Engelska hos Nya Rum!

Taariikh iyo wakhti: 30 Bisha Kow iyo Tobnaad 2021 , kl. 18:00 - 20:00

Kooxda loogu talogalay: Qof kasta ku soo-dhowoow

Meesha: Västberga Gårdsväg 30, 12630, Hägersten

Tilmaamid: På Onsdagar kl 18.00-20.00 har vi engelskalektion hos Nya Rum i Västberga för dig som vill lära dig engelska. Du behöver inte kunna prata engelska, vi lär oss tillsammans! Fika finns från kl. 17.30.

Plats: Västberga Gårdsväg 30. Buss 165 från Liljeholmen.

Hoppas vi ses där!

Helitaanka:

Qaybaha:  Bulshada Iswiidhan , Ku jira hawlaha wakhtiga hore loogu talogalay magan-gelyo doonka – (TIA)

Macluumaadka xiriirka

Magac: Mira-Maria Åslund
Lambarka telafoonka: 0722206533
E-boosto: mira.aslund@nygemenskap.org