آموزش برای بزرگسالان

آخرین به روز رسانی 25/1-2024

درباره سویدن ـ معلومات برای آشنایی با جامعه.

این متن در مورد آموزش بزرگسالان است. درسویدن تحصیل دربزرگسالی یک چیز معمول است. افراد زیادی تحصیل می کنند زیرا می خواهند یک حرفه را یاد بگیرند. افراد دیگربه این دلیل تحصیل می کنند که می خواهند در حرفه خود پیشرفت کنند. بسیاری نیز درس میخوانند زیرا یادگیری چیزهای جدید جالب و سرگرم کننده است.

در این متن در مورد امکانات که برای تحصیل در بزرگسالی در سویدن وجود دارد خواهید خواند.

همه افراد حق دارند تحصیل کنند. آموزش ابتدایی باید اجباری و رایگان باشد. آموزش های حرفه ای و تخنیکی باید در دسترس همگان قرار بگیرد. ورود به موسسات تحصیلات عالی مانند مکاتب عالی و پوهنتون/ دانشگاه ها باید برای همه آزاد باشد.

سویدن یک جامعه دانش است. تحصیل نه تنها یک حق است، بلکه اغلب برای افزایش امکانات کار نیز لازم می باشد.

انتخاب آموزش

شما که می خواهید تحصیل کنید می توانید از میان رشته های مختلف تحصیلی،یکی را انتخاب کنید. این انتخاب وابسته به آنچه که را می خواهید بیآموزید، تحصیلات احتمالی قبلی تان و این که به کدام شکل می خواهید تحصیل نمایید تا برای تان مناسب باشد، صورت می گیرد.

همه افرادی که تحصیل می کنند از حق داشتن تحصیلات متوازن و امکانات برای رشد بر اساس توانایی های خودشان، برخوردار می باشند. برای مثال، اگر معلولیت دارید، حق دریافت کمک های لازم را دارید تا بتوانید در شرایط برابر با سایر دانش آموزان درآموزش مشارکت کنید. همه دانش آموزان نیازهای متفاوتی دارند و ممکن است برای موفقیت در تحصیل به حمایت های متفاوتی نیاز داشته باشند.

صرف نظر از جنسیت، هر کس باید امکان یکسان برای آموزش داشته باشد. با این وجود، معیارهای در جامعه وجود دارد که بر تعلیماتی که زنان و مردان درخواست می کنند تأثیر می گذارد. برای مثال، زنان بیشتر از مردان در بخش های صحی، مکتب و خدمات مراقبتی تحصیل می کنند. مردان بیشتر در بخش های تخنیک و ریاضی تحصیل می نمایند.

درکشور یا کشورهایی که قبلاً در آنجا زندگی کرده اید، بزرگسالان دارای کدام امکانات برای آموزش می باشند؟

تحصیلات مختلف فراوانی برای کلانسالان وجود دارد

تحصیلاتی وجود دارد درسطح:

 • سطح ابتدائیه
 • سطح لیسه
 • سطح بعد از لیسه

اگرمطمئن نیستید که در کدام رشته میخواهید تحصیل کنید میتوانید با مشاور تحصیلی و شغلی تماس بگیرید. از آنها می توانید حمایت و معلومات را دریافت کنید که شما را در اخذ تصمیم برای تحصیل و یا کار، کمک می کند. راهنمای تحصیلی و حرفه ای معمولاَ در مکاتب برای بزرگسالان در ناحیۀ تان، به عنوان مثال در komvux (آموزشگاۀ کمونی برای بزرگسالان)، högskolor (آموزشگاه های بزرگسالان) و پوهنتون ها موجود می باشند. برای اطلاعات بیشتر با شهرداری خود تماس بگیرید.

از راهنمای تحصیلی و حرفه ای نیز می توانید در موارد ذیل کمک بگیرد:

 • شهادتنامه تحصیلی (فراغتنامه) خود را سفارش بدهید
 • برای شمولیت در رشته های مختلف آموزشی و کورس ها تقاضا نمایید
 • بدست آوردن اطلاعات در مورد آنچه که برای شامل شدن در رشته های آموزشی یا یک کورس به آن نیاز است
 • اطلاعات دیگردرمورد تحصیلات و بازارکار

اگر سن شما برای تحصیل در مکتب ابتدایی یا لیسه بیش از حد باشد، می توانید به جای آن، به عنوان مثال، در مکتب کلانسالان شاروالی یا درلیسه عمومی تحصیل کنید. در سطح ابتدایی، شما مضامین مشابه مضامینی را که در مکتب ابتدائیه تحصیل میکنند را می خوانید. در سطح لیسه شما دوره های تحصیلی مشابه مضامین در لیسه را می خوانید.

آموزش کمونی بزرگسالان را معمولاً KOMVUX می نامند.

قبل ازشروع تحصیل، سطح دانش شما ارزیابی می شود که تدریس بتواند در سطح مناسب شروع شود. شما می توانید یک یا چند کورس را در komvux بخوانید. شما می توانید به شکل تمام وقت یا پاره وقت تحصیل کنید.

در KOMVUX شما میتوانید سویدنی برای مهاجران SFI، را آموزش ببینید.

هنگامی که شما اجازه اقامت گرفتید، مهم است که شما لسان سویدنی را دراسرع وقت یاد بگیرید. مهم است که شما بتوانید هرچه سریعتردرجامعه استقرار پیدا کنید.

شاروالی شما کورس سویدنی برای مهاجران به شما ارائه خواهد کرد. اسم این کورس SFI هست. شما حق دارید که کورس SFI بخوانید درصورتیکه:

 • ۱۶ سال تمام داشته باشید.
 • فاقد دانش مبتدی لسان سویدنی باشید.
 • دراداره نفوس دریک شاروالی راجستر باشید و یا خواهید شد.

SFI برای شما هست که نیاز به دانش پایه ای درلسان سویدنی دارید. شما سویدنی را می آموزید تا به گپ زدن و نوشتن درزندگی روزمره، زندگی اجتماعی و زندگی کاری قادرباشید.

آموزش رایگان است شما می توانید تمام وقت، نیمه وقت ویا با کارآموزی، جهت یابی کاری، اعتبارسنجی یا دوره های دیگر درمکتب بزرگسالان شاروالی میکس کنید .تدریس در مراحل مختلف انجام می شود و هنگامی که یک مرحله را تکمیل می کنید می توانید به مرحله بعدی بروید. شما می توانید در هر زمانی از سال SFI شروع کنید. شما یک برنامه تحصیلی انفرادی را دنبال خواهید کرد.

برای کسب معلومات بیشتر در مورد SFI با شاروالی خود تماس بگیرید. اگر شما در اداره کار راجستر کرده اید و دربرنامه استقرار شرکت میکنید، با مسئول خود دراداره کارتماس بگیرید.

Komvux به عنوان یک آموزش ویژه برای افرادی است که ناتوانی فکری دارند و یا دچار آسیب مغزی شده اند.

در komvux به عنوان یک آموزش ویژه شما می توانید:

 • به سطح ابتدایی یا لیسه تحصیل کنید،
 • کورس های مختلف را انتخاب کنید،
 • همزمان سویدنی برای مهاجران را بخوانید،
 • به یک آموزش حرفه ای شامل شوید،
 • شما میتوانید مدرکی بگیرید که معادل با مکتب لیسه متناسب باشد،
 • اعتبار دانش قبلی خود را تایید کنید.

اگر شما تحصیلاتی دریک وظیفه ازکشوردیگری بغیرازسویدن دارید، و یا دروظیفه خاصی درکشوردیگری کارکرده اید، امکان دارد که نیازباشد که تحصیلات تکمیلی را بخوانید. این دوره ای است که برای کارکردن درسویدن انچه که دراین وظیفه نیازاست را یاد میگیرید.

تحصیلات تکمیلی درپوهنتون ها وکالج ها موجود است. منحیث مثال دوره های آموزشی وجود دارد برای:

 • اقتصاد دانان
 • انجنیرها
 • پرستارها
 • مشاورین خدمات تأمین اجتماعی
 • ویرسازان
 • داکترها
 • معلم ها

دوره های تحصیلی بین ۱ تا ۲ سال هستند و شما میتوانید درطول مدت تحصیل ازکمیته مرکزی بورسیه های تحصیلی (CSN) کمک هزینه دریافت کنید.

تحصیلات شغلی آموزش در یک حرفه خاص است. شما می توانید در مکتب شاروالی کلانسالان Komvux یا در دروره ویژه تحصیلی کلانسالان شرکت کنید. شما همچنین می توانید در یکی از کالج های شغلی تحصیلات حرفه ای شرکت کنید.

درطول تحصیل شما ارتباط زیادی با شرکت ها دارید. به عنوان مثال، شما می توانید کارآموزی را انجام دهید. این شانس شما را برای پیدا کردن کار بعد از تحصیلات زیاد میکند.

اگرسؤالی درباره آموزش های حرفه ای دارید می توانید با راهنما تحصیلی و حرفه ای در شهرداری خود تماس بگیرید.

دوره های کارآموزی نوعی آموزش حرفه ای موجود در مکتب بزرگسالان است. شما می توانید در یک دوره کارآموزی مشارکت کنید تا آموزش حرفه ای مقدماتی را یادگرفته و تجربه بیشتری از یک حرفه کسب کنید. بخش بزرگی از کارآموزی شما در محل کار صورت میگیرد. درمحل کار، شما یک استاد راهنما دارید که به شما در یادگیری حرفه کمک می کند.

لیسه عامیانه یک مکتبی برای شاگردان کلانسال هست. درآنجا دوره هایی درسطح ابتدائیه ودرسطح لیسه میخوانید. درخیلی ازاین مکاتب شما میتوانید همزمان که درس میخوانید درآنجا بودوباش کنید.

در یک لیسه عامیانه می توانید دوره های عمومی یا دوره های ویژه را بخوانید. شما می توانید به جای لیسه و به جای مکتب ابتدایی، دوره های عمومی را بخوانید. شما می توانید دوره های ویژه ای را که بر روی یک مضمون خاص تمرکز می کنند بخوانید. به عنوان مثال، شما می توانید موسیقی یا هنر را مطالعه کنید. شما همچنین می توانید یک شغل خاص را یاد بگیرید.

هریک از لیسه های عامیانه خود تصمیم می گیرند که چه کسی می تواند در مکتب بخواند. لیسه های عامیانه سیستم نمبرهای خودشان را دارند. تحصیل در لیسه های عامیانه می تواند واجد شرایط بودن اساسی برای ورود به پوهنتون و تحصیلات عالی را بدهد. واجد شرایط بودن اساسی به این معنی است که شما آن دانشی را دارید که بتوانید در پوهنتون و تحصیلات عالی شرکت کنید.

آموزش بازار کار دوره ای است که بر مشاغلی متمرکزاست که درآن کمبود نیروی کاری دوره دیده وجود دارد. دوره هایی که دردسترس هست بستگی دارد به اینکه شرایط بازار کارچگونه باشد.

مطمئن نباشید که اگر دوره بازارکاری را به پایان رساندید بتوانید کارگیر بیاورید. ولی اگر این دوره ها را بخوانید شانس شما برای کارپیدا کردن بیشتر میشود و شما در بازار کار جذاب تر می شوید.

یک راه برای تحصیل کردن آموزش از راه دور است. اگر از راه دور درس بخوانید شما به مکتب یا به پوهنتون نمیروید. شما انتخاب میکنید که درکجا میخواهید درس بخوانید. برای مثال شما میتوانید در مدرسه یا درکتابخانه درس بخوانید.

دربعضی از دوره ها فقط ازاینترنت استفاده می شود. دربعضی دیگر از دوره ها شما برای مثال چند بار درسال معلم و دیگر شاگردان را میبینید. در بین ملاقات ها، شما را از طریق اینترنت، ایمیل یا تلفون در تماس خواهید بود.

دوره های زیاد و مختلفی هستند که از راه دور خوانده میشوند. شما میتوانید هم دوره های کوتاه تر و هم یا رشته های طولانی تر را از راه دوربخوانید. تحصیلات از راه دور هم نیمه وقت و هم تمام وقت هستند.

اگر شما تحصیلات لیسه را کامل کرده اید، می توانید در سطح تحصیلات بعد از لیسه تحصیل کنید، مثلا در پوهنتون، کالج یا لیسه عمومی شغلی.

شما که می خواهید تحصیلات خود را ادامه دهید، این فرصت را دارید که کورس های تکمیلی یا پروگرام کامل دریک کالج یا پوهنتون بخوانید. کورس ها و پروگرام های زیادی برای انتخاب وجود دارند، اما الزامات پذیرش متفاوتی برای ورود به این کورس ها و پروگرام ها وجود دارند. کالج ها و پوهنتون های مختلف کورس ها و پروگرام های مختلفی را ارائه می دهند. برای پیدا کردن کدام کورس ها و پروگرام هایی که در پوهنتون ها و کالج ها ارائه می شود واینکه چه شرایط پذیرشی برای هر کورس و پروگرام وجود دارد، می توانید از وب سایت های زیر بازدید کنید:

شرایط ورود برای تحصیل در پوهنتون وکالج

برای اینکه بتوانید در یک پوهنتون تحصیل کنید، باید دانش قبلی داشته باشید. شما باید یک مدرک پایه ای داشته باشید که از طریق نمرات کامل از دوران لیسه، دیپلم لیسه، تحصیلات از مکتب کلانسالان شاروالی (KOMVUX) یا لیسه همگانی (Folkhögskola) داشته باشید. شما همچنین باید برخی از کورس های خاص را بخوانید تا واجد شرایط لازم برای پذیرش عمومی باشید.

اکثر دوره ها نیاز به داشتن مدارک ویژه ای برای پذیرش دارند که ممکن است بین پروگرام های مختلف متفاوت باشد. معمولا این بدان معنی است که شما باید برخی کورس های خاص لیسه را بخوانید و آنها را قبول شوید، اما همچنین می تواند به این معنی هم باشد که نیازبه تجربه کاری، نمونه های کاری و به یا کورس های پوهنتونی هم نیاز باشد.

تکمیل کردن

اگرواجد شرایط خواندن کورس یا پروگرامی که میخواهید بخوانید نباشید، امکان تکمیل انها را دارید. شما می توانید با خواندن کورس های تعلیمی درمکتب کلانسالان شاروالی (Komvux) یا درلیسه های عالی همگانی (Folkhögskola) آنرا تکمیل کنید.

سطح تحصیلات درکالج و پوهنتون

درپوهنتون ها و کالج ها، تمام کورس ها و پروگرام ها به سه سطح تقسیم می شوند. این سطوح پایه، پیشرفته و تحصیلات پژوهشی هستند. تمام سطوح بر اساس سطح زیرین آن است. شما که برای اولین بار برای تحصیل درپوهنتون یا کالج میروید از سطح پایه شروع می کنید.

سطح پایه

شما شروع به خواندن یک کورس در یکی ازمضامین یا در یک قسمتی که نیاز به مطالعات قبلی در پوهنتون یا کالج نداشته باشد. اکثریت قریب به اتفاق برنامه های پروگرام لیسانس سه ساله است اگر شما تمام وقت تحصیل کنید.

سطح پیشرفته

برای شروع خواندن یک پروگرام در سطح پیشرفته، باید حداقل سه سال در مقطع لیسانس تحصیل کرده باشید ویا معادل مدرک تحصیلی خارجی ویا دارای قابلیت معادل آن باشید.

شما همچنین می توانید کورس های مستقل را در سطح پیشرفته بخوانید، سپس باید تحصیلات خود را در سطح لیسانس ادامه دهید. این نیازی ندارد که شما یک مدرک داشته باشید.

درسطح پژوهشی

اگرمی خواهید تحصیلات عالی انجام بدهید باید دارای مدرک تحصیلی دریک سطح بلند داشته باشید تحصیلات عالی در سطح پژوهشی دو یا چهار سال است. وقتی تحصیلات خود را به پایان رساندید، دیپلوم لیسانس یا دکترا دریافت خواهید کرد.

اتحادیۀ محصلان و محافل تحصیلی

شیوه های دیگری نیز برای آموزش یا ارتقا دانش وجود دارد. به طور مثال شما می توانید از طریق یک اتحادیۀ محصلان درمورد چیزی که به آن علاقه دارید بیشتر بیآموزید یا هم یک سرگرمی جدید را یافت کنید

انجمن تحصیلی نهادی است که به بزرگسالان دوره های درسی فراهم میکنـد. بسیـاری از انجمن هـای تحصیلی وجــود دارد که حلـقه هـای تحصیلی، پروگرام های فرهنگی و سایر دوره های درسی برای بزرگسالان ترتیب میدهد. حلقـۀ تحصیلـی به گروپی گفته میشـود که با همدیگر در عرصـه هـای مثـل هنـرها، موسیقـی، زبان یا فرهنگ درس میخوانند. ABF، Medborgarskolan، Folkuniversitetet و Studieförbundet Vuxenskolan بعضـی از انجمـن هـای تحصیلـی هستنـد. هـر سـالـه، انجمن های تحصیلـی تقریـباً ۳۰۰۰۰۰ حلقـه هـای تحصیـلـی دارنـد. این انجمن ها بیشتر از دو میلیون اشتراک کننده دارند.

شما بعد از شمولیت در یک محفل آموزشی یا یک کورس که توسط اتحادیۀ محصلان تدویر می گردد، کدام سند یا مدرک را بدست آورده نمی توانید. اما شما می توانید چیزهای جدیدی بیاموزید و با افراد دیگر با علاقه های مشابه آشنا شوید.

کمک هزینه و قرض از CSN

تحصیل کردن درسویدن معمولا مجانی هست. شما میتوانید انواع مختلف کمک هزینه و قرض را ازکمیته مرکزی بورسیه های تحصیلی،CSN ٬ تقاضا کنید که جبران مصارف شما درطول مدت تحصیل باشد.

اینکه کدام مساعدت و وام ها را می توانید درخواست کنید بستگی دارد به سن شما و اینکه شما در کدام سطحی تحصیل می کنید.