تقاضا نمودن کار

آخرین به روز رسانی 4/10-2023

درباره سویدن ـ معلومات برای آشنایی با جامعه.

این متن دربارهٔ کاریابی است. درخواست کار می تواند دشوار و زمانگیر باشد. شما می دانید که می خواهید کار کنید، اما ممکن است ندانید که چه کاری را می خواهید یا اینکه آیا می توانیدهمان کار را انجام بدهید. در کجا می توان کار پیدا کرد و چگونه میشود تقاضای کار داد؟ شاید شما تجربه شغلی را دارید که می خواهید در آن حرفه به کار خود ادامه دهید؟ شاید می خواهید در ساحۀ کار کنید که قبلاً در آن ساحه کار نکرده اید؟

دراین متن دربارهٔ نحوه درخواست کار و کمک هایی که در زمان که متقاضی کارهستید و میتوانید آن را دریافت کنید، خواهید خواند.

همه افراد حق دارند کار کنند. این به معنی حق منزوی نشدن از زندگی کاری است. از کجا هستید، چه جنسیتی دارید یا چند ساله هستید نباید بر امکانات دستیابی شما به یک کار تاثیر داشته باشد.

در پیوند با کار، حقوق متعدد وجود دارد. به طور مثال شما از حق داشتن شرایط کاری عادلانه، معاش یکسان برای کار یکسان و مشارکت در اتحادیه های صنفی برخوردار هستید. شما همچنین حق استراحت و اوقات فراغت ازکاررا دارید.

این همچنان یک حق برای والدین نیز است تا آنها بتوانند زندگی خانوادگی و کار را با هم ترکیب کنند. کودکان حق دارند تا از آنها در برابر کار های محافظت صورت بگیرد که برای آنها مضراست یا مانع رشد و تحصیل شان می گردد.

Arbetsförmedlingen

اداره کار آمریتی است که به کمک میکند که بازار کاربه خوبی پیش برود. اداره کار در جستجوی کاربرای متقاضیان کاروبه صاحبکاران برای پیدا کردن کارکنان جدید ازمتقاضیان کار حمایت می کند.

علامۀ ادارۀ کاریابی

درکشوریا کشورهایی که قبلاً درآنجا زندگی کرده اید مردم برای دریافت کمک و پیدا کردن کاربه کجا مراجعه میکنند؟

آیا شما از چیزی شبیه اداره کاریابی، تجربه دارید؟

به راه های مختلفی میتوانید درجستجوی کار باشید:

 • شما میتوانید در بانک وظایف (platsbanken) در وب سایت آمریت کارازطریق آگهی های کارهای آزاد کارجستجو کنید.
 • میتوانید با شرکت های نیروی انسانی تماس بگیرید. شرکت های نیروی انسانی پرسنل به شرکت های مختلف کرایه میدهند.
 • میتوانید با شرکت های استخدامی تماس بگیرید. یک شرکت استخدامی برای شرکت هایی که میخواهند پرسنل جدید استخدام کنند پرسنل معرفی میکند.
 • شما میتوانید به اگهی ها در روزنامه ها و در اینترنت پاسخ دهید.
 • میتوانید با کارفرما تماس بگیرید.
 • ازاشخاصی که میشناسید میتوانید پرسان کنید.

آیا شما از ویب سایت اداره کار استفاده کرده اید؟

در محل زندگی تان کدام فرصت های شغلی اشغال نشده وجود دارد؟

شغل ها درسویدن

اگرمطمئن نیستید چه شغلی برای شما مناسب است یا اینکه شغل شما درسویدن چه مفهومی دارد، می توانید ازخدمات کار پیدا کنید (Hitta yrken) کمک بگیرید. کار پیدا کنید ابزاری دیجیتالی است که اداره کار سویدن آنرا تهیه کرده است.

درخدمات کار پیدا کنید (Hitta yrken) معلوماتی هست درباره:

 • شغل های مختلف چه مفهومی دارند.
 • احتمال اینکه در شغل خاصی کار گیر آورد چقدر است.
 • چه تحصیلات و تجربیاتی ضرورت دارد که در شغل های مختلف کار گیر آورد.

فیلم های مختلفی است که کارهای مختلف را توضیح میدهد.

نظرات شما در مورد زندگی کاری در سویدن چیست و کدام حرفه های برای شما جالب است؟

تحصیلات میتواند کار فراهم کند

تحصیلات می تواند راهی برای بالا بردن شانس یافتن کار باشد. انواع مختلف تحصیلات وجود دارد. از طریق کالج یا پوهنتون می توانید در چندین حرفه مانند معلمی، داکتر یا پرستار تحصیل کنید.

شما که قبلاً تجربه و یا تحصیلات در یک حرفه را دارید ممکن است نیاز به تکمیل یک کورس کوتاه مدت داشته باشید تا بتوانید با همان حرفه خود درسویدن کار کنید.

درحرفه های که نیاز زیادی به کارکنان دارند، مسیرهای به اصطلاح با “نتایج سریع” وجود دارد. این راۀ کوتاۀ است برای یافتن کار برای شما که از قبل دارای تجریه یا تحصیلات در یک حرفۀ می باشید.

دوره های آموزشی بازار کار نیز وجود دارد. اینها دوره های آموزش حرفه ای کوتاه مدت برای حرفه هایی است که در آن کمبود کارکنان آموزش دیده وجود دارد.

گواهی و مدرک از مهارتهای خود دریافت کنید

اگر شما آموزش و یا تجربه از کاری دارید اما فاقد کاغذ و گواهی آن هستید، شما می توانید مهارت های خود را ارزیابی کنید. اگر مهارت های خود را تأیید کنید، می توانید تحصیلات خود را سریع تمام کرده و سریع تر شغل پیدا کنید.

سنجش مهارت های شما به این معنی است که شما تجربیات و آنچه را که می توانید شرح داده و ارزیابی میکنید. شما قادر خواهید بود تا دانش خود را، از نظر عملی و نظری، از طریق مصاحبه، تست و تست کار، به نمایش بگذارید.

اداره کار می تواند به شما برای سنجش مهارت شما کمک کند. شما می توانید سطح شایستگی خود را ارزیابی کنید و اگر نیاز به آموزش بیشتری برای کار در یک حرفه خاص دارید.

اداره کار سنجش شما را در یک گواهی صلاحیت یا ارزیابی صلاحیت ثبت می کند.

آیا دارای تحصیلات یا تجربۀ کاری هستید که نیاز به تایید یا اعتبار بخشی آن باشد؟

ارزیابی مدارک تحصیلات خارجی

اگردرخارج از کشور دارای تحصیلات تکمیل شده به سطح لیسه (جمنازیوم)، تحصیلات عالی، تحصیلات اکادمیک یا تحصیلات حرفه ای هستید، می توانید تحصیلات خود را توسط شورای تحصیلات عالی و پوهنتون ها مورد ارزیابی قرار بدهید. این ارزیابی رایگان است.

در سـویـدن قانون بر بعضـی از مسـلک ها نظارت دارد و دارای مقـرراتی راجـع به شرایط لازم کار در یک مسـلک است بطـور مثـال سند تحصیلی معین یا کارت هویت. برای کار کردن در چنین مسلکـی باید از مقـامـات مربوطه برای جواز درخواست کنید. برای مسلک های در محدودۀ مراقبت صحی از قبیل داکتر یا نرس مقام مسئول کمیتۀ ملی صحت و رفاه است و برای وظایفی در محدودۀ تعلیم و تربیه نهاد تعلیم و تربیۀ ملی سویدن مسئول است.

مثال: علیرضا باید تحصیلات خود را ارزیابی کند

علیرضا یک پرستار تحصیل کرده است و مدت ده سال منحیث پرستار در ایران کار کرده است. او یک سال پیش به سویدن آمد و حالا می خواهد در اینجا درهمین حرفه کار کند. برای اینکه او بتواند این کار را انجام دهد، باید اول مجوز پرستاری در سویدن را دریافت کند.

علیرضا برای تأیید تحصیلات خود از ایران با ادارۀ عمومی خدمات صحی و رفاه تماس می گیرد. ادارۀ عمومی خدمات صحی و رفاه تحصیلات علیرضا را با آموزش سویدنی مقایسه می کند تا ببیند آیا با هم مطابقت دارند یا نه. درصورت تأیید تحصیلات، وی مجوز دریافت میکند و می تواند برای حرفه پرستاری درسویدن تقاضای کار کند. اگراین تایید نشود، او باید تحصیلات خود را تکمیل کند.

ترجمۀ اسناد تحصیلی خارجی

اگر نمرات خارجی شما قراراست ارزیابی شود، ابتدا باید به سویدنی ترجمه شوند. ترجمه مدارک باید توسط مترجم رسمی انجام شود. اداره کاریابی میتواند به شما کمک کند که مدارک تحصیلی خود را ترجمه کنید. اگرمدارک تحصیلی به زبان های انگلیسی، فرانسوی، آلمانی، اسپانیایی یا به زبان های زبان های کشور های شمال اروپا (فنلندی، دنمارکی، ناروژی) نوشته شده باشد، نیازی به ترجمه نیست.

اگر شما ناتوانی ای داشته باشید، یامریض هستید یا صدمه دیده هستید

اگرعملکرد فیزیکی یا ذهنی شما را تحت تاثیر قرار می دهد واختلال ایجاد کند، آن را معلول می نامند. این ممکن است به این معنی باشد که برای کمک به زندگی روزمره یا کار به کمک ها یا حمایت ضرورت داشته باشید.

چند مثال از حالاتی که میتواند روی توانایی تان برای کار یا تحصیل تاثیر بگذارد:

 • هرگاه شما مشکل بینایی دارید، به طور مثال شناختن افراد از فاصلۀ دور و یا هم خواندن یک متن که با حروف کوچک نوشته شده باشد، برای تان مشکل است.
 • هرگاه شما با شنوایی مشکل دارید، به طور مثال جریان گفتگو را به خوبی شنیده نمیتوانید یا یک صدای اذیت کننده در گوش دارید.
 • هرگاه شما حال تان خوب نیست، به طور مثال احساس اضطراب نموده یا خود را محزون احساس میکنید، با خوابیدن یا تمرکز حواس مشکل دارید و یا هم با ضعف حافظه مواجه بوده با آموزش مشکل دارید.
 • اگر شما در وجود تان احساس درد میکنید، مثلاَ نشستن، ایستادن،راه رفتن و یا هم استفاده از دست ها و بازو ها برای تان مشکل است.
 • اگر شما مشکلات خانوادگی دارید، مثلاَ مریضی یا اعتیاد افرادی نزدیک به شما و یا هم هرگاه در داخل خانواده خشونت را تجربه میکنید.

حمایت برای مشارکت در فعالیت های اداره کار

اگر به دنبال وظیفه هستید، مهم است که بتوانید در فعالیتهایی شرکت کنید که منجر به اشتغال در کار شما شود. اگر به آمریت کار بگویید که معلولیت دارید، میتوانند فعالیت ها را با معلولیت شما تطبیق دهند. آمریت کارهمچنین می تواند امکاناتی برای حمایت های خاص در بازار کار برای شما فراهم کند.

داره کار به همراه شما میتواند بررسی کند که به چه حمایت و تنظیماتی ضرورت دارید. دراداره کار افرادی کار میکنند که در انواع معلولیت ها تخصص دارند و اگاهی به انواع کمک و پشتیبانی دارند. به همراه شما برنامه ریزی میکنند که چگونه شما میتوانید در فعالیتهای متناسب مشارکت کنید که متناسب با توانایی شما باشد.

اسناد درخواست وظیفه

زمانیکه درخواست وظیفه میدهید، باید اسناد را که استخدام کننده از شما درخواست نموده بفرستید. استخدام کننده اکثراً از شما درخواست نامه و سوابق کاری و تحصیلات (سی وی) یا بیوگرافی هر دو را میخواهد.

درخواست نامه/ انگیزه نامه

در رخواست نامه یا انـگیزه نامه، شمـا در مورد اینـکه چـرا به وظیفـه یا کمپنی مشخصی علاقمند هستید توضیح میدهید. همچنـان از تجربه های قبلی خود گفته و میگویید که چرا به این وظیفـه مناسب هستید. نوشتن انگیزه نامه برای وظیفۀ مورد نظر مهم است.

درخواست نامه باید مختصر باشد، تقریباً يک ورق آ۴ کافی است.

سی وی

سی وی (Curriculum Vitae) کلمۀ لاتـین بوده و به معنـی زنـدگینـامـه است. در سی وی باید اهداف کاری، تجربۀ کاری، تحصیلات و سایر مهارت ها و دانـش خـود را بگنجانید. همچنـان بطـور مختصـر راجـع به خـود و شخصیت خود شرح دهید.

همچنان میتوانید در سی وی بطور مختصر راجـع به عملکرد های خود در وظیفۀ قبلی و رشتۀ تحصیلی خود بگویید. سفارش نامه و سوابق کاری را میتوان در صـورت درخواست استخدام کننده یا در زمان مصاحبـه فراهـم نمود.

نامۀ اظهار علاقه

اگر شما به وظیفۀ مشخصی علاقمند هستید اما چنین وظیفۀ اعلان نشده است میتوانید نامۀ اظهـار علاقـه بفرستـید. سی وی و نامـه را بفرستیـد و بگویید که چرا خواهان وظیفه هستید و در چه عرصه ها مهارت دارید.

مصاحبۀ کاری

مصاحـبۀ کاری به گفتگـوی گفتـه میشـود کـه در آن استخــدام کننـده با شخصیکه برای وظیفـه درخواست نمـوده مصاحبـه میکند. مـوارد مهمـی وجود دارد که قبل از رفتن به مصاحبه باید به آن فکر کنید. اگر راجـع به شرکت مورد نظر مطالعه کنید و تجربه های مشخصی را که شما را شایسته وظیفه میسازد به دقت مد نظر داشته باشید مفید خواهد بود. بطور مثال میتوانید راجـع به شرکت مورد نظر از اینترنت معلومـات بگیرید. این امر بیانگر این است که شما به وظیفۀ که درخواست میدهید علاقمند هستید.

چه سوالاتی می توانید دریافت کنید؟

آیا می دانید چگونه خود را برای یک مصاحبه استخدامی آماده کنید؟

تبعیض درمورد افراد متقاضی کار

وقتی برای کار درخواست می دهید، باید با شما منصفانه رفتار شود. نباید هنگام درخواست کار مورد تبعیض قرار گرفت. این در قانون نوشته شده است. با این وجود، گاهی اوقات افراد هنگام جستجوی کار مورد تبعیض قرار میگیرند.

آنچه که تبعیض شمرده میشود ممکن است از یک مورد تا مورد دیگر متفاوت باشد. گاهی اوقات محکمه باید تصمیم بگیرد که آیا یک مورد اتفاق افتاده تبعیض است و یا نه. در اینجا دو مورد از تبعیض وجود دارد که در محکمه حل و فصل شده است:

مثال: Eva (ایوا) به دلیل این که یک زن بود نتوانست کار دریافت کنید

ایوا دریک فروشگاه مواد غذایی برای کار درخواست داده بود و به مصاحبه شغلی دعوت شده بود. در طول مصاحبه، رئیس گفت که او نمی تواند کار را دریافت کند زیرا او یک زن است. منظور رئیس این بود که اگردرمحل کار تعداد زنان زیاد باشد، دراینصورت صحبت زیاد خواهد شد. به جای او کار به یک مرد داده شد. یک محکمه این فروشگاه مواد غذایی را به دلیل تبعیض اِوا محكوم كرد.

مثال: نادره نمی خواست دست بدهد – از کار محروم شد

نادره برای کار به عنوان مترجم، درخواست نموده بود و توانست به مصاحبۀ استخدامی نیز حاضر شود. وقتی نادره به مصاحبه آمد، با قرار دادن یک دستش برروی سینه خود به رییس که یک مرد بود سلام کرد. او نمی خواست با رئیس دست بدهد, زیرا وی یک مرد بود. سپس رییس مصاحبه را قطع کرد و گفت که سلامی که تفاوت بین زن و مرد ایجاد کرد توهین آمیز است و می تواند منجر به درگیری در محل کار شود. یک محکمه رئیس را به تبعیض علیه نادره محکوم کرد. محکمه فیضله داد که رئیس نمیتواند از نادره بخواهد که وی مجبور است به شکل خاصی سلام کند.

اگر خود شما مورد تبعیض قرار گرفته باشید

اگر احساس می کنید که مورد تبعیض قرار گرفته اید، می توانید برای دریافت مشاوره و حمایت با یک سازمان ضد تبعیض تماس بگیرید. شما همچنین می توانید نکات و شکایات مربوط به تبعیض را به Diskrimineringsombudmannen (DO) یا ادارۀ مبارزه در برابر تبعیض ارائه دهید.

اگر عضو اتحادیه صنفی هستید، می توانید برای مشاوره و کمک با آنها تماس بگیرید.