Odla din svenska

Taariikh iyo wakhti:

Kooxda loogu talogalay: Qof kasta ku soo-dhowoow

Meesha: Restad Gård /Hoppets Trädgård, 462 54, Vänersborg

Tilmaamid: Lär dig odla växter och lär dig svenska språket.
Vi träffas i trädgården "Hoppets Trädgård" på Restad Gård
Måndagar 15.00-18.00
Onsdagar 15.00-18.00
Söndagar 15.00-18.00
Finns på facebook och WhatsApp

Helitaanka: Utomhus

Qaybaha:  Luqaadda Iswiidhishka , Ku jira hawlaha wakhtiga hore loogu talogalay magan-gelyo doonka – (TIA)

Macluumaadka xiriirka

Magac: Richard Bennet
Lambarka telafoonka: 010-33 00 939
E-boosto: richard.bennet@sv.se