Hawlaha gudaha Iswiidhan (Aktiviteter i Sverige)

Halkan adigaaga ku cusub Iswiidhan waxaad ka helaysaa waxyaabaha aad samayn karto. Miyaad doonaysaa inaad ciyaarto kubada cagta, hesho maqaaxiyaha luqada lagu tababarto ama inaad barato wax cusub? Eeg hawlaha ku jira liistadan, dooro nooc ama wax ku qor halka wax laga raadiyo. Waxaa kale oo aad ku raadin kartaa magaca magaaladaada.

Dhaqdhaqaaqyada