شرکت شخصی آغازکردن

آخرین به روز رسانی 27/2-2024

درباره سویدن ـ معلومات برای آشنایی با جامعه.

این متن دربارهٔ راه اندازی شرکت شخصی است. راه اندازی یک شرکت شخصی می تواند جایگزین مناسبی باشد درخواست کار در سویدن.

شما در مورد آنچه که برای راه اندازی یک شرکت در سویدن لازم است، خواهید خواند. همچنان در مورد کمک و حمایت که می توانید در صورت راه اندازی یک شرکت خصوصی آن را دریافت کنید، نیز خواهید خواند.

همه افراد حق دارند کار کنند. این به معنی حق منزوی نشدن از زندگی کاری است. از کجا هستید، چه جنسیتی دارید یا چند ساله هستید نباید بر امکانات دستیابی شما به یک کار تاثیر داشته باشد.

در پیوند با کار، حقوق متعدد وجود دارد. به طور مثال شما از حق داشتن شرایط کاری عادلانه، معاش یکسان برای کار یکسان و مشارکت در اتحادیه های صنفی برخوردار هستید. شما همچنین حق استراحت و اوقات فراغت ازکاررا دارید.

این همچنان یک حق برای والدین نیز است تا آنها بتوانند زندگی خانوادگی و کار را با هم ترکیب کنند. کودکان حق دارند تا از آنها در برابر کار های محافظت صورت بگیرد که برای آنها مضراست یا مانع رشد و تحصیل شان می گردد.

چه چیزی برای شروع یک شرکت در سویدن لازم است؟

شما به ایده کسب و کار و یک طرح کسب و کار برای شروع یک شرکت در سویدن نیازدارید. شما همچنین در مورد مدیریت و امور مالی نیازبه معلومات دارید.

مالیات شرکت

برای شروع کسب و کار خود، شما همچنین باید واجد شرایط برای مالیات بر کسب و کار باشید. مالیات شرکت همیشه به مالیات F کوتاه می شود.

شما می توانید در وب سایت اداره مالیاتی درخواست کنید که برای مالیات F تایید شوید.

گرفتن کمک از اداره کار

اگر می خواهید کسب و کار خود را شروع کنید، می توانید از خدمات و خدمات مشاوره ای مانند خدمات اشتغال استفاده کنید. خدمات استخدامی برنامه ای هست با عنوان "کمک به راه اندازی فعالیت های تجاری" نامیده است.اگربرای شما مهم است که درآن شرکت کنید با اداره کارتماس بگیرید.

اداره کار می خواهد ایده کسب و کار شما و طرح کسب و کار را برای ارزیابی مشاهده کند و ببیند آیا شما که آیا شما در کسب و کارتان موفق می شوید.

دراداره کار میتوانید کمک بگیرید با:

  • پراکتیک یا کار آموزی در همان حرفه/رشتۀ که شما میخواهید شرکت را راه اندازی کنید.
  • آموزش همراه با ترجمان در مورد قوانینی که برای مالکین شرکت ها در مورد مالیات، ثبت نام و همچنان دریافت اجازه در بخش های مختلف اعتبار دارد.
  • حمایت مشورتی و مشوره دهی خصوصی به زبان مادری تان
  • رهنمایی به ارتباطات و شبکه های مختلف در بخش های مختلف
  • پیگیریی چگونگی روند فعالیت های تان در شرکت شما، به زبان مادری خود تان

مشوره برای شروع شرکت خصوصی

قبل از شروع کسب و کار ممکن است مفید باشد از قبل با مشاور مشورت کنید. دروب سایت Verksamt.se چندین مشاور مختلف را برای کمک به شما که در سویدن جدید هستند جمع آوری کرده است.

ادارهٔ مالیه دیدارهایی با هدف معلومـات دادن مفتی در مناطـق مختلف برگزار می کند. همچنین به افرادی که تمایل به تاسیس شرکتهای خصوصی دارند، معلومات لازم را می دهـد. ادارهٔ مالیـه معلوماتـی مانند نحـوهٔ ثبت شرکتهــای تجـاری خصوصی و نیز برخـی راهنمـایی ها را به شمـا می دهد.