کشور رفاه

آخرین به روز رسانی 2/2-2023

درباره سویدن ـ معلومات برای آشنایی با جامعه.

این متن دربارهٔ دولت رفاه سویدن است. شما خواهید خواند که دولت رفاه چیست و چگونه سیاستمداران سویدنی برای کاهش اختلافات اقتصادی و ایجاد یک جامعه امن و یکسان، اصلاحاتی را به میان آورده اند.

همچنان خواهید خواند که در سویدن دولت مسئولیت زیادی را برای حفظ رفاه بر عهده می گیرد. شما مثال های از این که چطور سویدن خواسته است تا عملکرد های متعدد اجتماعی مهم را تنظیم کند را نیز خواهید دید.

یک جامعه با رفاه و یک کشور رفاه چیست؟

کشورهایی که در آنها مکاتب، کودکستان ها، شفاخانه ها، خانه های سالمندان ، ارتباطات ترانسپورتی خوب و موارد دیگر نیز وجود داشته باشد را معمولاً جوامع رفاهی می نامند. بسیاری از کشورها سطح بالایی از رفاه دارند، اما کشورهای مختلف روش های مختلفی را برای ایجاد رفاه و سازماندهی جامعه انتخاب می کنند.

در زندگی موقعیت هایی پیش می آیند که ما به کمک از جامعه نیاز داریم. همه ما می توانیم یا بیمار شویم و یا اینکه در معرض حادثه قرار گیریم. شما ممکن است به عملیات جراحی نیاز داشته باشید یا مجبور شوید زایمان کنید. اگر به بیماری سختی دچار شوید، هزینه مراقبت و تداوی آن بسیار زیادی خواهد بود. اگر شما بیکار شوید، ممکن است پول شما برای پرداخت غذا و اجاره کافی نباشد. در سویدن، ما جامعه ای ساخته ایم که به شما امکان می دهد در صورت نیاز از آن کمک بگیرید.

در سویدن، دولت در قبال شما که در این کشور زندگی می کنید مسئولیت زیادی دارد. حتی اگر بیکار باشید، مریض باشید یا آنقدر پولی عایدی نداشته باشید، شما باید بتوانید عایدات اولیه داشته باشید و بتوانید زندگی خوبی داشته باشید. کشورهایی که گزینه کرده اند که از طریق پول مالیات مصارف رفاه را بپردازند، کشورهای رفاهی نامیده می شوند.

منظور از کشور رفاه چیست؟

آیا می توانید چند مثال از کمک هایی که می توانید از جامعه دریافت کنید را بیان کنید؟

در یک جامعه رفاهی، باید به همه مردم کمک شود. ما می توانیم این کار را به روش های مختلف انجام دهیم. یک راه این است که ما با هم مصارف چیزهایی را که هرکس به آنها نیاز دارند پرداخت کنیم. این کار را با پرداخت مالیات انجام می دهیم. هرکسی که در این کشور بود و باش می کند باید به دولت مالیات بپردازد. حتی شرکت ها هم مالیات و مصارف را به دولت پرداخت می کنند. در مقایسه با بسیاری از کشورهای دیگر، ما در سویدن مالیات بالایی داریم زیرا ما تصمیم گرفته ایم که دولت مصارف مکتب ها، مراقبت های صحی و چیزهای دیگر را پرداخت کند.

آیا می دانید در سویدن چقدر مالیات پرداخت می کنید؟

  • در مکتب بدون پرداخت پول از معلم تعلیم می بینید. حقوق معلمان از طریق مالیات پرداخت می شود.
  • وقتی مریض می شوید، در یک مرکز صحی یا شفاخانه تحت مراقبت قرار می گیرید. مصارف مراقبت های صحی از طریق مالیات پرداخت می شود.
  • اگر سرکی خراب شده و نیاز به تعمیر داشته باشد، تعمیر سرک با مالیات پرداخت می شود.

بسیاری از چیزهای دیگری وجود دارند که از طریق مالیات پرداخت می شود، مانند:

  • مراقبت از سالمندان
  • مراقبت از اطفال
  • خدمات اجتماعی
  • عدلیه
  • پناهنده گیری
  • کولتور

کشورهای دیگر انتخاب کرده اند که رفاه را به گونه ای دیگر سازماندهی کنند. در بسیاری از آن کشورها، شما به اندازه سویدن به دولت مالیات پرداخت نمی کنید. در آنجا می توانید مقدار بیشتری از پول عایدی خود را نگه دارید. اما برای مثال در آن کشورها خدمات صحی و درمانی همیشه رایگان نیستند. شاید شما باید سالها پول پس انداز کنید تا بتوانید اجازه دهید فرزندانتان به مکتب بروند و در صورت بیماری بایستی مصارف زیادی را برای مراقبت پرداخت کنید. این ممکن است به این معنی باشد که همه افراد بیمار مراقبت های لازم را دریافت نمی کنند.

برای سویدن و برای رفاه سویدن خوب است تا آنجا که ممکن است همه افراد خوش و درصحت کامل باشند. دراینصورت افراد بیشتری می توانند کار کنند و مالیات بپردازند و به امور رفاهی کمک کنند.

هزینه ویزیت داکتر در سویدن چقدر است؟

مصارف یک عملیات جراحی چقدر است؟

مصارف آن در کشور یا کشورهایی که قبلاً در آنها زندگی کرده اید چقدر است؟

یک هدف مهم برای سویدن این است که هر کس در این کشور باید قادر به خواندن، نوشتن و شمردن باشند. به همین دلیل مکتب برای همه کودکان در سویدن رایگان است، و همه کودکان حق دارند به مکتب بروند. حتی این طور است که همه کودکان در سویدن باید ده سال به مکتب بروند. مکتب برای همه افراد بین ۶ تا ۱۶ سال اجباری است. تحصیلات در مدارس عالی و پوهنتنی نیز رایگان است.

تحصیلات برای پیشرفت یک کشور خوب است. می توانید چند مثال از دلیل خوب بودن آن را بیان کنید؟

در یک کشور رفاهی، دولت مسئولیت شما را هنگام سالمند شدن بر عهده می گیرد. دولت قسمتی از کل مالیات پرداخت شده را برای بودن پول در هنگامی شما دیگر کار نمیکنید پس انداز می کند. در آن وقت دولت هر ماه به شما پول می پردازد. آن پول را تقاعد می نامند.

اینها چند مثال از نحوه کار کشور رفاه سویدن بود. برای اینکه این چیزها امکان داشته باشد، همه افرادی که می توانند این کار را انجام دهند باید کار کنند و مالیات بپردازند. از اینکه ما مالیات می پردازیم، در حمایت و تحقق حقوق بشر برای همه به دولت کمک می کند. منحیث مثال، برای محافظت از داشتن سیستم عدلیه ، صحت و درمان و تحصیلات رایگان از مالیات استفاده می شود.

پرداخت مالیات این امکان را برای دولت فراهم می کند که منحیث مثال مصارف درمانی و تحصیلی را بپردازد. آیا می توانید موارد دیگری را که دولت برای آن هزینه می کند مثال بزنید؟