تبعیض

آخرین به روز رسانی 24/5-2023

درباره سویدن ـ معلومات برای آشنایی با جامعه.

این متن درباره تبعیض است. تبعیض زمانی است که با کسی بدتر از دیگران رفتار می شود. بعضاَ ممکن است شخص احساس نماید که با او برخورد ناعادلانه صورت گرفته است بدون آن که تبعیض صورت گرفته باشد.

یک تصویر گروهی از مردم که نمایانگر هفت زمینه مختلف علیۀ تبعیض هستند.

در این متن می خوانید که تبعیض چیست. همچنان می خوانید که در صورت اعمال تبعیض چه کمک را می توانید دریافت کنید.

تبعیض چیست؟

اگربا شما به طورمثال به دلیل داشتن جنسیت یا یک رنگ پوست ویژه، بدرفتاری صورت می گیرد، این تبعیض نامیده می شود تبعیض علیه کسی نقض حقوق بشر است. این به این معنی است که تبعیض علیه همه افراد ممنوع است.

دراینجا نمونه هایی از آنچه می تواند تبعیض به حساب بیاید، مشاهده می شود:

 • یک کارمند به او می گوید که حامله است و سپس رئیس دوره استخدام آزمایشی او را خاتمه می دهد.
 • یک زن نمی تواند وقت دکتر را رزرو کند زیرا حجاب پوشیده است.
 • مدیرنمی خواهد با یک جستجوگر کاربا نام خارجی مصاحبه کند.
 • یک معلم بخاطر طرزلباس پوشیدن دانش آموز او را زیرسؤال میبرد.
 • کارمندان یک کافه از خواندن مینو برای یک مشتری که به دلیل ضعف بینایی نمی تواند آنچه درمینو نوشته شده است را بخواند، ابا می ورزند.
 • یک زن در محل کار خود مورد آزار و اذیت قرار می گیرد زیرا او با یک زن ازدواج کرده است.
 • رییس نمی خواهد با یک متقاضی کار که بیشتراز ۵۰ سال عمردارد مصاحبه کند.
 • از ورود یک تیره پوست به رستوران ممانعت می شود، در حالی که افراد دارای پوست روشن اجازه ورود دارند.

Umo.se فلمی را در مورد تبعیض ساخته است. این فلم به زبان های سویدنی، عربی، دری، انگلیسی، فارسی، سومالیایی و تیگرنیا موجود است.

قانون منع تبعیض

قانون ویژه ای وجود دارد که تبعیض را ممنوع می کند. این قانون منع تبعیض نامیده می شود.این قانون کارفرمایان، مؤسسه ها و ارائه دهندگان آموزش را از بدرفتاری با برخی از افراد منع کرده است. ارائه کنندۀ آموزش می تواند به طور مثال یک مکتب باشد.

ممکن است احساس کنید با شما برخورد ناعادلانه صورت گرفته است بدون آن که از نظر قانون، تبعیض باشد.

نظربه قانون هرگاه تبعیض بنابر یک یا چند مورد از این هفت مورد صورت گرفته باشد، ممنوع می باشد:

 • جنسیت: در سویدن جنسیت های قانونی زن یا مرد وجود دارد. ممنوعیت رفتاربدتر با کسی به دلیل جنسیت همچنین شامل افرادی میشود که قرار است جنسیت خود را تغییر دهند یا تغییر داده اند.
 • هویت جنسیتی: هویت جنسیتی ارتباط می گیرد به قیافه به طور مثال لباس ها و زبان غیر کلامی (استفاده از حرکات بدن برای بیان مطلب). این ارتباطی به نوعیت بدن شما ندارد بلکه ارتباط می گیرد به جنسی که خود را متعلق به آن احساس می کنید.
 • قومیت: کشور، گروپ قومی، رنگ پوست و زبان مادری در قانون قومیت نامیده می شود. همه مردم یک یا چند قومیت دارند. رفتار بدتر با مردم به دلیل قومیت آنها نژاد پرستی است.
 • مذهب یا باورهای دیگر: یهود، مسیحیت و اسلام نمونه هایی از ادیان هستند. خدانشناسی یک باور عقیدتی دیگر است. شخص که خدانشناس است به هیچ خدای عقیده ندارد.
 • معلولیت: این که یک شخص دارای معلولیت است به این معنی می باشد که او ممکن است در مقایسه با دیگران در حرکت کردن، دیدن، شنیدن یا هم درک معلومات مشکل داشته باشد.
 • گرایش جنسی: فانون شامل گرایش های جنسی همجنسگرا، دگرجنسگرا و دوجنسگرا می گردد.
 • سن: به دلیل سن با افراد نباید بد رفتار شود.

دربسیاری ازموارد، مردم براساس چندین زمینه تبعیضی مختلف مورد تبعیض قرار می گیرند. یک مثال این است که یک زن با مذهب خاص ممکن است هم بر اساس جنسیت و هم براساس مذهب خود احساس کند با او تبعیض صورت گرفته است.

اگرتوسط یک شخص عادی ـ به طورمثال همسایه یا همصنفی تان با شما بدرفتاری صورت بگیرد ـ قانون منع تبعیض اعتبار ندارد. در مقابل این کار ممکن است بر اساس دلایل دیگر غیر قانونی باشد. تفاوت در مقایسه با نمونه های موجود در متن چیست؟

کمک بگیرید

اگر احساس میکنید که مورد تبعیض قرار گرفته اید، میتوانید کمک دریافت کنید.

 • شما می توانید از طریق یک دفتر مبارزه با تبعیض مشاوره و پشتیبانی دریافت کنید، اگر دفتر آنها در محل زندگی شما وجود داشته باشد.
 • اگر تبعیض در محل کار شما اتفاق بیفتد، می توانید با رئیس یا مسئول ایمنی خود گپ بزنید. کارفرمای شما باید موضوع را بررسی کند و برای جلوگیری از تبعیض در محل کار تلاش کند.
 • اگر در محل کار شما اتفاق بیفتد و شما عضو اتحادیه صنفی باشید، آنها می توانند به شما کمک کنند.

سازمان های ضد تبعیض

سازمان های مختلف محلی و ناحیه ئی ضد تبعیض در سویدن وجود دارد. آنها می توانند به کسانی که مورد تبعیض قرار گرفته اند مشاوره و حمایت ارائه نمایند.

نماینده مبارزه با تبعیض

سازمان مبارزه با تبعیض (DO) یک نهاد دولتی است که پیروی از قانون منع تبعیض را نظارت می کند. اگرمورد تبعیض قرار گرفته اند، می توانید راهنمایی یا شکایت به سازمان مبارزه با تبعیض (DO) ارسال کنید.

(DO) در وهله اول از اطلاعات و شکایات برای اینکه مطمئن شود که قانون رعایت شده است استفاده میکند، نه اینکه وضعیت را بصورت انفرادی برای اشخاص حل کند.

جرم نفرت

اگرکسی مرتکب جرمی علیه مردم شود فقط به این دلیل که آنها به یک گروۀ خاص تعلق دارند، به آن جرم نفرت می گویند. بنابر این اگر انگیزۀ شخص که جرمی را مرتکب شده است، نفرت و یا تعصب باشد که برای اساس یکی از هفت اصل تبعیض استوار باشد، این عمل او یک جرم نفرت شمرده می شود. فرقی نمی کند فردی که در معرض آن قرار گرفته متعلق به این گروه باشد یا نه. این انگیزه مجرم است که تعیین می کند که آیا این یک جرم نفرت است. درصورت که انگیزه جرم، جرم نفرت باشد به مجرم مجازات شدیدتری داده می شود.

جرایم نفرت نقض حقوق بشر است و در سویدن ممنوع است. اگر شما قربانی جرم نفرت شده اید، باید آن را به پلیس گزارش دهید.