حقوق افراد معلول

آخرین به روز رسانی 20/12-2022

درباره سویدن ـ معلومات برای آشنایی با جامعه.

این متن درباره حقوق افراد دارای معلولیت است. ما انسان ها همه به طرق مختلف عمل می کنیم. اما اغلب اوقات جامعه به گونه ای شکل می گیرد که گویا ما همه به عین شکل عمل نموده باشیم. معنی این حرف می تواند این باشد که برخی از افراد از امکانات یکسان برخوردار نیستند و در برخی موارد کنار گذاشته می شوند. برای افرادی که نمی توانند راه بروند، ممکن است سوارشدن در بس که برای چوکی چرخ دار مناسب نیست، غیرممکن باشد. فردی که نمی شنود ممکن است در درک آنچه که داکتر می گوید، مشکل داشته باشد. مثلاَ اگر اطلاعات به صورت کتبی نبوده یا مترجم زبان اشاره موجود نباشد.

مردی با اختلالات بینایی با سگ راهنما و پرچم سازمان ملل متحد در پس زمینه، روی نیمکت نشسته است.

شما دربارهٔ انواع مختلف معلولیت ها و نحوه چگونگی محافظت قانون سویدن از افراد دارای معلولیت، خواهید خواند. شما همچنین در مورد حمایت های موجود برای افراد معلول میخوانید.

انواع مختلف معلولیت

معلولیت کاهش عملکرد جسمی، ذهنی یا فکری است. در سویدن از هر پنج نفر یک نفر یک یا چند معلولیت دارد. چندین شکل مختلف از معلولیت وجود دارد. برخی قابل مشاهده هستند و برخی دیگر قابل مشاهده نیستد. معلولیت ممکن است این باشد که شما مشکل دارید که:

  • بشنویید
  • مشاهده کنید
  • معلومات را درک کنید
  • صحبت کنید یا نظرخود را بیان کنید
  • حرکت کنید
  • برخی از مواد خاص را تحمل کنید.

با معلولین معمولاً بدتر از دیگران رفتار می شود. در مقایسه به دیگران دسترسی آنها به آموزش بدتر بوده ، آنها بیشتردرمعرض خشونت قرار می گیرند و یافتن کار نیز برای شان دشوارتر می باشد. کودکان معلول معمولاً درمکتب احساس بدتری دارند، کمتر در فعالیتهای اوقات فراغت مشارکت می کنند و دوستان کمتری نسبت به سایر کودکان دارند.

آیا می توانید مثال هایی از معلولیت های مشهود و غیرقابل مشهود را بیان کنید؟

کنوانسیون سازمان ملل متحد درمورد حقوق افراد دارای معلولیت

سازمان ملل متحد کنوانسیون ویژه ای درباره حقوق افراد دارای معلولیت دارد. این کنوانسیون توافق نامه ای بین چندین کشور است. کشورهایی که یک کنوانسیون را امضا می کنند قول می دهند که از آنچه درآن است پیروی کنند. سویدن این کنوانسیون را امضا کرده است.

دراین کنوانسیون درکنار دیگر موارد آمده است که افراد دارای معلولیت حق تعلیم دارند. به طور مثال باید به افراد در یاد گرفتن زبان اشاره و خط بریل (خط برجسته برای افراد نابینا) کمک صورت بگیرد، البته اگر آنها به کمک نیاز داشته باشند.

این کنوانسیون همچنین بیان می دارد که افراد معلول نباید مورد سوءاستفاده قرار بگیرند، مورد خشونت و آزار قرار گیرند و آنها حق شرکت وکاندید شدن درانتخابات سیاسی را دارند.

قوانین سویدن ازافرادی که معلولیت دارند حمایت می کند

درسویدن قوانین و جود دارد که باید از کاربرد تبعیض در برابر افراد دارای معلولیت محافظت نماید. همچنین قوانینی وجود دارد که به افراد معلول این فرصت را می دهد تا در جامعه با شرایط یکسان مانند افراد که دارای معلولیت نمی باشند، اشتراک نمایند.

در قوانین سویدن، از جمله موارد زیر نیز ذکر شده است:

  • اگر با حرکت کردن مشکل دارید باید تجهیزات کمکی وجود داشته باشد تا بتوانید درجامعه حرکت کنید.
  • اگر با شنوایی مشکل دارید، حق دارید تحهیزات کمکی داشته باشید و زبان اشاره را یاد بگیرید. اگربه طور مثال می خواهید نزد داکتر مراجعه کنید حق دارید معلومات را به شکل تحریری/نوشته شده بدست بیآورید و یا یک ترجمان زبان اشاره داشته باشید.
  • همچنین میتوانید برای بدست آوردن شغل یا کاری که برای شما مناسب باشد پشتیبانی ویژه دریافت کنید.
  • مکتب مسئول کمک به دانش آموزان معلول است. این می تواند ارتباط بگیرد به بدست آوردن وقت اضافی برای امتحانات و کار های خانگی و یا هم بدست آوردن وسایل کمکی، تا (شاگرد) در آموزش سهم گرفته بتواند.

قوانین موجود در سویدن می گوید شما همچنان نباید به دلیل معلولیت مورد تبعیض قرار بگیرید. چنین تبعیض به طور مثال می تواند این باشد که شما نمی توانید یک شغل را بدست بیآورید زیرا شما از چوکی ارابه دار استفاده می کنید. همچنین میتواند این باشد که شما به دلیل معلولیت نتوانید به یک رستوران وارد شوید.

با وجود قوانین، مکان هایی وجود دارند که برای افراد معلول قابل دسترسی نیستند. سویدن از سوی مؤسسه ملل متحد به دلیل عدم دسترسی فیزیکی مورد انتقاد قرار گرفته است. دلیل این امر این است که برخی از ساختمان ها و جا های که ساخته می شوند برای افراد معلول قابل دسترسی نیستند.

آیا می توانید مثال هایی از قوانینی را ارائه دهید که حقوق افراد معلول را حفظ و تقویت می کند؟

حمایت فردی

برای امکان مشارکت در جامعه با شرایط برابر، برای افراد معلول، حمایت های متعدد فردی وجود دارد. این که چه حمایت های را می توانید دریافت کنید بستگی دارد به معلولیت شما و این که به چه نوع حمایت نیاز دارید.

این می تواند از جمله به این معنی باشد که شما می توانید مواد خاص کمکی را بدست بیآورید که می تواند در زندگی روزمره برای تان سهولت ایجاد کند. برای مثال، اگردرشنیدن مشکل دارید، سمعک و دیگر تجهیزات کمکی وجود دارد. اگر برایتان دشوار است که به تنهایی سفر کنید و یا به مکان های مختلف بروید، میتوانید با خود همراه داشته باشید که به شما کمک کند. همچنین می توانید غرامت مالی دریافت کنید یا کمک دریافت کنید تا مسکن خود را طوری متناسب بسازید که برای شما قابل استفاده باشد.

دراداره بیمه های اجتماعی یا خدمات رفاه اجتماعی درشاروالی خود می توانید در مورد اینکه از کدام حمایت برخوردارهستید اطلاعات بیشتری دریافت کنید.

قانون حمایت و خدمات برای برخی از معلولین، LSS

اگرشما معلولیت گسترده ای دارید، حق دارید که درخواست حمایت کنید تا بتوانید تا حد امکان زندگی خوب و مستقلی داشته باشید. این موضوع در یک قانون که "قانون در مورد حمایت و خدمات برای معلولین ویژه" (LSS) نامیده می شود، نوشته شده است.

این قانون می گوید شما حق دارید در رندگی روزمرۀ خود حمایت و خدمات دریافت کنید تا بتوانید مانند دیگران زندگی کنید. این قانون می گوید شما حق دارید در رندگی روزمرۀ خود حمایت و خدمات دریافت کنید تا بتوانید مانند دیگران زندگی کنید. این می تواند کمک به شکل مشاوره و همرایی باشد. این همچنان می تواند زندگی در یک خانه ای متناسب با نیازهای شما باشد. همچنین می توانید برای کمک درغذا پختن، لباس پوشیدن یا مراقبت های بهداشتی خود از دستیارشخصی استفاده کنید.

میتوانید این حمایت را از شاروالی خود درخواست کنید. این وظیفه شاروالی است که بفهمد به چه پشتیبانی نیاز دارید وهمان حمایت را به شما ارائه دهد. شما حق دارید روی نحوۀ شکل گیری این حمایت، تاثیر گذار باشید. این حمایت ممکن است با گذشت سال ها نیازمند تغییر باشد تا برای شما خوب مناسب باشد. برای پشتیبانی خود نیازمند پرداخت هیچ هزینۀ نیستید.