دموکراسی چیست؟

آخرین به روز رسانی 2/2-2023

درباره سویدن ـ معلومات برای آشنایی با جامعه.

دموکراسی چیست؟ این یک سوال دشوار است که هیچ پاسخ روشنی برای آن وجود ندارد. دموکراسی برای بعضی ها یک امر طبیعی است در حال که برای برخی دیگر این طور نیست. سویدن یک دموکراسی است، اما همیشه این طور نبوده است. بسیاری از آزادی ها حقوق و امکاناتی را که ما امروز درسویدن داریم، افرادی که صد سال زندگی می کردند، نداشتند.

سالون گردهمایی از آغاز قرن بیست با زنان و پوسترهای مختلف و باندرول با متن "حق رأی برای زنان".

عکس: موزیم شمال اروپاNordiska museet

این متن دربارهٔ دموکراسی است. شما درمورد ویژگی های یک دموکراسی و انواع مختلف دموکراسی خواهید خواند. شما همچنان دربارهٔ چالش های دموکراسی در سویدن نیز خواهید خواند. علاوه بر این می توانید در مورد کارهای مختلف که می توانید برای تأثیرگذاری و مشارکت در جامعه انجام بدهید، بخوانید.

 • همه حق دارند در رهبری کشور خود، به طور مستقیم یا با انتخاب نمایندگان خود در انتخابات آزاد و عادلانه، سهم داشته باشند.شما همچنان از حق آزادی عقیده و بیان نیز برخوردار هستید. یعنی این که شما حق دارید هر باور را که می خواهید داشته باشید و آنچه را می خواهید بیان کنید. شما همچنان می توانید افکار و نظرات خود را به طور مثال در رسانه های اجتماعی به دیگران منتقل کنید. اما شما نباید از آزادی بیان برای انتشار نفرت و تهمت نسبت به افراد و گروه های دیگر استفاده کنید. شما همچنان حق سازماندهی و اشتراک در گردهمایی های مسالمت آمیز، تظاهرات و انجمن ها را نیز دارید. شما همچنان این حق را نیز دارید که در جلسات، تظاهرات شرکت نکنید یا هم عضو یک انجمن نباشید.

ویژگی های یک دموکراسی چیست؟

دموکراسی روشی برای نظم دادن جامعه است. کلمۀ دموکراسی از زبان یونانی گرفته شده و در زبان سویدنی تقریباَ به معنی "حاکمیت مردم" میباشد. بنابراین در دموکراسی ها این مردم هستند که قدرت سیاسی دارند. متضاد دموکراسی دیکتاتوری است. در یک دیکتاتوری، یک حزب یا یک فرد تصمیم می گیرد.

سویدن یک کشور دموکراتیک است. در قانون اساسی سویدن از جمله گفته شده است که تمام قدرت عمومی در سویدن در دست مردم است. این بدان معناست که مردم تصمیم می گیرند که چه کسی کشور باید اداره کند. مردم انتخاب می کنند که کدام احزاب و سیاستمداران کشور را برای آنها اداره کنند.

هزاران سال است که مردم درباره دموکراسی بحث می کنند. توصیف دموکراسی دشوار است بطوری که هرکس باهم توافق کامل داشته باشند. اما اکثر مردم هم نظر هستند که این امر درباره این است که افراد اجازه دارند در تصمیم گیری ها مشارکت داشته باشند. این همچنین در مورد تقسیم قدرت بین دولت، ساکنان و سیاستمداران است و این تقسیم به شکل عادلانه، برابر و قانونی صورت می گیرد.

در اینجا مثال هایی از آنچه که یک دموکراسی را مشخص می کند، ارائه شده است.

مردم از طریق انتخابات آزاد وعادلانه حکومت می کنند

انتخابات آزاد و عادلانه در یک دموکراسی بسیار مهم است. این بدان معناست که همه افراد کلانسال، اعم از زن و مرد، باید بتوانند در انتخابات پارلمانی رأی دهند. کسانی که رای می دهند مجبور نیستند به دیگران بگویند که به چه رای داده اند.

معمولا اکثریت تصمیم می گیرند

در دموکراسی، معمولا اکثریت تصمیم می گیرند. این به این معنی است که لایحه ای که بیشترین آرا را به دست می آورد در رای گیری برنده می شود. تا زمانی که افراد بیشتر موافق نباشند یک فرد نمی تواند به تنهایی در مورد چیزی تصمیم بگیرد. اما اکثریت نیز اجازه ندارند تصامیمی را اتخاد کنند که در مفایرت با قوانین اساسی یا حقوق بشر قرار داشته باشد.

اکثریت هرگز اجازه ندارد به اقلیت ها در یک کشور ظلم کنند. اقلیت ها آن گروه های کوچک اجتماعی اند که در آنها در مقایسه به اکثریت، افرادی کمتر شامل میباشد.

همه مردم دارای ارزش یکسان می باشند

همه مردم دارای ارزش یکسان بوده و در یک دموکراسی باید دارای حقوق یکسان باشند. با هیچ کس نباید به طورغیرمنصفانه رفتار شود. بدون در نظر داشت این که چه کسی هستید باید دارای حقوق، امکانات و مکلفیت های یکسان باشید.

مردم از آزادی ها و حقوق سیاسی برخوردارند

برای این که دموکراسی بتواند کارایی داشته باشد مهم است تا همه اجازه داشته باشند، هر طوری که میخواهند فکر کنند و هر آنچه را میخواند، بیان کنند. این آزادی اندیشه نامیده میشود. هرکس همچنین باید بتوانند نظرات خود را بیان کنند، مثلاَ در مطبوعات، رادیو یا تلویزیون. این آزادی بیان و آزادی مطبوعات نامیده میشود. با این حال، شما نباید از آزادی بیان برای گسترش نفرت و افترا در مورد افراد و گروپ های دیگر استفاده کنید. مزدم نیز باید بتوانند به شکل گروهی با همدیگر ملاقات کنند تا در برابر آنچه که فکر میکنند در جامعه کارایی ندارد، تظاهرات نمایند. آزادی گردهمایی نامیده میشود.

آزادی نظر، آزادی بیان، آزادی مطبوعات و آزادی تجمع نمونه هایی از آزادی ها و حقوق سیاسی است. این آزادی ها و حقوق معمولا درقانون اساسی یک کشور ذکر شده است.

همه دربرابر قانون یکسان هستند

قسمت مهم دیگر دموکراسی این است که همه مردم در برابر قانون یکسان هستند. فرق ندارد اگر شما ثروتمند باشید یا فقیر، مرد باشید یا زن، متولد سویدن باشید یا متولد یک کشور دیگر. هرکس باید از قوانین موجود پیروی کنند. اگر مرتکب جرمی شده اید یا متهم به جرمی شده اید، حق دارید که در مورد آن بررسی شود. هیچ انسان را نمی توان بدون محاکمۀ عادلانه محکوم نمود.

دموکراسی انواع مختلفی دارد

دموکراسی انواع مختلفی دارد. کشور های مختلف دموکراتیک شیوه های گوناگون را انتخاب نموده اند تا به مردم اجازه بدهند حکمروایی کنند. به طور مثال یک کشور ممکن است دارای دموکراسی نیابتی باشد. این به این معنی است که مردم نمایندگانی را انتخاب می کنند که کشور را برای آنها اداره می کنند، مثلا احزاب یا سیاستمداران. سویدن یک دموکراسی نیابتی است. همه کس که حق رأی دارند احزابی را انتخاب می کنند که چوکی های پارلمان، ناحیه، شاروالی و پارلمان اروپا را بدست بیآورند.

کشورهایی هم وجود دارند که دارای قسمت هایی از دموکراسی مستقیم هستند. دموکراسی مستقیم به این معنی است همه افرادی دارای حق رای میباشند میتوانند اشتراک نموده و تصمیم بگیرند. یک مثال از دموکراسی مستقیم همه پرسی است. در آن زمان مردم می توانند در تصمیم گیری یا اظهار نظر در مورد یک موضوع خاص، سهم بگیرند.

چالش ها برای دموکراسی سویدن

در مقایسه با بسیاری از کشورهای دیگر، دموکراسی سویدن قوی است. برای مثال، بخش بزرگی از جمعیت، چه مردان و چه زنان، در انتخابات سویدن رای می دهند. در سویدن هر کس حق دارند که صدای خود را به گوش مردم برساند و نظر خود را ابراز کند. اکثر مردمی که در سویدن زندگی می کنند به ادارات، دولت و همدیگر اعتماد دارند. اما دموکراسی سویدن نیز با مشکلات روبرو می باشد.

یک چالش این است که تفاوت های زیادی در مشارکت مردم سویدن در انتخابات وجود دارد. منحیث مثال، میزان مشارکت در انتخابات در میان افرادی که دارای تحصیلات پایین هستند کمتر است.

چالش دیگر این است که بعضاَ در رسانه هاای اجتماعی تبلیغات، دروغ ها و تنفر پخش می شود. سیاستمداران، روزنامه نگاران و دیگر افرادی که در مناظره عمومی شرکت می کنند، گاهی اوقات تهدید می شوند. زنانی که نظر خود را می گویند و می نویسند، گاهی اوقات دقیقا به این دلیل که زن هستند، مورد نفرت، تهدید و آزار جنسی قرار میگیرند. افراد همچنین می توانند خود در معرض جرایم نفرت و تبعیض قرار گیرند، منحیث مثال به دلیل دین، جنسیت یا رنگ پوست. اگر مثلا با نفرت روبرو شوید، میتواند جرأت کردن برای شرکت در دمکراسی دشوارتر شود.

گروه هایی نیز هستند که می خواهند از دموکراسی جلوگیری کنند و بی اعتمادی و تفرقه را در جامعه ایجاد کنند، به عنوان مثال با قرار دادن گروه های مختلف مردم در برابر هم یا پخش معلومات نادرست.

دموکراسی به خودی خود زنده نمی ماند. ما بايد از آن مراقبت کنيم. برای مثال، استفاده از حق رأی دادن، شکل گیری نظر در مورد مسائل اجتماعی و به کار بردن اخبار و اطلاعات اجتماعی، از اهمیت بسیاری برخوردار است، تا دموکراسی بتواند به حیات خود ادامه دهد و رشد کند.

برای مراقبت از دموکراسی اکنون و در آینده چه کار را می توانید انجام دهید؟

دموکراسی در زندگی روزمره

مثال: آدم می خواهد بر جامعه تأثیر بگذارد

آدم (Adam) اجازه اقامت دارد و چهار سال در یوتیوبوری زندگی کرده است. او به تازگی در انتخابات شاروالی در یوتیوبوری رای داده است. او فکر می کند که چهار سال طول خواهد کشید تا او اشتراک نموده و روی سیاست در یتوبوری تاثیر بگذارد. آیا تنها درروز انتخابات است که آدم (Adam) می تواند بر دموکراسی تاثیر گذارد و مشارکت کند؟ یا اینکه روش های دیگری برای نفوذ و مشارکت او در جامعه وجود دارد؟

دموکراسی فقط درباره رأی دادن در انتخابات سیاسی نیست. و این فقط سیاستمداران نیستند که با دموکراسی کار می کنند. دموکراسی می تواند در زندگی روزمره - در مکتب، در منطقه ای که شما زندگی می کنید، در ورزش و محل کارشما استفاده شود.

مهم است که همه ما که در سویدن زندگی می کنیم تا به رشد و مواظبت از دموکراسی خود ادامه دهیم. مهم است که ما در جامعه نیز احساس مشارکت داشته باشیم واحساس کنیم که امکان تأثیرگذاری داریم.

ایا در این مورد نظری دارید که چگونه می توان راۀ شما از خانه تا محل کار تان را می توان مصئون تر ساخت؟ آیا به نظرشما فکر کردن به محیط زیست مهم است؟ این فهرست شامل راهنمایی های مختلف است در مورد آنچه که می توانید انجام بدهید تا در جامعه سهم گرفته و بالای زندگی روزمرۀ خود تاثیر بگذارید. رأی و نظر شما مهم است.

تظاهرات با سه نفر در جلو باندرول و تعداد زیادی در پس زمینه.

کارهایی که می توانید برای تاثیر گذاری و مشارکت در جامعه انجام دهید

 • شما می توانید در انتخابات سیاسی رأی بدهید
 • شما میتوانید در یک حزب سیاسی عضو شوید
 • شما می توانید با یک سیاستمدار تماس بگیرید
 • شما می توانید یک فهرست را برای جمع آوری امضا ها ایجاد کنید و یا هم در یک فهرست، امضاء کنید
 • شما میتوانید در تظاهرات اشتراک کنید
 • شما می توانید یک انجمن یا سازمان را راه اندازی کنید یا عضو انجمنی بشوید
 • شما می توانید با رسانه ها تماس بگیرید تا درباره چیزهایی که فکر می کنید مهم هستند به آنها بگویید
 • میتوانید به روزنامه ها، نامه فرستاده و مقالات را به بحث بگذارید
 • برای جلب توجه به یک سوال می توانید در شبکه های اجتماعی بنویسید
 • شما میتوانید درمحل کار خود تأثیر بگذارید، برای مثال از طریق اتحادیه های صنفی کارگری
 • می توانید نظرات یا شکایات خود را به شاروالی خود ارائه دهید
 • شما که به مکتب می روید می توانید با گفتن افکار خود به معلم تان یا شورای شاگردان، تاثیر بگذاریید
 • شما می توانید در منطقه مسکونی خود تأثیر بگذارید
 • می توانید در جلسات تنظیم شده توسط شاروالی خود شرکت کنید
 • می توانید منحیث شهروند پیشنهادی را به شاروالی یا ناحیه خود ارائه دهید

به آنچه را که می خواهید در جامعه تغییر بدهید یا آنچه به نظر شما مهم است فکر کنید. برای پیشبرد نظر یا پیشنهاد خود، کدام نمونه ها را از فهرست انتخاب می کنید؟