Läslandet

Taariikh iyo wakhti: 29 Bisha Tobnaad 2020 , kl. 16:00 - 18:00

Kooxda loogu talogalay: Qof kasta ku soo-dhowoow

Meesha: Porslinsvägen 2B, 151 55, Södertälje

Tilmaamid: För barn 3-11 år och deras föräldrar. Vi högläser en bok och gestaltar i teater tillsammans med barnen.

Helitaanka:

Qaybaha:  Luqaadda Iswiidhishka , Hawl dhanka intarnatka

Dooro jadwal: Halkan waxaad ku dooran kartaa inaad ku keydiso hawshaas dhanka gudaha jedwalka gaarka kuu ah

Macluumaadka xiriirka

Magac: Marlen Eskander
Lambarka telafoonka: 0738784558
E-boosto: info@lfi.se