تماس با اداره ها

آخرین به روز رسانی 5/7-2024

درباره سویدن ـ معلومات برای آشنایی با جامعه.

این متن دربارهٔ تماس با ادارات در سویدن است. ممکن است شما در زندگی روزمره خود نیازداشته باشید که با ادارات مختلف تماس بگیرید.

شما به آدرس جدیدی می کوچید و ممکن است نیاز به تماس با اداره مالیات داشته باشید. ممکن است در مرخصی والدین باشید و در مورد معاش مرخصی والدین از صندوق بیمۀ اجتماعی سؤالاتی داشته باشید. دراین متن، چیزهایی را خواهید خواند که می تواند در هنگام تماس شما با ادارات مفید باشد. به طور مثال شما می توانید در مورد حق استفاده ازمترجم و نحوه رسیدگی ادارات درمورد اطلاعات شخصی بخوانید. همچنین می توانید در مورد ثبت نام در ادارۀ احوال نفوس، کارت شناسایی و کارت شناسایی الکترونیک بیشتر بخوانید.

هر کس حق جستجو و دریافت معلومات از ادارات را دارد. آزادی جستجو و دسترسی اطلاعات مبنایی برای آزادی عقیده و آزادی بیان است. این حق ارتباط می گیرد به جامعه و معلومات، مثلاَ این که چه قوانینی وجود دارند و هم این که کدام اطلاعات در مورد شما موجود می باشد. به طور مثال هرگاه نزد یک اداره دارای دوسیه باشید.

ادارات باید اطمینان حاصل کنند که افراد با شرایط مختلف، امکان دریافت و درک اطلاعات از ادارات را دارند. مثلاَ در هنگام تماس شما با دولت یا شهرداری ها اگر به زبان سویدنی صحبت نمی کنید یا آن را نمی دانید یا اگر به زبان اشاره صحبت می کنید، ممکن است حق داشته باشید ازمترجم استفاده کنید.

شما باید بتوانید از ادارات اسناد را به شکلی که برای شما مناسب است، مانند خط بریل، متن آسان برای خواندن یا متنی که با وسیله کمکی خوانده می شود، بدست بیآورید یا آن را سفارش بدهید. اطلاعات دیجیتال ادارات نیز باید با شرایط افراد مختلف متناسب ساخته شود. این بدان معناست که فلم های ادارت باید دارای زیرنویس باشد و متن ویب سایت های ادارات باید به راحتی قابل درک باشند.

تماس گرفتن با یک اداره در سویدن

شما حق دارید با اداره ها تماس بگیرید و آنها مکلف اند در زمانی که با آنها تماس می گیرید به شما کمک کنند.

اگر پرسش های ساده دارید، بهتر است به ویب سایت اداره در انترنیت مراجعه کنید. این معمول است که ویب سایت های اداره ها دارای اطلاعات به زبان های مختلف هستند. شما همچنین می توانید به اداره ها مراجعه کنید. به طورمثال دفترهای خدماتی (Servicekontor) وجود دارند که درآن چندین اداره با هم همکاری میکنند.

از یک دفتر خدماتی کمک بگیرید

در یک دفتر خدمات، شما می توانید از چندین اداره مختلف کمک و اطلاعات دریافت کنید. شما می توانید در مورد مسایلی از اداره کار، اداره بیمه اجتماعی، اداره مهاجرت، اداره تقاعد و اداره مالیات کمک بگیرید. این مرکز خدمات دولت است که مسئول دفاتر خدمات است.

کارکنان یک دفتر خدماتی از جمله می توانند به شما کمک کنند تا از خدمات الکترونیکی استفاده کنید، فورم ها و تقاضانامه ها را پر کنید، و همچنین اطلاعاتی در مورد دوسیه های در جریان به شما ارائه دهند و گواهی ها و مدرک های مختلف را چاپ کنند. در بسیاری از دفاتر خدماتی، همچنین می توانید اطلاعاتی دربارهٔ ادارهٔ کار دریافت کرده و در استفاده از خدمات آنها کمک بگیرید. در بعضی از دفاتر خدماتی می توانید برای دریافت کارت شناسایی تقاضا نموده و از آنجا آن را تحویل بگیرید.

مردی در مقابل درب ورودی مرکز خدمات دولتی.

حق داشتن مترجم

درتمام تماس ها با اداره ها، شهرداری ها و مراقبت های صحی، اگر سویدنی صحبت نمیکنید یا نمی فهمید، حق دارید مترجم داشته باشید. شما حق دارید در صورت نیاز مترجم درخواست کنید، برای مثال برای اینکه بتوانید مثلاَ برای این که در مورد قضیۀ تان در یک ادارۀ آگاهی حاصل کنید و یا هم برای این که دیگران بتوانند منظور شما را بدانند. در هنگام گرفتن وقت برای ملاقات، باید خود بگویید که به ترجمان نیاز دارید. زمانی که شخص به مترجم نیاز دارد معمولاَ همان اداره برایش مترجم سفارش می دهد. اگر مطمئن نیستید از آن اداره بپرسید.

اگر از یک اداره، اطلاعات را دریافت می کنید که آن را نمی فهمید، مهم است که با آنها تماس بگیرید.

مثال: مارتین به مترجم نیاز دارد

به زودی مارتین در مرخصی والدین و همراه با پسرش (جولیان) خواهد بود. او در ویب سایت صندوق بیمۀ همگانی یک درخواستنامه را برای (معاش مرخصی والدین) خانه پُری نموده است. اما او مطمئن نیست هرگاه اطلاعات را به شکل درست، خانه پُری کرده باشد. مارتین اخیراً به سویدن آمده و هنوز سویدنی را نیاموخته است. به نظر او اطلاعات موجود در وب سایت اداره بیمه اجتماعی دشوار است و مارتین هیچ یک از زبانهای که اداره صندوق بیمۀ اجتماعی به آن معلومات میدهد را صحبت نمی کند.

گزینه ۱: مارتین به اداره بیمه اجتماعی زنگ میزند زیرا که او میخواهد درمورد پرونده خود از یک مسئول کمک بگیرد. مسئول بررسی تشخیص میدهد که در مکالمه به یک ترجمان نیاز دارد و برای یک جلسۀ جداگانه با مارتین و یک ترجمان، وقت تعین می کند.

گزینه ۲: مارتین تصمیم می گیرد برای کمک به یک دفتر خدماتی مراجعه کند. مسئول دفترخدماتی تشخیص میدهد که در مکالمه به یک ترجمان نیاز دارد و برای یک جلسۀ جداگانه با مارتین و یا ترجمان، وقت تعین می کند.

محرمانه

اکثراسناد اداره ها، ناحیه ها و شهرداری ها علنی است. آنها اسناد علنی نامیده می شوند. این بدان معناست که همه کس می توانند آنها را بخوانند. برای مثال، اگر برای یک اداره ایمیل ارسال کنید، ممکن است افراد دیگر بخواهند آن را بخوانند.

قبل از اینکه یک اداره سندی را منتشر کند، آنها همیشه ارزیابی می کنند که آیا سند حاوی اطلاعات محرمانه است یا نه. این بررسی محرمانه بودن نامیده میشود. اداره حق ندارد اسنادی را که توسط محرمانه بودن محافظت میشوند فاش کند. برای مثال اسنادی که حاوی اطلاعاتی در مورد صحت فرد هستند ممکن است با محرمانه بودن محافظت شوند.

اداره ها اطلاعات شخصی در مورد شما را به کار می برند

وقتی با مقامات در تماس هستید، اغلب باید کارت شناسایی خود را نشان دهید. اداره باید بداند که آنها با شما در تماس اند نه با شخص دیگری. ممکن است شما نیاز داشته باشید تا اطلاعات بیشتر شخصی در مورد خود را به آن ادارۀ ارائه نمایید.

مثال هایی از اطلاعات شخصی این است:

 • Ditt namnاسم شما
 • شمارۀ شناسایی شما
 • آدرس ایمیل شما
 • نمبر تیلفون شما

شما حق دارید بدانید که یک اداره کدام اطلاعات شخصی در مورد شما را دارا می باشد. اگر می خواهید بدانید با اداره تماس بگیرید. اگر می خواهید یک اداره مشخصات شخصی شما را تغییر دهد یا حذف کند، می توانید با آنها تماس بگیرید. بعضاَ یک اداره باید اطلاعات شخصی در مورد شما را نگهداری کند. درآن هنگام ادارۀ مذکوربه شما دراین مورد اطلاع داده ودلیل این کارتوضیح میدهد.

برخی از اطلاعات شخصی معلومات حساس هستند. اکثراَ کاربرد اطلاعات شخصی ممنوع می باشد، اما موارد استثنایی وجود دارد. برای مثال، بعضاً بخش مراقبت های صحی باید اطلاعات حساس شخصی در مورد شما را به کار ببرد. بعضی اطلاعات مربوط به صحت شما را می توان برای مثال درسوابق مریضی شما یافت. بخش خدمات صحی مکلفیت دارد تا یک ژورنال (دوسیه) را بنویسند. اطلاعات شخصی در مورد شما را نگهداری می کند تا بتواند برای شما بهترین خدمات صحی ممکن را ارائه نماید.

مثال های از اطلاعات حساس شخصی، معلومات است در مورد:

 • اصلیت قومی
 • دیدگاه های سیاسی
 • دین
 • صحت و مراقبت (های درمانی)
 • گرایش جنسی یک فرد
 • معلولیت یک فرد

اگرفکرمی کنید یک ادارۀ اطلاعات شخصی در مورد شما را به شکل نادرست به کار می برد، می توانید نزد اداره حفاظت ازحریم خصوصی شکایت کنید. این اداره یی است که کنترل میکند کسانی که مشخصات شخصی را استفاده میکنند از قانون پیروی می کنند.

به نظر شما چرا این اطلاعات شخصی، حساس تلقی می شوند؟

اطلاعات شخصی محرم

اگر در معرض خطر جرم، تعقیب و یا آزار و اذیت جدی قرار دارید، می توانید در برخی موارد اطلاعات شخصی محرم داشته باشید. به طور مثال می تواند چنین باشد که اسم و آدرس شما نزد ادارۀ ثبت احوال نفوس محرم باشد. این امر باعث می شود که افراد دیگردشوارتر بتوانند محل زندگی شما پیدا کنند. معمولاَ اطلاعات در ادارۀ ثبت احوال نفوس علنی می باشد.

سه نوع اطلاعات شخصی وجود دارد: skyddad folkbokföring (ثبت احوال نفوس محرم)، sekretessmarkering (اطلاعات شخصی که محرم علامت گذاری شده) و fingerade personuppgifter (اطلاعات شخصی جدید که برای یک شخص که در معرض خطر قرار دارد، داده می شود)

این اداره مالیات یا پولیس است که تصمیم می گیرد آیا شما می توانید اطلاعات شخصی محرم داشته باشد و یا نه. برای skyddad folkbokföring (ثبت احوال نفوس محرم)، sekretessmarkering (اطلاعات شخصی که محرم علامت گذاری شده) نزد ادارۀ مالیات درخواست می نمایید. برای fingerade personuppgifter (اطلاعات شخصی جدید که برای یک شخص که در معرض خطر قرار دارد، داده می شود) نزد پولیس تقاضا می کنید.

در وب سایت اداره مالیات، درباره اطلاعات شخصی محافظت شده، نحوه درخواست و معنای زندگی با اطلاعات شخصی محافظت شده اطلاعات بیشتری خواهید یافت.

یک دلیل برای دریافت مشخصات شخصی محافظت شده ممکن است این باشد که شما توسط شریک زندگی یا خانواده خود مورد خشونت قرار گرفته اید.

شما حق دارید تا در اداره ها با شما برخورد خوب صورت بگیرد.

وقتیکه با دولت، یک اداره، یک ناحیه یا یک شهرداری تماس می گیرید، حق دارید تا با شما برخورد خوب و یکسان صورت بگیرد. اشخاصی که در آنجا کار می کنند باید با همه مردم یکسان رفتار کنند و بیطرف باشند. برای مثال، آنها نباید اجازه دهند که نظرات شخصی بر تصمیماتی که می گیرند تاثیر گذار باشد.

برخورد یکسان به این معنی است که دربرابرهمه باید برخورد دقیقاَ یکسان صورت بگیرد. البته این برخورد باید بدون در نظر داشت مثلاَ جنسیت، سن، تعلقات قومی، دین یا هم تمایلات جنسی مردم، یکسان باشد.

کسانی که در دولت، اداره ها، ناحیه ها و یا شهرداری ها کارمیکنند، زمانی که با شما یا شخص دیگری در ارتباط هستند، نباید تبعیض قائل شوند. این که تبعیض چیست درهرقضیه به شکل جداگانه ارزیابی میشود. برای مثال، کارمندی که شما ملاقات می کنید ممکن است از کلمات تحقیرآمیز علیه شما استفاده کند. ممکن است چنین باشد که به شما اجازه داده نشود تا اسنادی را بدست بیآورید که حق دسترسی به آنها را دارید و یا اینکه کارمند از پاسخگویی به تماس های شما امتناع ورزد. آنچه را که شما در معرض آن قرار میگیرید باید توانست به یك یا چند مورد از هفت دلیل تبعیض مندرج در قانون تبعیض ربط داد تا بتواند منحیث تبعیض ارزیابی شود. چند مثال از دلایل تبعیض، سن، معلولیت، جنسیت و قومیت است.

ثبت احوال نفوس

ثبت احوال نفوس راجستر اولیه هر فردی ست که در سویدن زندگی می کند. در ثبت احوال نفوس اطلاعات شخصی شما به طور مثال آدرس محل زندگی شما و یا اینکه متاهل یا دارای فرزند هستید، راجستر می شود این که شما در کجا ثبت ادارۀ احوال نفوس شده اید از جمله از این نگاه مهم است که به کدام شهرداری باید مالیه بپردازید، در کجا می توانید رای بدهید و همچنان حق تان برای دریافت امتیازات و کمک های مختلف (اقتصادی). هر شاروالی همچنان برنامه های خود را با توجه به تعداد کسانی که در آنجا زندگی می کنند، برنامه ریزی می کند.

وقتی ثبت احوال نفوس شدید، یک personnummer (شمارۀ شناسایی) را دریافت می کنید که همه عمر آن را دارا می باشید. شمارۀ شناسایی از تاریخ تولد تان و چهار عدد دیگر به ادامۀ آن، شکیل شده است. برای مثال شما هنگام تماس با شفاخانه ها، اداره ها و شهرداری ها به شمارۀ شناسایی نیاز دارید.

اطلاعات در مورد شما که در ثبت احوال نفوس موجود می باشد، توسط ادارۀ مالیات با بانک ها و دیگر ادارات شریک ساخته می شود. این بدان معناست که اگر نام خود را تغییر داده اید و یا نقل مکان نموده اید، مجبور نیستید خودتان به آنها اطلاع دهید.

برای این که بتوانید به طور مثال کارت شناسایی درخواست کنید، باید در سویدن ثبت احوال نفوس باشید.

کارت هویت

آی دی کارت (id-kort) مخفف کارت شناسایی است. شما از کارت شناسایی برای شناسایی خود استفاده می کنید، برای مثال وقتی دوا از دواخانه می گیرید یا کارهای بانکی دارید، نشان می دهید که چه کسی هستید.

برای گرفتن کارت شناسایی، باید در سویدن ثبت احوال شـده به سن ۱۳ سال تمـام رسـیده باشیـد و نام شما در اداره ثبت احوال راجستر شده باشد، و اگر زیر ۱۸ سال سن دارید باید سرپرست خـود را به همـراه داشتـه بـاشیـد. سرپرست شخصی است که مسئولیت حقوقی فرد زیر سن ۱۸ را بدوش دارد.

می توانید هویت خود را با نشان دادن یک سند شناسایی تایید شده، به طور مثال پاسپورت خود ثابت کنید. شما همچنین باید کارت اجازه اقامت خود را با خودتان داشته باشید. اگر چنانچه پاسپورت ندارید، کارت اجازه اقامت خود را همراه داشته باشید. شما همچنین می توانید فردی را با خود بیاورید که بتواند هویت شما را تایید کند.

برای درخواست کارت شناسایی باید به یکی از دفاتر خدماتی اداره مالیات مراجعه کنید. قبل از مراجعه به دفتر خدماتی، باید برای ملاقات وقت بگیرید.

کارت شناسایی اداره مالیات برای پنج سال اعتبار دارد. این یک سند شناسایی تایید شده در سویدن است. شما نمی توانید به جای پاسپورت برای سفر به خارج از سویدن از کارت شناسایی اداره مالیات استفاده کنید. این کارت شناسایی تنها در سویدن معتبر است. اگر کارت شناسایی خود را از دست دادید، تماس بگیرید و آن را باطل کنید. در آن هنگام هیچ کس دیگر نمی تواند از کارت شما استفاده کند. اگرکارت شناسایی دزدیده شده است، شما باید آن نیز را به پلیس گزارش دهید.

تصدیق نامۀ ثبت احوال نفوس

گواهی مشخصات فردی سندی است که نشان می دهد چه معلوماتی در مورد شما در اداره ی مالیات ثبت شده است، مثـلا نام، آدرس و وضعیت تاهل. برای مثال شما برای تقاضای کمک هزینه مسکن نزد اداره بیمه همگانی وگرفتن لایسنس رانندگی احتیـاج به گواهی مشخصات فردی دارید. به خاطر داشته باشید که از یک گواهی مشخصات فردی نمی توان به عنـوان مدرک شناسایی استفاده كرد.

اگر شما نیاز به تصدیق نامه ثبت احوال نفوس دارید(personbevis)، می توانید آن را در وب سایت اداره مالیات سفارش دهید. تصدیق نامه های ثبت احوال نفوس که فقط حاوی اطلاعاتی درباره خودتان هستند را می توانید مستقیماً درچاپگر پرنت کنید یا درکمپیوترذخیره کنید. شما همچنین میتوانید به یک دفتر خدماتی مراجعه کرده و تصدیق نامه ثبت احوال نفوس شفارش دهید.

جامعه دیجیتالی

جامعه سویدن هر چه بیشتر دیجیتال می شود. این همه ما را تحت تأثیر قرار میدهد. برای مثال، شما می توانید از طریق وب سایت ها یا اَپ های مختلف با اداره ها تماس دیجیتالی داشته باشد. همچنین می توانید از اینترنت برای رسیدگی به کارهای بانکی، خواندن و تماشای اخبار و برقراری ارتباط با اقوام و دوستان خود استفاده کنید.

(Digitalhjälpen) یک کتانچه راهنمای حاوی اطلاعات برای افرادی که تجربه دیجیتالی کمی دارند یا اصلاً تجربه دیجیتالی ندارند تهیه کرده است. این کتابچه راهنما شامل نکاتی در مورد چگونگی دریافت کمک برای استفاده از انترنت و خدمات دیجیتالی می باشد.

E-legitimation (شناسه الکترونیکی)

کارت شناسایی الکترونیک یک سند هویت الکترونیک است. آن را می توان با یک سند شناسایی معمولی مقایسه کرد ازکارت شناسایی الکترونیک می توانید برای شناسایی هویت تان به یک شکل مطمئن، مثلاَ در یک ویب سایت یا یک (اپ) استفاده نمایید. یک مثال از کارت شناسایی الکترونیک، شناسایی بانکی (BankID) است. همچنین چندین نوع دیگر از کارت های شناسایی الکترونیک وجود دارند، مانند فریجا ای دی (Freja eID) و ای بی سونسکا پاس(AB Svenska Pass).

BankID är ett enkelt sätt att identifiera sig för att till exempel ingå avtal och elektroniskt skriva under betalningar på internet. Att använda elektronisk underskrift via BankID är juridiskt bindande på samma sätt som en fysisk underskrift.

این بانک است که شناسه بانکی (BankID) را صادرمیکند. برای دریافت شناسه بانکی به شماسی شخصی سویدنی نیازدارید.

امنیت:

 • شناسه بانکی (BankID) کارت شناسایی الکترونیکی شما است. اگر شخص دیگری از شما خواست ازشناسه بانکی خود استفاده نکنید، منحیث مثال اگر با شما ازطریق تلفون و یا رسانه های اجتماعی تماس گرفته شد.
 • کد امنیتی شناسه بانکی شما شخصی است. هرگزکد امنیتی را به هیچ کس دیگرندهید. خطر وجود دارد که شما فریب خورده اید.

خدمات الکترونیکی

بسیاری از ادارات خدمات الکترونیکی دارند. معمولاَ آن را självservice (کمک به وسیلۀ خود شخص) می نامند. خدمات الکترونیکی خدماتی است که شما می توانید از آن برای انجام کارهای مختلف از طریق کامپیوتر یا موبایل خود استفاده کنید. یک مثال از خدمات الکترونیکی این است که شما می توانید برای تعویض پولی برای استقرار و جاگزینی از وب سایت اداره بیمه اجتماعی درخواست کنید. برای استفاده از خدمات الکترونیکی اغلب به کارت شناسایی الکترونیکی نیاز دارید.

ایمیل

ایمیل یک سرویس اینترنتی است که گاهی اوقات جایگزین پست معمولی می شود. شما می توانید از ایمیل برای تماس با شرکت ها، اداره های دولتی و سازمان ها استفاده کنید. برخی از خدمات عادی ایمیل Gmail، Outlook و Yahoo هستند.

اگر شما یک آدرس ایمیل دارید، ممکن است تجربه کرده باشید که ایمیل های جعلی به شما ارسال شده است. افرادی هستند که ممکن است سعی کنند از شما معلومات یا پول را بدزدند. ممکن است آنها همچنان برای پخش ویرویس نیز تلاش کنند. یعنی کد مخرب که از طریق ایمیل یا دیگر کانال های دیجیتال فرستاده می شود. گاهی اوقات ممکن است ایمیلی دریافت کنید که به نظر می رسد از طرف بانک شما یا یک اداره دولتی باشد. آنها ممکن است از شما بخواهند که اطلاعات حساب بانکی خود را ارسال کنید یا روی یک لینک کلیک کنید. شما می توانید با همان اداره یا شرکت که به نظر می رسد ایمیل ارسال کرده است تماس بگیرید، تا بررسی کنید که آیا آنها واقعا سعی کرده اند با شما تماس بگیرند. بطورمستقیم به پیام پاسخ ندهید، بلکه درعوض به وب سایت اداره یا شرکت مراجعه کنید. هرگز رمزعبور، کد یا جزئیات کارت خود را به کسی که آنها را از طریق ایمیل، اس ام اس یا تیلفون درخواست می کند، ندهید.

چه چیزی میتواند در جامعه دشوار باشد، اگر به انترنت، کمپیوتر یا موبایل دسترسی نداشته باشید یا نتوانید از آنها استفاده کنید؟

نقد منبع در انترنت

در انترنیت نشر تقریباَ همه چیز آسان است. پس دانستن اینکه به چه اطلاعاتی می توانید اعتماد کنید و چه اطلاعاتی میتواند نادرست باشد نیز ممکن است دشوار باشد. نقد منبع در انترنت مهم است.

شما می توانید اینطور فکر کنید: چه کسی متن را نوشته است و چرا؟

برای کسب اطلاعات دقیق و به روز در مورد یک اداره، می توانید به وب سایت آن اداره مراجعه کنید.