مرخصی والدین را زنان می گیرند. زنان همچنین کسانی هستند که بیشتر اوقات هنگام بیماری از فرزندان و بستگان مراقبت می کنند.

ااگر در رابطه ای بودوباش می کنید که یکی از شما تقاعدی کمتری نسبت به دیگری دریافت می کند، روش های مختلفی برای جبران آن وجود دارد. به طورمثال می توانید برای کسی که درآمد کمتر دارد به پس اندازنمودن تقاعد خصوصی شروع کنید.

یک شکل مثلث مانند که سه نوع معاش تقاعدی را در سویدن نشان می دهد: تقاعدی عمومی، تقاعدی کاروتقاعدی خصوصی.

سیستم تقاعدی درکشور یا کشورهایی که قبلاً در آنها زندگی کرده اید چگونه کار می کردند؟

فکر می کنید موقع تقاعد وضعیت مالی شما چگونه خواهد بود؟

سن تقاعدی

شما خودتان تصمیم می گیرید که چه وقت متقاعد شوید و معاش تقاعدی را دریافت کنید. در زودترین فرصت می توانید این کار را انجام دهید از ۶۲ سالگی است و شما همچنان حق دارید تا ۶۸ سالگی کارکنید. اگر خود شما و کارفرمای شما در این مورد توافق کنید، حتی پس از ۶۸ سالگی هم می توانید کار کنید. هرچه دیرتر تصمیم به برداشتن پول تقاعدی بگیرید، ماهانه پول بیشتری دریافت خواهید کرد. سن متوسط زندگی در سویدن بالامیرود، به همین دلیل سنی که برای اولین بار معاش تقاعدی دریافت میکنید نیز افزایش می یابد. برای این که تا کدام سن حق دارید کار کنید نیز عین موضوع اعتبار دارد. شما که شرکت خصوصی خود را دارید، خودتان انتخاب میکنید که چه موقعی به کارکردن خاتمه بدهید.

معاش تقاعدی از چندین کشور

شما که در کشورهای دیگر زندگی کرده یا کار کرده اید ممکن است از این کشورها تقاعد بگیرید. اگر این کشور در داخل اتحادیه اروپا و یا اتحادیه همکاری اقتصادی اروپا (EU/EES) یا کشوری باشد که سویدن با آن توافق کرده است، اداره تقاعد سویدن می تواند به شما کمک کند تا این پول را درخواست دهید. به اداره تقاعد سویدن اطلاع بدهید که در کدام کشور کار کرده اید.

حقوق تقاعدی شما چقدر خواهد بود؟

در اینجا چهار مثال از مقدار درآمد شما از تقاعد برای هر ماه آورده شده است. این مثالها بر این اساس محاسبه می شود که شما کارفرمایی داشته اید که مالیات و هزینه کارفرما از روی حقوق را پرداخت کرده و همچنین تقاعد شغلی را هم پرداخت کرده است.

  • شما متولد سال ۱۹۸۵ هستید. شما در سال ۲۰۱۵ به سویدن آمدید و از سال ۲۰۲۳ به صورت نیمه وقت شروع به کار کردید. وقتی ۶۸ ساله میشوید، ۳۰ سال در سویدن کار کرده اید. در طول آن سال ها، شما به طور متوسط ​​ماهیانه ۱۵۰۰۰ کرون معاش دارید. هنگام تقاعد، تقریباً ۱۰ هزار کرون ماهانه قبل از کسر مالیات دریافت خواهید کرد.

  • شما متولد ۱۹۶۵ هستید. شما در سال ۲۰۱۵ به سویدن آمدید و از سال ۲۰۱۸ شروع به کار کردید. وقتی ۶۸ ساله میشوید، ۱۵ سال در سویدن کار کرده اید. در طول آن سال ها، شما به طور متوسط ​​۲۵۰۰۰ کرون در ماه معاش دارید. هنگام تقاعد، تقریباً ۱۰ هزار کرون ماهانه قبل از کسر مالیات دریافت خواهید کرد.

  • شما متولد سال ۱۹۸۵ هستید. شما در سال ۲۰۱۵ به سویدن آمدید و از سال ۲۰۱۸ شروع به کار کردید. وقتی ۶۸ ساله میشوید، ۳۵ سال در سویدن کار کرده اید. در طول آن سال ها، شما به طور متوسط ​​ماهیانه ۳۰،۰۰۰ کرون معاش دارید. هنگام تقاعد، تقریباً ۱۶۰۰۰ کرون ماهانه قبل از مالیات دریافت خواهید کرد.

  • شما در سال ۲۰۰۰ متولد شده اید. شما در سال ۲۰۱۹ به سویدن آمدید و از سال ۲۰۲۰ شروع به کار کردید. وقتی ۶۸ ساله میشوید، ۴۸ سال در سویدن کار کرده اید. در طول آن سال ها، شما به طور متوسط ​​ماهیانه ۳۵۰۰۰ کرون معاش دارید. هنگام تقاعد، تقریباً ۲۲۵۰۰ کرون ماهانه قبل از مالیات دریافت خواهید کرد.

شما که سالهای زیادی در زمان تقاعد در سویدن زندگی نکرده اید، تقاعد کمتری دریافت خواهید کرد یا اصلاً معاش تقاعدی دریافت نخواهید کرد. برای شما این امکان وجود دارد که از طریق اداره تقاعد سویدن، کمک مالی اضافی مانند کمک هزینه مسکن (bostadstillägg) و کمک هزینه سالمندان (äldreförsörjningsstöd) را نیز دریافت کنید.

تقاعد هنگام فوت یکی از اقوام نزدیک

اگر یکی از اقوام نزدیک شما بمیرد، ممکن است به شما یک نوع تقاعد به نام تقاعد بازماندگان تعلق گیرد. تقاعد بازماندگان در تقاعد دولتی گنجانده شده و شامل تقاعد فرزند، حمایت از بازماندگان، تقاعد تعدیل (omställningspension) و تقاعد بیوه می شود. برای دریافت حق تقاعد بازماندگان سویدنی، فرد متوفی باید مدتی در سویدن کار کرده یا زندگی کرده باشد. مقدار معاش متقاعدی بازماندگان چقدر مبلغی خواهد بود بستگی به این دارد به اینکه فرد متوفی چه مقدار معاش تقاعدی دریافت می کرد.

هنگامی که یکی از بستگان نزدیک شما فوت میکند نیازی نیست که معاش تقاعدی بازماندگان درخواست کنید. همیشه هنگامی که شخصی فوت میکند، به اداره بازنشستگی سویدن گزارش داده میشود و آن اداره بررسی می کند که آیا بازماندگانی هستند که از معاش تقاعدی بازمانده برخوردار شوند یا نه.