خدمات اجتماعی در زندگی روزمره شما

آخرین به روز رسانی 2/2-2023

درباره سویدن ـ معلومات برای آشنایی با جامعه.

این متن دربارهٔ خدمات اجتماعی در زندگی روزمره شما است. خدمات اجتماعی شامل مثلاَ مراقبت های صحی، مراقبت از سالمندان و کمک به امرار معاش در صورت که شخص توان کار کردن را نداشته باشد، می باشد.

تصویر مونتاژ شدۀ پول، صنف مکتب، سرک ها، مراقبت های بهداشتی و مراقبت از سالمندان.

دربارهٔ جامعه رفاه سویدن و نحوه عملکرد حمایت اجتماعی خواهید خواند. شما همچنان خواهید خواند در صورتی که بیمار شوید و نتوانید کار کنید و یا فرزند داشته باشید و باید از فرزند تان درخانه نگهداری کنید، کدام کمک ها برای تان وجود دارد. همچنان در مورد خدمات اجتماعی که شهرداری ارائه می کند، نیز می توانید بخوانید.

هر کس حق دارد دارای یک استاندارد معقول برای زندگی باشد. به این معنی که شما حق دارید پول کافی کمایی و یا دریافت کنید تا حال شما و خانوادۀ تان خوب باشد.

شما باید بتوانیدغذا و لباس بخرید، خانه داشته باشید ومصارف مراقبت های صحی را بپردازید. اگر شما بیمار یا بیکار میشوید، جامعه باید به شما کمک کند تا استندرد معقول زندگی را داشته باشید. کودکان از حق داشتن امنیت اجتماعی و سطح زندگی لازم برای رشد خود برخوردارند.

منظور ازجامعه رفاه چیست؟

در زندگی موقعیت هایی پیش می آیند که ما به کمک از جامعه نیاز داریم. همه ما می توانیم یا بیمار شویم و یا اینکه در معرض حادثه قرار گیریم. شما ممکن است به عملیات جراحی نیاز داشته باشید یا مجبور شوید زایمان کنید. اگر به بیماری سختی دچار شوید، هزینه مراقبت و تداوی آن بسیار زیادی خواهد بود. اگر شما بیکار شوید، ممکن است پول شما برای پرداخت غذا و اجاره کافی نباشد. در سویدن، ما جامعه ای ساخته ایم که به شما امکان می دهد در صورت نیاز از آن کمک بگیرید.

در سویدن، دولت در قبال شما که در این کشور زندگی می کنید مسئولیت زیادی دارد. حتی اگر بیکار باشید، مریض باشید یا آنقدر پولی عایدی نداشته باشید، شما باید بتوانید عایدات اولیه داشته باشید و بتوانید زندگی خوبی داشته باشید. کشورهایی که گزینه کرده اند که از طریق پول مالیات مصارف رفاه را بپردازند، کشورهای رفاهی نامیده می شوند.

در یک جامعه رفاهی، باید به همه مردم کمک شود. ما می توانیم این کار را به روش های مختلف انجام دهیم. یک راه این است که ما با هم مصارف چیزهایی را که هرکس به آنها نیاز دارند پرداخت کنیم. این کار را با پرداخت مالیات انجام می دهیم. هرکسی که در این کشور بود و باش می کند باید به دولت مالیات بپردازد. حتی شرکت ها هم مالیات و مصارف را به دولت پرداخت می کنند. در مقایسه با بسیاری از کشورهای دیگر، ما در سویدن مالیات بالایی داریم زیرا ما تصمیم گرفته ایم که دولت مصارف مکتب ها، مراقبت های صحی و چیزهای دیگر را پرداخت کند.

در چه شرایطی از زندگی ممکن است شما یا فرد دیگری به کمک از جامعه نیاز داشته باشید؟

بیمه های اجتماعی

بیمه های اجتماعی بخش مهمی از سیستم رفاهی سویدن است. بیمه های اجتماعی کمک ها و تعویض های پولی است که به خانواده ها و کودکان، برای افراد دارای معلولیت، افراد مسن و همچنان درهنگام مریضی و بیکاری، یک محافظت اقتصادی را ارائه می کند تقریباً هر کس که در سویدن زندگی یا کار می کنند می توانند تحت حمایت بیمه های اجتماعی قرار بگیرند.

انواع مختلفی از بیمه های اجتماعی وجود دارد. در اینجا چند نمونه از آنچه که بیمه های اجتماعی می تواند باشد، اراته می گردد:

 • اگر مریض شوید و نتوانید کار کنید، می توانید معاش مریضی دریافت کنید.
 • اگر برای مراقبت از فرزندان خردسال خود نیاز به حضور درخانه دارید، می توانید از معاش مرخصی والدین استفاده کنید.
 • وقتی به سنی رسیدید که دیگر نمی توانید کار کنید، می توانید معاش تقاعدی دریافت کنید.

اداره بیمه های اجتماعی و ادارۀ تقاعد مسئولیت تامین بیمه های اجتماعی را برعهده دارند. اداره بیمه های اجتماعی درمورد خانواده های دارای فرزند، مریضان و افراد دارای معلولیت تصمیماتی را اتخاذ میکند و به آنها کمک مالی پرداخت میکند. اداره تقاعد معاش تقاعدی و کمک های مالی به افراد سالمند پرداخت می کند.

اولین باری که تقاضای کمک هزینه می کنید، اداره بیمه های اجتماعی تحقیقاتی انجام می دهد تا بررسی کند که آیا مستحق دریافت کمک هزینه هستید یا نه.

مثال: وقتی سارا از ناحیه کمر آسیب دید کمک مالی دریافت کرد

سارا به عنوان معاون پرستاردر خانه سالمندان کار می کند. بعضاَ این کار برای بدن سنگنن می باشد وسارا اغلب کمردرد دارد. مشکلات بدتر می شوند و درآخر او دیگر نمی تواند به همان اندازه کار کند. بدن او خیلی درد میکند. سارا به داکتر مراجعه می کند وی میخواهد که سارا به مرخصی استعلاجی برود. این بدان معناست که او باید برای مدتی از کار دور باشد تا استراحت کند. اما دراینصورت او بخشی از معاش خود را از دست می دهد. سارا برای دریافت کمک با اداره بیمه های اجتماعی تماس میگیرد. اداره بیمه های اجتماعی رخصتی مریضی وی را تأیید می کند و او برای روز های که کار نمیکند، غرامت دریافت می کند.

دراینجا چند مثال از کمک ها وحمایت های مالی که شما می توانید ازاداره بیمه های اجتماعی در خواست کنید قرار دارد:

اگرعایدات پایینی دارید و درسویدن ثبت احوال نفوس هستید، ممکن است حق دریافت کمک برای کرایۀ خانۀ خود را از اداره بیمه های اجتماعی داشته باشید. این کمک مالی برای کرایۀ مسکن نامیده میشود. درصورت داشتن فرزند، حق درخواست کمک مالی برای کرایه مسکن دارید. اگر می توانید کمک مالی دریافت کنید، در این صورت میزان دریافتی شما به تعداد افراد خانواده بستگی دارد. همچنین به سطح کرایه منزل و میزان عایدات شما نیز دارد. اگربین ۱۸ تا ۲۸ سال سن دارید، ممکن است حق دریافت کمک مالی برای کرایه مسکن را داشته باشید.

اگر چیزی تغییر کند مثلاَ شما یک کار جدید یافت کنید، معاش بلندتر دریافت نمایید و یا هم با یک شخص دیگر به شکل همزیست زندگی نمایید در این صورت مهم است تا به ادارۀ صندوق بیمه های احتماعی معلومات بدهید. درغیراین صورت، ممکن است که شما پول را باید بازپرداخت کنید.

کمک های مالی برای شما که والدین هستید یا قرار است صاحب فرزند شوید وجود دارد.

 • اگر باردار هستید و کارشما سنگین است و نمی توانید وظایف کاری خود را تغییردهید، حق دریافت معاش بارداری را دارید.
 • شما که فرزند دار شده اید از معاش مرخصی والدین و معاش مرخصی موقت والدین برخوردار میشوید.

معاش مرخصی والدین، پولی است که شما می توانید آن را در زمان بدست بیآورید که همراۀ فرزند تان در خانه هستید بجای آن که کار کنید، کار جستجو کنید و یا درس بخوانید.

 • هنگامی که برای مراقبت از کودک مریض به کار نمی روید می توانید ازمعاش موقت مرخصی والدین برخوردار شوید. این مراقبت از فرزند (vab) نامیده می شود.
 • همه والدین نیز کمک مصارف فرزند دریافت می کنند. اگر بیش ازیک فرزند داشته باشید، پول اضافی در کمک مصارف فرزند دریافت خواهید کرد. به این مکمل چند فرزندی میگویند. اگر پدر و مادر سرپرستی مشترک فرزندان را دارید، کمک مصارف فرزند را تقسیم می کنید.
 • اگرفرزند شما معلولیت دارد، ممکن است ازتعویض های مختلف پولی مختلف برخوردار باشید. والدین که دارای فرزند معلول می باشند می توانند تعویض پولی برای پرستاری و تعویض پولی برای مصارف اضافی را از صندوق بیمۀ همگانی تقاضا کنند.

اگرشما مریض شوید و یا قادربه کارکردن، جستجوی کاریا مراقبت از فرزندان خود نباشید، ممکن است مستحق تعویض پولی باشید. این معاش مریضی نامیده می شود. معاش مریضی، جبران پول است که شما می توانستید آن را مثلاَ در صورت کارکردن، جستجو نمودن کار یا مراقبت از کودک تان، دست بیآورید. اگرمی خواهید ازمعاش مریضی استفاده کنید، باید بیماری را گزارش دهید وازاداره بیمه اجتماعی درخواست معاش مریضی کنید. شما که با کمک مصارف دانشجویی تحصیل می کنید می توانید کمک مصارف دانشجویی خود در مدت بیماری محفوظ دارید و باید آن را نزد اداره بیمه های اجتماعی درخواست کنید.

قوانینی که در مورد معاش مریضی اعمال می شوند متفاوت است و آن بستگی به این دارد که آیا شما بیکارهستید، شاغل هستید، شرکت شخصی دارید، دررختصی والدین هستید ویا درحال تحصیل هستید.

وقتی برای معاش مریضی تقاضا می کنید باید یک تصدیق داکتر را ارائه نمایید تا نشان بدهد چرا نمی توانید کار کنید، یا دنبال کارباشید و یا از فرزند خود مراقبت کنید. معمولاَ داکتر بعد از ملاقات با شما، تصدیق را به شکل الکترونیک به صندوق بیمۀ همگانی می فرستد. شما همیشه میتوانید ازداکترخود بپرسید که این کارچگونه انجام میشود.

معاش تقاعدی پولی است که با سالمند شدن و خاتمه دادن به کاردریافت میکنید. همه کس که در سویدن کار و زندگی می کند، مستحق معاش تقاعدی می شوند. مبلغ تقاعدی که شما دریافت میکنید متفاوت است. این ازجمله بستگی دارد به مقدار معاش شما در هنگام کارکردن واینکه چند سال کارکنید. برای هر سالی که کار می کنید، معاش تقاعدی بیشتری دریافت می کنید.

اداره تقاعد یک سازمان دولتی است. آنها مسئول هستند که همه معاش تقاعدی درست دریافت کنند. معاش تقاعدی انواع مختلف دارد. از اداره تقاعد سویدن می توانید تقاعد براساس عایدی، تقاعد ذخیره ای و تقاعد تضمینی را دریافت کنید.

اگر شما دارای معلولیتی هستید، ممکن است شما حق دریافت کمک مالی از صندوق بیمه همگانی داشته باشید. شما برای مثال میتوانید پیسه دریافت کنید درصورتیکه:

 • ضرورت به دستیار شخصی برای ازعهده برآمدن کارهای روزمره
 • نمیتوانید کار کنید
 • برای کارکردن ضرورت به ابزار کمکی هست
 • مایلید که دوران مکتب را ادامه دهید
 • ضرورت به موتر مخصوص و متناسب شده دارید.

تعویض های پولی برای شما که درجستجوی کارهستید

همچنین انواع مختلف از مختلف غرامت ها وجود دارند که می توانید هنگامی که درجستجوی کارهستید، دریافت کنید.

تعویض پولی برای استقراروجاگزینی

تعویض پولی برای استقراروجاگزینی پولی است که هنگام مشارکت دربرنامه استقرار و جایگزینی میتوانید دریافت کنید. هنگامی که دربرنامه استقراروجایگزینی ثبت نام هستید، برای تعویض پولی برای استقراروجایگزینی دراداره بیمه های اجتماعی درخواست می کنید. ساده ترین راه برای انجام این کاردر ویب سایت اداره بیمه های اجتماعی است.

حمایت مالی از فعالیت (aktivitetsstöd) وغرامت برای رشد و تکامل (utvecklingsersättning)

شما که بیکار هستید و در یکی از برنامه های اداره کار مشارکت می کنید می توانید از اداره بیمه های اجتماعی پول دریافت کنید. غرامتی که دریافت می کنید حمایت مالی از فعالیت نامیده می شود. این اداره کار است که ارزیابی می کند آیا می توانید در یک برنامه شامل شوید.

صندوق بیمۀ بیکاری

معمولاً صندوق بیمۀ بیکاری با (a-kassa)) کوتاه می شود. اگر شما عضو صندوق بیمۀ بیکاری هستید وهمزمان بدنبال کار جدیدی هستید، منحیث یک فرد بیکار می توانید پول دریافت کنید . چندین صندوق بیمۀ بیکاری مختلف وجود دارند که میتوانید به آنهاعضو شوید. برخی از صندوق های بیمه بیکاری به یک حرفه خاص تخصص دارند. صرف نظر از کاری که انجام میدهید، می توانید به صندوق های بیکاری دیگر عضو شوید. برای مشارکت در یک صندوق بیکاری، باید در سویدن کار کرده باشید. برای اینکه از صندوق بیکاری حق دریافت پول داشته باشید، باید واجد شرایط خاصی باشید. درطول مدتی که از صندوق بیکاری درخواست میکنید، باید برخی شرایط را نیز دارا باشید.

چگونه کمک مصارف و حمایت مالی از اداره بیمه های اجتماعی را درخواست می کنید؟

انواع مختلف کمک های اقتصادی در صندوق بیمۀ اجتماعی وجود دارد که ممکن است مستحق آن شوید. برخی از این کمک های اقتصادی همگانی بوده و به عین مقدار برای همه پرداخت میشود، برای مثال کمک مصارف کودک.

شما باید برای کمک مصارف دیگر درخواست کنید. آنوقت اداره بیمه های اجتماعی ارزیابی می کند که آیا شرایط لازم برای دریافت غرامت را دارید یا نه.

شما میتوانید درویب سایت اداره بیمه های اجتماعی کمک مصارف درخواست کنید. برای درخواست در وب سایت، شما باید یک کارت شناسایی الکترونیکی داشته باشد. اگر شما دارای کارت شناسایی الکترونیکی نیستید، فورم های کاغذی وجود دارد. در بعضی موارد برای سفارش فورم کاغذی باید با اداره بیمه های اجتماعی تماس بگیرید. در موارد دیگر، شما می توانید فورم را از وب سایت چاپ کنید.

اگر برای درخواست خود به کمک نیاز دارید، می توانید به دفتر خدمات مراجعه کنید. کارمندان آنجا می توانند در مورد سوالات مربوط به اداره بیمه های اجتماعی و سایر اداره ها به شما کمک کنند.

اگردرفهمیدن زبان سویدنی مشکل دارید، حق دارید وقتی با اداره بیمه های اجتماعی و دیگر اداره ها در تماس هستید، درخواست مترجم کنید.

بسیاری چیزها میتوانند حق شما برای دریافت غرامت را تحت تأثیر قراردهند. اگرعاید یا وضعیت مسکن شما تغییرکند، باید آن را به اداره بیمه های اجتماعی اطلاع دهید. به طور مثال این می تواند تغییر در عاید شما، شرایط مسکن یا تغییر در کرایه باشد، یا هم این که شخصی دیگر به مسکن شما نقل مکان نماید و با هم اگر شما ازداوج نمایید. برای اداره بیمه های اجتماعی مهم است که بتواند کمک اقتصادی درست را به شما بدهد. اگر شما پولی دریافت می کنید که حق دریافت آن را ندارید، شما مکلف هستید که آن را به اداره بیمه های اجتماعی بازپرداخت کنید.

در صورت که از تصمیم صندوق بیمه اجتماعی راضی نباشید

اگرشما از تصمیم اداره بیمه های اجتماعی راضی نیستید، می توانید ازاداره بیمه های اجتماعی درخواست کنید تا در این تصمیم تجدید نظر کند. این بدان معناست که اداره بیمه های اجتماعی با توجه به نظرات شما، ارزیابی جدیدی را در مورد قضیه شما انجام می دهد. صندوق بیمۀ اجتماعی اسناد احتمالی جدید و همه چیز های که از قبل در قضیه موجود است را مورد بررسی قرار میدهد.

اگرازتصمیم تجدیدنظر اداره بیمه های اجتماعی راضی نیستید، می توانید درمحکمه اداری درخواست تجدیدنظر کنید.

درویب سایت اداره بیمه های اجتماعی شما درمورد چگونگی درخواست بررسی مجدد یک تصمیم و چگونگی درخواست تجدید نظر به محکمه اداری، اطلاعاتی پیدا میکنید.

شهر شما چگونه اداره میشود

شهرداری ها مسئول بسیاری از خدمات موجود در محل زندگی شما هستند. این شهرداری است که مراقب می باشد تا در هنگام که در خانه شیردهن را باز می کند در آن آب موجود باشد و برای کودکان مکتب وجود داشته باشد. شهرداری همچنین مسئول این است که افراد سالمند و بیمار وقتی قدرت مراقبت از خود را ندارند، بتوانند کمک دریافت کنند.

هر کس که در سویدن زندگی می کند در یک شهرداری زندگی می کند. درسویدن، شهرداری ها خودشان تصمیم می گیرند كه ساكنان باید چقدر مالیات به شهرداری پرداخت كنند واین پول برای کدام چیزی استفاده خواهد شد. به آن خودمختاری شهرداری گفته می شود.

دراینجا می توانید در مورد برخی ازساحات که شهرداری ها مسئول آنها هستند بخوانید:

مراقبت از اطفال به فعالیت های تعلیمی برای اطفال خوردسال گفته میشود. مراقبت از اطفال بطور مثال دورۀ آمادگی برای مکتب، مراکز فامیلی و اوقات فراغت را دربر دارد.

اگر تحصیل یا کار میکنید یا در سدد وظیفه هستید، شما حق دارید که طفل خود را در کودکستان منطقۀ خود شامل کنید. کودکستان برای اطفال یک الی پنج ساله است.

درتمام شهرداری ها، مکاتب ابتدائیهٔ شهرداری برای کودکان بین شش تا ۱۶ سال وجود دارد. همچنین ممکن است مکاتب مستقل و مکاتب کاملا خصوصی وجود داشته باشد. اگر شما به یک مکتب خصوصی بروید، شما باید هزینه پرداخت کنید. مکاتب شهرداری و مستقل از طریق درآمد مالیاتی پرداخت می شود.

اکثراً بزرگسالان بخاطر انجام کار های عملی در زندگی روزمره به کمک ضرورت دارند. طبق قانون سویدن، بزرگسالان مستحق اند تا از اجتماع کمک و حمایت دریافت کنند.

بسیاری از افراد مسن می خواهند در خانه بمانند. شهرداری می تواند در مراقبت و خدمات کمک کند تا شما بتوانید در خانه خود بمانید. این را خدمات خانگی میگویند. خدمات خانگی را درشهرداری خود درخواست میکنید. هزینه خدمات خانگی بستگی دارد به اینکه در کدام شهرداری زندگی می کنید ومتفاوت است. همچنین می توانید تجهیزات کمکی یا مواد دیگر دریافت کنید که در خانه ماندن را آسان تر میکند. این توانید به طور مثال واکر ها، یک کابین بزرگتر برای شاور گرفتن یا یک درگاۀ پست یا پایین، باشد.

اگر زندگی کردن در خانه مشـکل است میتوانید به خانۀ سالمندان بروید. انـواع مختلفـی از خانه های سالمندان دولتـی وجـود دارد که بزرگســالان میتوانند در آنجـا از خـود آپارتمان داشته باشند. در خانه سالمنـدان افراد مسلکی وجـود دارد که میتـواننـد به بزرگسـالان مراقبت ها و خدمـاتی از قبیل غذا و نظافت فراهم کنند.

اداره خدمات اجتماعی و ​رفاه اجتماعی

در هر شهرداری یک ادارۀ خدمات اجتماعی وجود دارد که مسئول آن است که هرکس حمایت و محافظت مورد نیاز را دریافت کند. این می تواند رسیدگی، مراقبت و خدمات، اطلاعات، کمک مالی و سایر کمک ها باشد.

ادارۀ خدمات اجتماعی برای ارائه انواع مختلف کمک و پشتیبانی به همه افراد درسویدن، بطور مثال با کودکان و خانواده ها کار میکند.

این می تواند خانواده های باشند که به قدر کافی پول ندارند. می توانند افرادی باشند که جایی برای زندگی ندارند، دارای مشکلات اعتیاد هستند یا در معرض تهدید و خشونت قرار دارند. کمکهای از ادارۀ خدمات اجتماعی می تواند صحبت کردن، دوره های آموزشی برای والدین، ​​افراد رابط برای جوانان و یا برای کل خانواده باشد. یک فرد رابط، یک دوست یا یک خویشاوند دیگری است که می توان با آو صحبت کرد و یا هم سرگرمی های جدید را ایجاد نمود.

اگر فردی به ادارۀ خدمات اجتماعی گزارش دهد که کودک در خانه احساس خوبی ندارد، ادارۀ خدمات اجتماعی باید وضعیت کودک را بررسی کند.

در ادارات خدمات اجتماعی، میتوانید موارد ذیل را دریافت کنید:

 • مشاوره و کمک برای جوانان و فامیل های دارای طفل.
 • مشاوره و کمک به کسانی که اعتیاد دارند.
 • مشاوره و کمک راجع به کار و تحصیلات.
 • کمک مالی.
 • مشاوره و کمک، اگر در معرض خشونت قرار گرفته اید.
 • کمک به افراد مسن، برای مثال خدمات خانگی.
 • کمک به درخواست (LSS) قانون حمایت و خدمات برای برخی فراد معلول.

مشاوره و کمک، اگر در معرض خشونت قرار گرفتید

شما همچنین می توانید با اداره پلیس در محل زندگی تان تماس بگیرید. شاروالی مسئول حفاظت از کسانی است که درمعرض خشونت قراردارند. این می تواند به طور مثال ارائه خانۀ امن باشد. خدمات اجتماعی باید از كودكان، زنان و مردانی كه با خشونت در روابط نزدیك و خشونت و ستم ناموسی زندگی می كنند پشتیبانی و كمك كند.

شهرداری کمک را با توجه به نیازهای هر فرد سازگار می کند. شما می توانید در موارد مشاوره، تماس های بحرانی، مسکن حفاظت شده، تماس مکالمه ای، کمک مالی، حمایت در طول پروسه محکمه، کمک برای تماس با ادارات، و یا حمایت در نقش والدین کمک دریافت کنید.

(LSS)، قانون حمایت و رسانیدن خدمات به افراد دارای معلولیت های خاص

LSS یک قانون است. LSS به معنای: قانون حمایت و رسانیدن خدمات به افراد دارای معلولیت های خاص

اگرشما معلولیت گسترده ای دارید، حق دارید که درخواست حمایت کنید تا بتوانید تا حد امکان زندگی خوب و مستقلی داشته باشید. حق داشتن یک زندگی خوب و مستقل به طور مثال شامل این میشود که شما باید امکان کار، تحصیل یا اشتغال معنادار دیگری را داشته باشید.

کدام فردی می تواند برای LSS درخواست دهند؟

 • افراد مبتلا به عقب ماندگی ذهنی و افراد مبتلا به اوتیسم یا وضعیت مشابه اوتیسم.
 • بزرگسالانی که پس از یک تصادف یا بیماری دچار آسیب شدید مغزی شده اند.
 • افرادی که معلولیت های عمده دیگری دارند و برای زندگی خوب به حمایت زیادی نیاز دارند. این افراد نباید به دلیل سالمند بودن، دچار معلولیت شده باشند.

معمولاً شهرداری است که مسئول اطمینان از پیگیری LSS است. در مورد نیاز ها به حمایت و خدمات آگاهی حاصل نمایند و به اندازۀ نیاز تان، خدمات و حمایت برای تان ارائه نماید.

معمولاً شهرداری است که مسئول اطمینان از پیگیری LSS است. در مورد نیاز ها به حمایت و خدمات آگاهی حاصل نمایند و به اندازۀ نیاز تان، خدمات و حمایت برای تان ارائه نماید.

LSS شامل انواع مختلف کمک برای ارائه پشتیبانی و خدمات است. در میان چیزهای دیگر، شما می توانید پشتیبانی با موارد زیر دریافت کنید:

 • مشاوره و سایر حمایت های شخصی.
 • کمک های شخصی یا کمک مالی برای این چنین کمک ها؛.
 • خدمات همراهی کردن.
 • فرد رابط.

این حمایت می تواند از طرف شهرداری شما، ناحیه شما یا اداره بیمه های اجتماعی باشد. برای کسب اطلاعات و راهنمایی در مورد LSS با شهرداری خود تماس بگیرید.

کمک مالی

کمک هزینه گذران زندگی که شما می توانید در کمون خود آن درخواست کنید توسط اداره خـدمـات اجتمـاعی ارائه می شـود. اگر شمـا در تامـین هزینه های اقتصـادی با مشـکل روبرو هستیـد می توانید از کمک هزینـه مالی برای گذران زندگی استفـاده کنید. به این کمـک هزینه حمایت مالی نیز گفته می شود. شمـا می توانیـد کمک هزینۀ گذران زنـدگی برای تامین نیازهـای اساسـی مانند هزینـۀ نگهـداری اطفـال، امـور درمـانی و دنـدان پزشکی بگیرید.

اگر درآمد یا وضعیت مسکن شما تغییر کند، مهم است که به ادارۀ خدمات اجتماعی اطلاع دهید، برای مثال اگر کار جدیدی را شروع کنید یا عایدی بالاتری دریافت کنید. هرگاه فرآموش کنید به ادارۀ خدمات اجتماغی اطلاع بدهید، این امکان وجود دارد که به اندازه زیاد کمک اقتصادی دریافت نمایید. دراین صورت، ممکن است که شما پول را باید بازپرداخت کنید.

خدمات ترانسپورتی برای افراد سالمند و معلول

اگردرسفرخودتان یا با وسایل نقلیه عمومی عادی (بس ها، ریل ها، مترو یا واگون های برقی) مشکل دارید، می توانید خدمات ترانسپورتی معلولین دریافت کنید. آنوقت می توانید با تکسی یا بس کوچک سفر کنید. برای اطلاع از چگونگی درخواست خدمات ترانسپورتی برای افراد معلول و سالمند با شهرداری خود تماس بگیرید.