جامعه برای سالمندان

آخرین به روز رسانی 2/2-2023

درباره سویدن ـ معلومات برای آشنایی با جامعه.

این متن دربارهٔ زندگی به عنوان یک فرد مسن در جامعه سویدن است. در مورد مراقبت از سالمندان سویدنی و این که چه کمک را می توانید در دوران سالمندی بدست بیآورید، خواهید خواند.

تصویری از افراد مسن که راه می روند، می رقصند، روی نیمکت نشسته اند، پشت کمپیوتر نشسته اند و درخانه سالمندان غذا می خورند.

همچنان درباره اهمیت داشتن دوستان خوب، مراقبت از صحت خود و سایر مواردی که برای یک زندگی خوب و طولانی مهم می باشد، خواهید خواند.

شما حق داريد در همه عمر یک زندگي خوب داشته باشيد شما این حق را دارید که بر دلیل سن تان مورد تبعیض قرار نگیرید. شما همچنان حق دارید از صحت خوب برخوردار باشید. شما بدون در نظر داشت سن تان، از حق داشتن تماس های اجتماعی، داشتن یک عاید و مصئونیت برخوردار هستید. شما حق دارید درجامعه مشارکت داشته و احساس کنید می توانید بر زندگی خود تأثیر بگذارید.

درسویدن کسانی که صحت خوب دارند می توانند سال های زیاد یک زندگی فعال و با مفهوم داشته باشند.

در هنگام پیری نیز دقیقاَ مانند دیگر دوره های زندگی تان، برای شما کمک و حمایت وجود دارد که می توانید آن را بدست بیآورید. این، خدمات مراقبتی از سالمندان نامیده می شود و بخش از دولت رفاه سویدن است.

مراقبت از سالمندان

مثال: انا در زندگی روزمره کمک می گیرد

آنا ۷۵ساله، می گوید: "من همیشه از اینکه خودم کارهایم را انجام دهم لذت برده ام، حتی اگر من از راه های مختلف از فرزندانم کمک زیادی دریافت کرده باشم. حالا که من پیر شده ام، من به کمک در مورد چیزهای عملی در زندگی روزمره خیلی بیشتر نیاز دارم. هم دخترم سارا و هم پسرم عادیل زیاد کار می کنند. آنها خودشان خانواده دارند و وقت ندارند که در همه کارها به من کمک کنند. اما در سویدن قانونی وجود دارد که می گوید افراد سالمند که به حمایت و کمک نیاز دارند حق دارند این کمک را از جامعه دریافت کنند. به نظر من این خیلی خوبه! فرزندان من تا انجایی که فرصت داشته باشند به من سر میزنند وبه من کمک میکنند. ما تقریباً هر روز با تلفون گپ میزنیم."

همه جوامع از سالمندان خود مراقبت می کنند، اما به روش های مختلف اتفاق می افتد. در بسیاری از کشورها، نزدیکان به خانواده مراقبت از سالمندان و معمول است پدر و مادر با فرزندان و نواسه های خود در زمانی که نیاز به کمک به یکدیگر افزایش می یابد باهم بود و باش میکنند. در کشورهای دیگر، مانند سویدن، دولت و شاروالی ها مسئولیت بزرگی دارند تا اطمینان حاصل کنند که افراد مسن تر کمک مورد نیاز خود را دریافت می کنند. قانون خدمات اجتماعی بر این امرحاکم است. در سویدن، زندگی با والدین به عنوان یک بزرگسال غیر معمول است.

آیا می دانید در کشور یا کشورهایی که قبلاً در آنجا زندگی کرده اید این مسئله چگونه است؟

مسکن برای سالمندان و کمک درخانه

وقتی سالمند می شوید می توانید برای گرفتن کمک در زندگی روزمره از شهرداری درخواست کمک کنید. منحیث مثال، می توانید در رابطه با خرید، نظافت، پخت و پز و استفاده از تشتاب کمک بگیرید. این خدمات خانگی در منزل نامیده می شود و به این معنی است که در خانه خود کمک می گیرید.

اگر به کمک بیشتری احتیاج دارید و نمی توانید در منزل خود زندگی کنید، مسکن های ویژه افراد سالمند وجود دارد که می توانید به آنجا کوچ کشی کنید. در بعضی از این مسکن ها پرسنل به شکل شبانه روزی وجود دارند. به آنها خانه سالمندان میگویند. اغلب، هرکسی که در آنجا زندگی می کند اتاق ها یا آپارتمان های خود را دارد اما هر کسی که می خواهد می تواند با هم معاشرت کند. اتاق هایی وجود دارند که در آنجا می توانید دیگران را ملاقات کنید و منحیث مثال تلویزیون ببینید، کتاب بخوانید، موسیقی گوش دهید و خیلی چیزهای دیگر. زنان و مردان هر دو در خانه های سالمندان و خانه مراقبت کار می کنند.

در متن انواع مختلف مسکن و حمایت از سالمندان شرح داده شده است. فکر می کنید وقتی که سالمند میشوید، دوست دارید چطور زندگی کنید؟

چه نوع حمایتی را دوست دارید؟

مصئونیت در مراقبت از سالمندان

در منزل سالمندان، شما تنها زندگی نمی کنید و آنجا هم برای شما و هم برای خویشاوندان شما امن است.

در سویدن، معمول است که هم نسوان و هم مردان کار میکنند و ممکن است داشتن وقت برای مراقبت از والدین خود نیز دشوار باشد. اگر پدر و مادر سالمندی دارید که در منزل سالمندان زندگی می کنند و یا از خدمات کمک در منزل برخوردارهستند، می دانید که آنها همه روزه غذا، دوا و کمکهای لازم را دریافت می کنند. نگه داشتن والدین در خانه سالمندان به معنای آن نیست که شما انها را به حال خود رها میکنید. شما می توانید به دیدن آنها بروید و آنها نیز می توانند از شما دیدن کنند.

شما در جریان تمام زندگی از حقوق برخوردارهستید و برای تحقق آنها باید کمک دریافت نمایید. مسکن ویژه و مراقبت درخانه تنها دو نمونه از چیزهایی که شما می توانید زمانی که پیر میشوید کمک دریافت کنید. شما همچنان می توانید خدمات ترانسپورتی برای سالمندان و افراد معلول، همرایی یا مشایعت، زنگ خطر ایمنی و دیگر وسایل کمکی و دیگر چیز ها را دریافت نمایید. در صورت نیاز به تجهیزات کمکی مانند واکر، می توانید با مرکز صحی تماس بگیرید.

اگر می خواهید در مورد مراقبت از سالمندان معلومات بیشتری دریافت کنید یا برای مراقبت از سالمندان درخواست کنید، معمولاً میتوانید با خدمات اجتماعی در شهرداری خود تماس بگیرید.

پیرشدن و صحت

مثال: حنا و رزا مسن تر هستند و به تنهایی زندگی می کنند

حنا (Hanna) تنها بودوباش میکند. بنظر او طبخ کردن برای خودش خسته کننده است واو می باید اغلب اوقات غذای آماده بخرد. او خوب نمی خوابد و اغلب در طول روز خسته است. داکتر او گفته است که باید سیگار کشیدن را متوقف کند اما این کار سخت است، او سالهای زیاد سیگار کشیده است. حنا اگرچه دوست دارد ولی اغلب انرژی ملاقات با دوستان را ندارد. او اغلب در خانه می ماند و شب ها تلویزیون تماشا می کند. وقتی او در حال انجام ماموریت است، او بس یا ماتر را می گیرد.

روزا (Rosa) نیز تنها بودوباش می کند. او هر روز پیاده روی طولانی می کند زیرا وقتی او هوای تازه گرفته است و بدنش خسته شود خیلی راحت و خوب می خوابد. وقتی روزا از خواب بیدار می شود، تقریباً همیشه احساس میکند که خوب خوابیده و سرحال است. در طول روز او با دوستانش ملاقات می کند و با آنها بیرون می رود. آنها معمولاً در کتابخانه ملاقات می کنند. بعضی اوقات با هم غذا پخته می کنند. همیشه همراه با مقدار زیادی سبزیجات و گاهی هم غذای کاملاً گیاهی.

همانطور که شما مسن تر میشوید, زندگی تغییر می کند. به طرق مختلف متوجه آن می شوید. واضح ترین راه این است که بدن شما تغییر میکند. وقتی پیر می شوید، بدن و مغز شما به همان طوری که در سن جوانی بودید دیگر عمل نمی کنند. عضلات به عنوان قوی نیست، تعادل بدن بدتر است و حافظه نیز به همان خوبی سابق نیست. وقتی چنین اتفاق می افتد ممکن است ناخوش آیند احساس شود. فکر کردن به اینکه یک روزی پیر میشوید سخت است. اما شما می توانید این تغییرات را تحت تأثیر قرار بگذارید. شما حتی می توانید کاری کنید که آنها را بعدا در زندگی آمده است. با تمرین نمودن با هر دو بدن و مغز می توانید برای مدت بیشتری از سلامتی و تندرستی برخوردار باشید.

پیری می تواند دوران بسیار خوبی در زندگی است. از آنجایی که دیگر کار نمی کنید، می توانید خودتان تصمیم بگیرید که در طول روز چه کاری را انجام بدهید. اما به منظور زندگی فعال، مهم است که از صحت خوبی برخوردار باشید.

بهداشت و درمان بسیار شبیه به یک حساب پس انداز کار می کند. ااگر شما سپرده پول به طور منظم، پس از پیر شدن پول بیشتری برای برداشت وجود دارد. بنابراین، مراقبت از صحت خود در طول زندگی مهم است.

شیوه زندگی سالم

مهم است به یاد داشته باشید که در تمامی طول عمرمی توانید بر صحت خود تأثیر بگذارید. هرگز برای شروع خوردن غذای مفید و پرخاصیت و شروع ورزش دیر نیست. تمرینات قدرت بدنی برای همه سنین مناسب است و امکان تمرین کردن در منزل هم وجود دارد. پیاده روی در فضای باز نیز بسیار خوب است، و ترجیحا در طول روز، تا نور خورشید را بدست بیآورید. نور روز باعث می شود که شما هم از نظر جسمی و هم از نظرذهنی احساس بهتری داشته باشید. ورزش به طوری که به نفس نفس زدن بیافتید، استقامت بدنی شما را افزایش می دهد و قدرت بدنی بیشتری به شما می دهد. تمرین برای روی فورم نگهداشتن بدن برای قلب خوب است اما آن نیز برای مغز هم مهم است. اگر به طور منظم تمرین برای روی فورم نگهداشتن بدن کنید، خواب بهتری خواهید داشت، حافظه بهتر، تمرکز بهتر و بسیاری مزایای دیگر نیز خواهید داشت. مغز در طول زندگی می خواهد چیزهای جدیدی یاد بگیرد. روشهای زیادی برای انجام دادن این کار وجود دارد. به عنوان مثال، شما می توانید بخوانید، به یک انجمن بپیوندید و یا اینکه یک ساز پخش کنید.

چه چیزی برای شما مهمتر است که امروز انجام دهید، که شما برای مدت طولانی حال صحی تان خوب باشد؟

خانواده و دوستان

ین فقط بدن و مغز شما نیست که با بزرگتر شدن تغییر می کند. زندگی اجتماعی شما نیز می تواند تغییر کند. خانواده و دوستان قسمت مهمی از زندگی هستند.

بسیاری از افراد سالمند احساس تنهایی می کنند. دلایل مختلف زیادی می تواند برای این وجود داشته باشد. شما ممکن است دوستان ویا شریک زندگی خود را از دست داده باشید. ممکن است در راه رفتن مشکل داشته باشید یا بیماری که ورود به جامعه را برای شما دشوار می کند. خاتمه دادن به کارکردن تغییر بزرگ دیگری در زندگی است و اینکه شما دیگر هر روز همکاران خود را نبینید می تواند احساس تنهایی ایجاد کند. بخاطر همین مهم است که دوستانی داشته باشید که بتوانید در دوران تقاعد با آنها معاشرت کنید. متقاعد شدن یعنی این که شما دیگر کار نمی کنید. در سویدن افراد معمولاً در سن ۶۵ سالگی متقاعد می شوند.

وقتی کارکردن را خاتمه میدهید، ممکن است احساس کنید که دیگر به شما نیازی نیست. یکی از راه های ملاقات با افراد دیگر و ادامه کمک به جامعه می تواند مشارکت در یک انجمن باشد. انجمن های زیادی وجود دارند که فعالیت هایی را برای سالمندان ترتیب می دهند. نمونه ای از این انجمن ها موسسه ملی متقاعدین سویدن (PRO) است.

بیماری روانی

بیماری های روانی، مثل اضطراب و افسردگی، در میان سالمندان معمول می باشد. اما همه درخواست مراقبت صحی نمیکنند و بنابراین برای مشکلات خود تداوی دریافت نمی کنند. یک دلیل ممکن است این باشد که بیماری روانی معمولاَ به عنوان بخش طبیعی سالمند بودن پنداشته می شود، اما این طور نیست.

مریض بودن یا وابستگی داشتن به دیگران می تواند خطر قرار گرفتن در معرض خشونت را افزایش دهد. مردان و زنان سالمند می توانند در معرض خشونت قرار گیرند، اما زنان بیشتر در معرض خشونت قرار می گیرند. هم به دلیل سالمند بودن و هم به دلیل زن بودن آنها می توانند مورد خشونت قرار بگیرند. خشونت می تواند در همه انواع رابطه ها اتفاق بیافتد. مرتکبین به خشونت معمولاً یکی از نزدیکان فرد است. هرکس که در معرض خشونت باشد حق حمایت و گرفتن کمک از جامعه را دارد. جوان باشید یا سالمند، فرقی نمی کند.

هم به مثابۀ یک جوان و هم یک سالمند شما حق دارید از بهترین سلامتی ممکن جسمی و روانی برخوردار باشید. شما باید حال تان خوب باشد، خوب بخوابید، خوب غذا بخورید و احساس کنید که عضوی از جامعه هستید حتی وقتی که پیرتر می شوید و دیگر کار نمی کنید.

ما طولانی تر زندگی میکنیم

درسویدن مردم طولانی تر زندگی می کنند. بسیاری از مردم سالها پس از تقاعد زندگی فعالی دارند. عمر متوسط مردم در سویدن برای کل جمعیت ۸۲ سال است. برای زنان حدود ۸۴ سال و برای مردان ۸۰ سال است.

فکر می کنید عمر متوسط مردم کشور یا کشورهایی که قبلاً در آنها زندگی کرده اید چند سال است؟

سفرها و رفت و آمد برای سالمندان

دربسیاری از شاروالی ها، افراد سالمند حداقل در ساعات مشخصی از شبانه روزبا بس، واگن برقی، ترامو یا ترام ارزان تر یا رایگان سفر می کنند.

در بسیاری ازشاروالی ها وسایل ترانسپورت عامه خاصی برای افراد سالمند دارند. معمولاً به آن ترانسپورت انعطاف پذیر(flextrafik) می گویند. انها معمولاَ بس های کوچکتری هستند و می توانند تا نزدیک منزل شما بیایند. کف آنها پایین است به طوری که افرادی که واکر یا چوکی ارابه دار دارند می توانند راحتتر وارد آنها شوند. برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد نحوه استفاده ازفلکس ترافیکن (flextrafiken) در محل بود و باش خود با شاروالی خود تماس بگیرید.

افراد سالمند که در حرکت مشکل دارند می توانند خدمات ترانسپورتی معلولین (färdtjänst) دریافت کنند. اشما که خدمات ترانسپورتی برای سالمندان و افراد معلول را سفارش می دهید می توانید با تکسی به جایی که میخواهید بروید. این سفرها معمولاً کمی گرانتر از ترانسپورت عامه است اما خیلی ارزان تر از یک تکسی معمولی است. برای اینکه بتوانید خدمات ترانسپورتی برای سالمندان وافراد معلول دریافت کنید باید در شاروالی درخواست آن را بدهید. شما باید همچنان یک تصدیق داکتر را نیز ارسال کنید تا بیان کند که شما نمی توانید با وسایل نقلیۀ همگانی سفر کنید.

امکاناتی با انترنت

دو فرد سالمند جلوی کمپیوتر پشت یک میز نشسته اند.

مثال: فواد استفاده از انترنت را آموخت

فعاد (Fouad)، ۶۹ ساله: "من تمام عمرم در یک فابریکه کار کرده ام و هرگز در کار خود از کمپیوتر استفاده نکرده ام. وقتی من متقاعد شدم، در منزل کمپیوتر نداشتم. من از ناحیه زانو درد دارم و برای بیرون رفتن مشکل دارم. وقتی کارکردن را متوقف کردم، احساس تنهایی کردم. دو سال پیش، دخترم برای من کمپیوتر خرید و من یک کورس کمپیوتر برای مبتدیان که شاروالی ترتیب داده بود، گذراندم. دوستان جدیدی پیدا کردم که تقریباً هر روز با آنها ارتباط دارم. من همچنین دوباره با دوستان و اقارب در لبنان تماس گرفته ام. ما تماس تصویری داریم زیرا دیدن یکدیگر بسیار جالب و سرگرم کننده است. "

فعاد در نوع خود تنها نیست. ۶ فیصد از جمعیت سویدن به ندرت یا هیچوقت از انترنت استفاده نمی کنند. که این بیش از ۶۰۰،۰۰۰ نفر میشود. بیشترآنها ۶۵ ساله یا بیشتر هستند. تعداد زیاد از آنها علاقه دارند بیشتر از آنچه که از انترنیت استفاده می کنند، استفاده نمایند. بعضی ها این کار را نمیتوانند انجام دهند دارای یک معلولیت هستند که مانع آنها می شود. دیگران هم نمی دانند که چگونه این کار را انجام دهند.

الزاماً نباید اینطور باشد. امکانات بسیار خوبی با انترنت وجود دارد. علاوه بر ملاقات دوستان، میتوانید بسیاری از کارها را انجام دهید. می توانید بل پرداخت کنید، تکت سفارش دهید و حتی با استفاده از کمپیوتر یا تلفون هوشمند از خانه با یک داکتر ملاقات کنید. تا حال، کارها بدون انترنت کاملاً خوب انجام شده است، اما خدمات در جامعه بیشتر و بیشتر دجیتالی می شوند. اداره ها مسئولیت دارند که همه بتوانند وب سایت های انها را درک کنند و از خدمات دجیتالی آنها استفاده کنند. اما شما هم مسئولیت دارید تا سعی کنید بیآموزید. اگرچیزی وجود دارد که آن را نمی دانید میتوانید با آن اداره تماس بگیرید.

افرادی هستند که از انترنت برای تقلب و ارتکاب جرم استفاده می کنند. هرگز نباید رمزهای شخصی یا شماره حساب ها را به افراد غریبه بدهید و یا کاری انجام دهید که احساس نا امنی کنید. روشی وجود دارد که بتوانید از طریق انترنت به صورت ایمن خدمات را انجام دهید. به آن کارت شناسایی الکترونیک (e-legitimation) می گویند. با کمک کارت شناسایی الکترونیک می توانید خود را به صورت دیجیتالی شناسایی کنید تا بتوانید مثلاً اموربانکی را دراینترنت انجام دهید. همچنین باید کارت شناسایی الکترونیک داشته باشید تا بتوانید موارد خاصی را در وب سایت های اداره بیمه اجتماعی سویدن و سایر اداره ها انجام دهید. برای دریافت کارت شناسایی الکترونیک می توانید با بانک خود گپ بزنید. نمونه ای از کارت شناسایی الکترونیک ، کارت شناسایی بانکی (Bank ID) است. اگر از طریق تلفون یا رسانه های اجتماعی با شما تماس گرفته می شود، با شناسایی الکترونیکی خود وارد نشوید.

بسیاری از افراد کار کردن با انترنت را سخت می دانند. می توانید از شخصی که می شناسید بخواهید تا به شما نشان دهد. همچنین می توانید یک کورس را بگذرانید. شاروالی ها معمولاً کورس های مبتدی را در تعلیمات دیجیتال مانند کورسی که فعاد در آن شرکت کرده ترتیب می دهند. بعضی اوقات کورس های خاصی برای افراد سالمند برگزار می شود و آنها معمولاً رایگان هستند. همچنین در کتابخانه ها معمولاً کمپیوترهایی با انترنت برای قرض گرفتن وجود دارند. می توانید با شاروالی خود تماس بگیرید و از امکانات موجود پرسش کند.