Läslandet

Taariikh iyo wakhti:

Kooxda loogu talogalay: Qof kasta ku soo-dhowoow

Meesha: Gröndalsvägen 1, 151 65, Södertälje

Tilmaamid: För barn 3-11 år och deras föräldrar. Vi högläser en bok och gestaltar i teater tillsammans med barnen. Aktiviteten främjar språkutveckling och barnens utveckling och hela familjens integration. Familjerna får även barnböcker med sig hem för att fortsätta läsningen i hemmet.

Helitaanka:

Qaybaha:  Luqaadda Iswiidhishka , Ku jira hawlaha wakhtiga hore loogu talogalay magan-gelyo doonka – (TIA)

Macluumaadka xiriirka

Magac: Berolin Deniz
Lambarka telafoonka: 0701720237
E-boosto: info@lfi.se