اگرخانواده نیاز به حمایت دارد

آخرین به روز رسانی 24/10-2023

درباره سویدن ـ معلومات برای آشنایی با جامعه.

همه خانواده ها، والدین و کودکان گاهی اوقات به حمایت و کمک نیاز دارند. این می تواند حمایت دوستان و خانواده یا هم کمک از بخش خدمات صحی و درمانی باشد. همچنان می توان از ادارۀ امور خدمات اجتماعی نیز برای یافتن یک راه حل برای اختلافات خانوادگی استفاده کرد. تقاضا برای دریافت کمک و حمایت در زمان که به آن نیاز دارید، هرگز اشتباه نیست.

تصویری از یک پدر که در مورد یک جوان و مشروبات الکولی فکر می کند، یک کودک غمگین و کودکان در صنف درسی.

این متن ارتباط می گیرد به انواع مختلف حمایت به خانواده ها، والدین و کودکان در سویدن. مثلاَ شما می توانید درباره مراکز خانوادگی، مشاورین خانوادگی و گروه های والدین مطالعه کنید. این متن همچنان به حمایت مالی از خانواده ها و حمایت از کودکان و نوجوانان معلول نیز ارتباط می گیرد.

کودکان دارای حقوق خاصی اند و این مسئولیت جامعه است تا ازاحقاق این حقوق مراقبت نماید. همه کودکان دارای حقوق یکسان و ارزش برابرهستند. هیچ کودکی نباید مورد تبعیض قرارگیرد.

حقوق کودکان درکنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد حقوق کودکان یعنی کنوانسیون حقوق کودک، گرد آورده شده است. دراین کنوانسیون در کناردیگر مطالب گفته شده است که همه کودکان حق دارند درامنیت رشد نمایند وهمچنان درهنگام تصمیم گیری درمورد کودکان، باید همیشه منافع کودکان در نظرگرفته شود. این کنوانسیون همچنان می گوید که از کودکان باید در برابرجنگ و بیماری محافظت صورت گرفته و به نظر کودک احترام گذاشته شود.

رشد کودک

کودکان دوره های زیادی ازرشد را پشت سرمی گذارند. کودکان متفاوت هستند و رشد خود را دارند. رشد و تکامل دردوره های مختلف با سرعت های متفاوت پیش می رود. همچنان ممکن است کودکان در سنین مختلف دارای نیاز های متفاوت باشند.

بسیار معمول که والدین و سرپرستان سؤالات زیادی را در مورد رشد فرزندان خود دارند. اگر به مشاوره نیاز دارید یا در مورد رشد فرزند تان سوال های دارید، می توانید برای دریافت کمک و حمایت، تقاضا کنید.

در اینجا چند مثال از کارهایی وجود دارد که می توانید انجام دهید:

  • مثلاً با دوستان و خانواده صحبت کنید.
  • اگر کودک هنوز مکتب را شروع نکرده است با (BVC) مرکز خدمات صحی اطفال تماس بگیرید.
  • اگر کودک هنوزمکتب را شروع نکرده است با کودکستان یا familjedaghemmet (کودکستان های خانوادگی) صحبت کنید.
  • اگرکودک مکتب را آغاز کرده است با بخش خدمات صحی برای دانش آموزان تماس بگیرید.
  • با مرکز خدمات صحی و درمانی تماس بگیرید.
  • با شهرداری محل زندگی خود تماس بگیرید. برخی از شهرداری ها حمایت والدین را به صورت گروهی یا جداگانه ارائه می دهند. شما می توانید اطلاعات را در ویب سایت شهرداری پیدا کنید.
  • ازویب سایت www.1177.se بازدید کنید. دراینجا در مورد رشد کودک در سنین ۰ تا ۱۸ سال معلومات وجود دارد. درwww.1177.se همچنان اطلاعاتی در مورد والدین بودن در سال های مختلف سنی کودک وجود دارد.

هنگامی که شما دربارهٔ والدین بودن خود به حمایت و اطلاعات نیاز دارید

این که شخص والدین، سرپرست یا یک فرد بزرگسال مهم در زندگی یک کودک باشد، کار سادۀ نیست. مسئولیت می تواند دشوار و تنها احساس شود. گاهی اوقات ممکن است احساس تأثر، خستگی یا آسیب پذیری کنید. این کاملا نورمال است که این احساس را داشته باشید. هیچ عیبی ندارد که شخص نیازمند حمایت، مشورت یا تائید دیگران باشد.

اگر احساس می کنید به کمک نیاز دارید، بسیار مهم است که به دنبال کمک و حمایت باشید. اگر بلافاصله با شروع چالش ها برای حل مشکلات خود تماس بگیرید، این اغلب بسیار آسان تر است که کمک دریافت کنید. والدینی که زود کمک می گیرند، می توانند از مشکلاتی که کودک در مراحل بعدی زندگی خود پیدا خواهد کرد، جلوگیری کنند. تقاضا برای حمایت و بازگو کردن مشکلات موجود، خود نشانه مسئولیت پذیری والدین است.

حمایت از والدین

همه شهرداری ها باید به آن عده والدین که خواهان بدست آوردن راهنمایی، اطلاعات و مشاوره هستند، کمک و حمایت ارائه نمایند. به آن حمایت ازوالدین می گویند. شما منحیث والدین می توانید به صورت گروهی یا انفرادی حمایت دریافت کنید. شهرداری می تواند به طور مثال، آموزش والدین، ​​مشاوره از طریق تیلفون یا بازدید وانواع دیگر فعالیت ها را ارائه نماید. اسم و هویت شما می تواند مخفی بماند. حمایت از والدین رایگان است.

در اینجا می توانید در مورد حمایت های مختلف برای والدین، ​​خانواده ها و فرزندان بیشتر بخوانید:

۱۱۷۷vårdguiden خدماتی است که از طرف ناحیه های سویدن ارائه می گردد. در ویب سایت www.1177.se میتوانید از جمله دربارهٔ حاملگی، زایمان و والدین بودن بخوانید. شما همچنان درمورد صحت کودکان، بیماری ها، مراقبت های صحی، رشد و حقوق کودکان معلومات و توصیه ها را دریافت نمایید. دراین ویب سایت اطلاعات به چندین زبان موجود است.

همه زنان حامله می توانند به مرکز خدمات صحی و درمانی برای مادران (BMM) مراجعه کنند. شما که حامله هستیددر آنجا با یک قابله ملاقات می کنید که سلامتی شما و جنین را معاینه می کند. دربارهٔ حاملگی خود و زایمان می توانید سؤالاتی بپرسید و حمایت دریافت کنید. معمول است که مرکز خدمات صحی و درمانی برای مادران جلسات والدین را تشکیل میدهد و شما می توانید در آنجا والدین دیگر را ملاقات کنید.

درمرکزمراقبت صحی کودکان (BVC)، شما به عنوان یک پدر و مادر می توانید در مورد صحت و رشد کودک حمایت و مشاوره دریافت کنید. به طور مثال شما می توانید در مورد شیردادن، خواب و بیماری ها مشاوره دریافت کنید.

اگر می خواهید با یک روانشناس در مورد والدین بود صحبت کنید، می توانید با مرکز مراقبت های صحی کودکان، مرکز خدمات صحی و درمانی مادران یا یک مرکز مراقبت های صحی تماس بگیرید.

دربسیاری از شهرداری ها مراکز خدمات خانوادگی وجود دارند که با والدین و فرزند کار می کنند. در مرکز خدمات خانوادگی مرکز خدمات صحی و درمانی برای مادران (BMM) مرکز مراقبت های صحی کودکان(BVC)، کودکستان آزاد و ادارۀ امور خدمات اجتماعی وجود دارد. مرکز خدمات خانوادگی اغلب کورس های حمایت از والدین یا فعالیت های دیگر را برای کودکان و والدین ترتیب می دهد. شما می توانید در مورد همه چیز در بارهٔ فرزندان، والدین بودن و روابط با دیگران سؤال کنید. مراجعه به مرکز خدمات خانوادگی داوطلبانه است و برای همه خانواده ها باز است. این همچنان رایگان نیز است.

برای پیدا کردن یک مرکز خدمات خانوادگی درجایی که زندگی می کنید، می توانید از کارکنان مرکز مراقبت صحی کودکان، کودکستان، مکتب یا کتابخانه بخواهید که به شما کمک کنند. شما می توانید مرکز خدمات خانوادگی "familjecentral" و اسم منطقه یا شهرداری خود را در انترنت جستجو کنید.

تمام شهرداری ها خدمات مشاورتی خانوادگی دارند. خدمات مشاورتی خانوادگی به زوج ها و خانواده ها کمک و حمایت ارائه می کند. این می تواند زوج هایی باشد که می خواهند روابط خود را بهبود بدهند و زندگی مشترک خود را ادامه دهند یا اینکه زوج هایی که یکی از آنها یا هم هر دو می خواهند از هم جدا شوند. شما می توانید متاهل یا همزیست باشید. این همجنان می تواند زوج ها یا والدین باشند که در والدین بودن خود نیازمند کمک و حمایت می باشند. در خدمات مشاورتی خانوادگی، شما با یک مشاور خانواده صحبت می کنید تا به شما کمک کند راه حلی برای مشکلات پیدا کنید. اطلاعات مربوط به خدمات مشاورتی خانوادگی را در ویب سایت شهرداری خود خواهید یافت.

دربرخی از شهرداری ها، خدمات ویژه مشاورتی برای والدین وجود دارد. درآنجا می توانید سوالات دربارهٔ والدین بودن را مطرح کرده وحمایت دریافت کنید.

کودکستان آزاد محل ملاقات برای والدین و کودکان است. رفتن به کودکستان های آزاد رایگان است. نیازی نیست که از قبل ثبت نام کنید. والدین و کودکان می توانند برای بازی به کودکستان آزاد مراجعه کنند. شما منحیث والدین می توانید برای والدین بودن نیز حمایت دریافت کنید و با خانواده های دیگری که در منطقه شما زندگی می کنند آشنا شوید.

شهرداری و ادارات دارای کودکستان های آزاد می باشند. اطلاعات بیشتر را در ویب سایت شهرداری خود دریافت نموده می توانید. همچنین می توانید درانترنت به دنبال کودکستان آزاد "öppen förskola" و اسم منطقه یا شهرداری خود را جستجو کنید.

شهرداری اغلب دارای گروه والدین می باشد. گروه والدین گروهی است که شما به عنوان پدرو مادر می توانید از آن طریق با والدین دیگر ملاقات کرده و تجربیات و دانش خود را با هم شریک بسازید. بسیاری از شهرداری ها دارای گروه های والدین دیجیتالی هستند که در آنها می توانید ازطریق کمپیوتر، تبلت یا موبایل خود مشارکت کنید.

اداره های مختلف در شهرداری می توانند گروه های والدین را تشکیل دهند، مانند کلینیک های خدمات درمانی و صحی برای مادران، کودکستان های آزاد یا هم یک سازمان.

در همه شهرداری ها درسویدن کمیته تامین خدمات اجتماعی وجود دارند. کسانی که در آنجا کار می کنند مددکاران اجتماعی هستند که از نیاز های کودکان آگاهی دارند. وظیفۀ آنها این است تا اطمینان حاصل نمایند که همه کودکان حال شان خوب است و در محیط امن رشد می نمایند. شما می توانید به عنوان پدر و مادر، در ارتباط به والدین بودن کمک دریافت نمایید. این کمک را می توانید به شکل انفرادی یا هم گروهی بدست بیآورید.

سازمانها وانجمن های زیادی وجود دارند که شما به عنوان والدین می توانید از آنها حمایت دریافت کرده و با والدین دیگر ملاقات کنید. به طور مثال انجمن های در بخش های ورزش و فرهنگ وجود دارند. همچنان در بخش های صحت روانی نیز انجمن های وجود دارند، مثل انجمن ها برای والدین کودکان مبتلا به آوتیزم. سازمان های نیز وجود دارند که برای حقوق کودکان فعالیت می کنند، مثل بریس (Bris) و نجات کودکان (Rädda Barrnen). همچنین مؤسسات تحصیلی، جوامع مذهبی و کلیساهای وجود دارند که می توانند حمایت ارائه کنند.

(بریس) همچنین می تواند به بزرگسالانی که نگران فرزندان خود هستند کمک کند. بزرگسالان می توانند با تیلفون بزرگسالان (بریس) با شمارۀ ۵۰ ۵۰ ۱۵۰ ـ ۰۷۷ تماس بگیرند.

والدین می توانند به طرق مختلف کمک و پشتیبانی دریافت کنند. اگر شما پدر یا مادر یا سرپرست کودک هستید، به نظر شما کدام شیوۀ برای شما زیاد مناسب است؟

حمایت مالی برای فامیل ها

برای شما به عنوان والدین یا سرپرست کودک، اشکال مختلف حمایت ها و مساعدت های مالی وجود دارد. شما باید واجد شرایط خاصی باشید تا بتوانید تعویض پولی دریافت کنید.

کمک مالی برای کرایه مسکن،،حمایت از خانواده هایی است که دارای فرزند هستند و برای پرداخت کرایه خانه یا هزینه ماهانه مسکن خود به کمک نیاز دارند.

اگر طفل دارید، شمـا مستحـق کمک های مالـی کرایۀ خانـه هستید. برای دریافت کمک مالـی کرایـۀ خـانـه باید در سـویـدن زندگی کنید و راجستر شده باشید.

مقدار کمک مالی برای کرایۀ خـانه را که شما دریافت میکنید به مستحق بودن و تعداد اعضـای فامیـل شما بستگی دارد. همچنـان بستگـی به این دارد که شما چی مقدار کرایه میدهید و درآمد فامیل شما چقدر است.

در صورتیکه عایدات شما تغییر کند لازمی است تا موضوع را به ادارۀ بیمه اجتماعی اطلاع دهید. در غیر آن باید پول را دوباره پرداخت نمایید.

معاش مرخصی والدین پولی است که از ادارهٔ بیمه های اجتماعی دریافت می کنید تا بتوانید به جای کار کردن، جستجو نمودن کار یا تحصیل با فرزند خود در منزل باشید.

این که چه مقدار پول دریافت خواهید کرد بستگی دارد به درآمد تان. درویب سایت ادارهٔ بیمه های اجتماعی می توانید محاسبه کنید که چقدر معاش مرخصی والدین را می توانید دریافت کنید.

ادارهٔ بیمه های اجتماعی برای یک کودک، ۴۸۰ روز معاش مرخصی والدین می پردازد. اگر شما دو نفر، یعنی پدر و مادر هستید که می خواهید روز های مرخصی والدین را بین خود تقسیم کنید، در آن صورت برای هر کدام تان تعداد مشخص روز های ریزرف شده وجود دارد. اگر سرپرستی کودک را به شکل انفرادی به عهده دارید، مستحق همه ۴۸۰ روز می گردید. تا زمانی که فرزند شما به سن ۱۲ سالگی نرسیده است می توانید از معاش مرخصی والدین استفاده نمایید.

مراقبت از کودک (vab) زمانی است که شما به کار نرفته و در خانه باقی می مانید و یا به دلیل مراقبت از یک کودک بیمار نمی توانید از صندوق بیمۀ بیکاری پول بدست بیآورید. در صورت باقی ماندن در خانه می توانید تقریباَ ۸۰ فیصد عاید ماهانۀ را که بدست می آوردید، دریافت کنید. این تعویض پولی، معاش موقتی مرخصی والدین نامیده می شود. شما می توانید حد اکثر ۱۲۰ روز در سال از آن استفاده کنید.

نفقۀ اولاد پولی است که یکی از والدینی که با فرزند خود زندگی نمی کند باید جهت مصارف نگهداری کودک آن را بپردازد. این پول به یکی از والدین که کودک با وی زندگی می کند پرداخت می شود. نفقۀ اولاد باید برای مسکن، غذا و سرگرمی های اوقات آزاد کودک استفاده شود.

نفقۀ اولاد یک کمک اقتصادی است که در صورت عدم پرداخت نفقه از طرف یکی از والدین، ادارهٔ بیمه اجتماعی می تواند آن را به شما که تنها با فرزندان خود زندگی می کنید، پرداخت کند.

برای دریافت حمایت برای نگهداری، در کنار شرایط دیگر، لازم است تا شما و کودک تان درسویدن زندگی کنید. کودک باید زیر ۱۸ سال عمر داشته باشد و نزد شما ثبت نفوس شده باشد. برای دریافت حمایت برای نگهداری باید شما سرپرستی فرزند را بر عهده داشته باشید و همراه با پدر یا مادر دیگر فرزند تان یکجا زندگی نکنید.

کمک مصرف فرزند یک حمایت مالی است که صندوق بیمۀ اجتماعی به طور خود کار هر ماه به والدینی که در سویدن زندگی می کنند و دارای فرزند هستند، پرداخت می کند.

اولین کمک مصرف فرزند توسط صندوق بیمۀ اجتماعی یک ماه پس از تولد کودک یا یک ماه پس از مهاجرت کودک به سویدن، پرداخت می شود. هنگامی که کودک به سن ۱۶ سالگی می رسد، صندوق بیمه اجتماعی پرداخت کمک مصرف فرزند را متوقف می کند.

جوانانی که بین ۱۶ تا ۲۰ سال سن دارند و در جمنازیوم تحصیل می کنند، کمک مالی تحصیلی دریافت می کنند. این ادارۀ مرکزی کمک مالی تحصیلی (CSN) است که در مورد کمک های مالی تحصیلی تصمیم میگیرد. کمک مالی تحصیلی توسط CSN یا ادارۀ مرکزی کمک مالی تحصیلی، را برای مدت ده ما از سپتمبر تا جون پرداخت می شود. شما نیاز ندارید کمک مالی تحصیلی را درخواست نمایید. CSN کمک مالی تحصیلی را به طور اتومات پرداخت می کند. جوانان می توانند حداکثر تا سمستر یا ترم بهاری ۲۰ سالگی کمک مالی تحصیلی دریافت کنند.

اگر یک خانواده درآمد کمی دارد و دارای فرزند زیر ۲۰ سال است که درم سطح لیسه تحصیل می کند، در آن صورت می توان علاوه برکمک مالی تحصیلی، از CSN نیز مبلغ بیشتری درخواست کرد. این کمک مالی اضافی نامیده می شود.

حمایت از کودکان و نوجوانان معلول

کودکان که دارای یک یا چند معلولیت می باشند حق دارند از جامعۀ حمایت دریافت کنند. برای بدست آوردن اکثریت این حمایت ها باید شما خود منحیث سرپرست درخواست نمایید.

این حمایت بستگی به نوع معلولیت کودک و میزان تأثیر آن بر زندگی روزمره وی دارد. این ناحیه یا شهرداری که در آن زندگی می کنید است که می تواند به شما حمایت را ارائه کند.

انواع مختلف حمایت ها وجود دارد که میتوان انها را دریافت کرد. مثلاَ مکتب باید حمایت ویژه یی را به کودکان دارای معلولیت ارائه نماید. به طور مثال ممکن است یک شاگرد به حمایت دستیار معلم نیاز داشته باشد.

برای این که کودکان دارای معلولیت های گسترده بتوانند به حد ممکن یک زندگی خوب و مستقل داشته باشند، حق دارند تا برای دریافت حمایت درخواست نمایند. این موضوع در یک قانون که "قانون حمایت و خدمات رسانی به برخی از افراد معلول" نامیده می شود، (LSS) آمده است. معمولاَ این قانون به نام (LSS) مختصر می شود.

اگر شما یک فرزند معلول دارید، می توانید کمک مالی مراقبت و تعویض پولی مصارف اضافی را درخواست کنید. شما می توانید درویب سایت صندوق بیمه اجتماعی درمورد آن بیشتر بخوانید.

آیا می توانید مثال های از انواع مختلف حمایت های مالی را ارائه نمایید که خانواده های دارای فرزند آن را دریافت می کنند؟