Lära tillsammans

Taariikh iyo wakhti: 28 Bisha Shanaad 2022 , kl. 10:00 - 12:00

Kooxda loogu talogalay: Waalidka oo keliya

Meesha: Mårdtorpsgatan 61, 58432, Linköping

Tilmaamid: I kursen Lära tillsammans deltar både föräldrar och barn. Vi gör lekfulla aktiviteter tillsammans och tränar samtidigt svenska språket. Kursen betonar förälderns viktiga roll i barnets utveckling.
Vi anpassar kursen teman utifrån föräldrars behov och önskemål. Till denna kurs välkomnar vi särskilt pappor men självklart får även mammor delta. Kursen hålls av utbildad flerspråkig personal.

Helitaanka:

Qaybaha:  Qoys iyo waalidnimo

Macluumaadka xiriirka

Magac: Lilia Lahmar
Lambarka telafoonka: 013-26 32 92
E-boosto: foraldrastod@linkoping.se