Språkcafé för kvinnor på Tehuset i Hallstahammar

Taariikh iyo wakhti: 27 Bisha Tobnaad 2020 , kl. 09:00 - 11:30

Kooxda loogu talogalay: Haweenka oo keliya

Meesha: Storgatan 12 , 73430, Hallstahammar

Tilmaamid:

Helitaanka:

Qaybaha:  Luqaadda Iswiidhishka

Dooro jadwal: Halkan waxaad ku dooran kartaa inaad ku keydiso hawshaas dhanka gudaha jedwalka gaarka kuu ah

Macluumaadka xiriirka

Magac: Eva-Britt/Ida Eriksson
Lambarka telafoonka: 019-6015358
E-boosto: ida.eriksson@bilda.nu