سویدن ـ دموکراسی و کشورحاکمیت قانون

آخرین به روز رسانی 3/5-2023

درباره سویدن ـ معلومات برای آشنایی با جامعه.

این متن دربارهٔ دموکراسی و حاکمیت قانون است.

 شما در مورد چگونگی ساختار دموکراسی سویدن خواهید خواند. شما همچنان درباره قانون اساسی سویدن و اصولی که دموکراسی سویدنی بر آن استوار است، مانند حق رای، آزادی بیان و آزادی چاپ و مطبوعات، مطالعه خواهید کرد.

چندین دست بلندشده با رنگ های مختلف پوست.

سویدن یک کشور دموکراسی است. دموکراسی به این معنی است که مردم باید تصمیم بگیرند که چه کسی قانونگذار و حکومت کننده کشور باشد. مردم در سویدن قدرت زیادی دارند. در همه کشورها بدینگونه نیست. آیا شما هر کشوری را می دانید که در آن یک فرد تنها تمام قدرت را داشته باشد؟ سویدن در زمان قبل اینطوری بود، زمانی که شاه تمام قدرت را در دست داشت.

دموکراسی در سویدن در طول مدت بیش از ۱۰۰ سال پیشرفت کرده است. این در سویدن مهم است. این مردم هستند که سیاستمداران را انتخاب کرده اند. سیاستمداران و مقامات باید تلاش کنند تا مردم زندگی خوب و راحتی داشته باشند. در غیر این صورت، ممکن است کار خود را از دست بدهند. گرفتن پول از شخصی که می خواهد بر آنها تأثیر بگذارد و از قدرت آنها برای منافع خود یا دیگران استفاده کند، برای سیاستمداران و مقامات ممنوع است. به آن فساد گفته می شود. سیاستمداران باید به مردم کمک کنند، نه اینکه برای منافع خود کار کنند.

اما دموکراسی فقط سیاست نیست. دموکراسی باید در مکتب، محل کار و انجمن ها نیز اعمال شود. این بدان معنا نیست که دانش آموزان در مکتب تصمیم می گیرند یا کارگران درباره وظایف خود تصمیم می گیرند. اما اگر معلم، مدیر یا فرد دیگری اشتباه کند و با شما یا شخص دیگری بد رفتار کند، دموکراسی متوقف کردن آن را ممکن می سازد.

آیا تجربه کرده اید که سیاستمداران یا مقامات اشتباه کرده اند و با همه به طور مساوی رفتار نکرده اند؟

هزاران سال است که مردم درباره دموکراسی بحث می کنند. توصیف دموکراسی دشوار است بطوری که هرکس باهم توافق کامل داشته باشند. اما اکثر مردم هم نظر هستند که این امر درباره این است که افراد اجازه دارند در تصمیم گیری ها مشارکت داشته باشند. این همچنین در مورد تقسیم قدرت بین دولت، ساکنان و سیاستمداران است و این تقسیم به شکل عادلانه، برابر و قانونی صورت می گیرد.

کتاب قانون سویدن با چکش قاضی در بالای آن.

قانون اساسی

قانون اساسی بالاترین سطح قانون است و حاوی قوانین اساسی جامعه است. هیچ قانون دیگری نباید با این قوانین مغایرت داشته باشد. در سویدن، چهار قانون اساسی وجود دارد:

 • شکل دولت (اهداف و قوانین برای چگونگی نحوه سازماندهی دولت)
 • قانون آزادی مطبوعات (از آزادی بیان به صورت چاپی محافظت می کند)
 • قانون آزادی بیان (حق ابراز نظر و عقیده)
 • نظم جانشینی تخت و تاج (نحوه به ارث رسیدن تاج و تخت سلطنتی)

قانون اساسی باید از دموکراسی محافظت کند و بنابراین تغییر آن دشوارتر از قوانین دیگر است. در اینجا نمونه هایی از نحوه محافظت از دموکراسی در سویدن آورده شده است:

آزادی بیان

آزادی بیان به این معنی است که:

 • هر کس می تواند نظر خود را تشکیل می دهند
 • هرکس باید بتواند قادر به اشتراک گذاشتن و دریافت اطلاعات باشد.
 • هرکس حق انتشار نظرات خود دارد

آزادی بیان همچنین به این معناست که شما باید بدون اینکه تحت نظارت و سکوت قرار بگیرید، بتوانید نظرخود را بیان کنید. شما باید بتوانید اخبار مربوط به کشور و شهر زادگاه خود را دنبال کنید. شما باید بتوانید در انجمن ها مشارکت کرده و بتوانید تظاهرات کنید. همچنین باید بتوانید درباره نظرات خود بحث کنید و برای سیاستمداران نامه بنویسید.

جرایم با هدف کاهش ارزش افراد یا گروه های دیگر از ساکنان ممنوع است. چنین جرایمی را جرایم نفرت انگیز می نامند. نوعی جرم نفرت انگیز تحریک به نفرت نژادی نامیده می شود. آنها پیام هایی با گفتار نفرت انگیز هستند. به عنوان مثال، شما مجاز به گفتن هر چیزی که توهین به یک گروه قومی خاص نیست.

همچنین نباید چیزی بگویید که تهدیدی برای امنیت سویدن باشد، یا از شخص دیگری بخواهید که کاری مجرمانه انجام دهد. اگر چنین کاری انجام دهید، مجازات خواهید شد.


یک مرد جوان در یک میدان در مقابل یک شنونده، صحبت می کند.

چرا قانون اساسی در مورد آزادی بیان وجود دارد؟

چه چیزی برای ما مهم است که در مورد آن صحبت کنیم؟

حق رای

حق رای به این معنی است که:

 • هرکس به رأی دادن در انتخابات عمومی و منظم مجاز هستند
 • تمام آرا باید شمرده شوند و همه از یک ارزش برخوردار باشند
 • سیاستمدارانی که در انتخابات شکست می خورند باید داوطلبانه قدرت را به کسانی که پیروز می شوند تحویل دهند

هر کسی که به سن ۱۸ سالگی رسیده باشد حق رأی دادن در انتخابات سیاسی در سویدن را دارد. این نتیجه انتخابات است که تعیین میکند کدام یک از احزاب سیاسی کشور را اداره کنند. ارزش رای شما به اندازه رای بقیه است. همه انتخاب ها محرمانه هستند این بدان معناست که شما مجبور نیستید به کسی بگویید که چگونه رأی داده اید. شما همچنین حق دارید که اصلا رای ندهید.

اصل قانونی بودن

اصل قانونی بودن به این معنی است که:

 • سیاستمداران و مقامات بر اساس قوانین کنترول می شوند
 • فساد اداری ممنوع است
 • تصمیمات نادرست می توانند در دادگاه تجدید نظر بررسی شوند

سویدن کشوری است که در آن قانون حاکم است. طبق قانون اساسی سویدن، با همه ساکنان باید با احترام به آزادی آنها و ارزش برابر آنها رفتار شود. سیاستمداران و مقامات نباید به دلیل جنسیت، رنگ پوست، فرهنگ، مذهب، زبان، سن، توانایی کاری، گرایش جنسی یا هویت تراجنسیتی با برخی از ساکنان بدتر از دیگران رفتار کنند. خشونت و آزار و اذیت بین ساکنان مختلف، مثلا در محل کار یا در خانواده، ممنوع است. در بیشتر موارد مجازات دارد.

حمایت از برخورد برابر در قوانین، از جمله به این معنی است که:

 • قوانین برای همه یکسان است. فرقی نمی کند که شما ثروتمند باشید یا فقیر، مرد باشید یا زن، بیمار باشید یا سالم.
 • هرکس باید از قوانینی که وجود دارند پیروی کنند. سیاستمداران ، پولیس ها و همه افرادی که برای اداره ها کار می کنند نیز باید از قوانین پیروی کنند.
 • پولیس نمی تواند شما را بی دلیل دستگیر کند. شما حق دارید که بدانید چرا.
 • اگر مرتکب جرمی شده اید یا متهم به جرمی شده اید، حق دارید که در مورد آن بررسی شود. شما همچنین حق دارید یک وکیل داشته باشید که به شما کمک کرده و از شما دفاع کند.

مطبوعات ـ و آزادی چاپ

مطبوعات ـ و آزادی چاپ به این معنی است که:

 • سیاستمداران و اداره ها باید بتوانند مورد بررسی دقیق قرار گیرند
 • خبرها توسط سیاستمداران کنترل نمی شود
 • باید با اتهامات و شایعات دروغین مقابله کرد

آزادی مطبوعات به این معنی است که رادیو، تلویزیون و روزنامه ها ممکن است اخبار و اطلاعات را منتشر کنند بدون اینکه کسی باید از قبل آنها را تأیید کند. شما به عنوان یک فرد خصوصی همچنین حق چاپ و توزیع متن را دارید بدون اینکه نیازی به بررسی قبلی آنها باشد. این آزادی چاپ نامیده می شود. اما شما نمی توانید هر چیزی را انتشار دهید. اگر آنچه منتشر می کنید تحقیر یک قوم دیگر باشد، تهدیدی برای امنیت در سویدن باشد یا شخص دیگری را به انجام کاری مجرمانه ترغیب کند، مجازات خواهید شد.

آیا فکر می کنید رسانه ها مانند رادیو، تلویزیون و روزنامه ها می توانند بر سیاستمداران تأثیر بگذارند؟

و آیا سیاستمداران می توانند بر رسانه ها تأثیر بگذارند؟ اگر چنین است، چگونه؟

اینها برخی از مواردی بود که برای یک دموکراسی مهم است. مردم سویدن برای دموکراتیک بودن سویدن سخت مبارزه کرده اند.

در همه کشورها، افرادی وجود دارند که فکر می کنند مردم باید قدرت کمتری داشته باشند و می خواهند بتوانند بر روی افراد دیگر تأثیر بگذارند. آنها در سویدن هم یافت می شوند. به همین دلیل مهم است که هرگز از مبارزه برای همه چیزهای خوبی که در یک دموکراسی وجود دارد دست برنداریم، زیرا که این می تواند به سرعت تغییر کند. شاید شما کشوری را سراغ دارید که دارای دموکراسی بوده است و سپس آن را از دست داده باشید؟

ما دموکراسی را با هم می سازیم و شما قسمت مهمی از آن هستید. شما می توانید در یک انجمن یا یک حزب سیاسی مشارکت کنید و همراه با دیگران برای چیزی که فکر می کنید مهم است مبارزه کنید. شما حق سازماندهی تظاهرات و یا شرکت در جلسات را دارید. برای بقای دموکراسی، ما باید در آن فعال باشیم. نه فقط در زمان انتخابات سیاسی، بلکه همیشه.

از چه طریقی می توانید بر جامعه تأثیر بگذارید؟