مهاجرت به سویدن

آخرین به روز رسانی 31/3-2023

درباره سویدن ـ معلومات برای آشنایی با جامعه.
نقشه مصوراروپا با افرادی که با بکس های سفری به طرف سویدن حرکت می کنند.

این مضمون در مورد آمدن به سویدن است.

شما در مورد آنچه که اساس دموکراسی سویدن را تشکیل میدهد،خواهید خواند. همچنان درباره تاریخ سویدن و چگونگی پیشرفت این کشور تا به امروز نیز خواهید خواند.

این مضمون همچنین در مورد تاریخ مهاجرت سویدن و قوانین و مقررات حاکم بر مهاجرت به سویدن نیز می باشد. شما دربارهٔ حقوق و مکلفیات در جامعه سویدن و چگونگی تأثیر آنها بر زندگی روزمره خود مطالبی را خواهید خواند.

شما همچنان باید روی آمدن به یک کشور جدید و مفهوم ادغام برای شما، فکر کنید.