Svenska fortsättning nivå c- Asylsökande

Taariikh iyo wakhti:

Kooxda loogu talogalay: Qof kasta ku soo-dhowoow

Meesha: Västra Storgatan 51 H, 29131 , Kristianstad

Tilmaamid: Genom undervisningen i svenska för asylsökande ska eleven ges förutsättningar att utveckla och fördjupa sina kunskaper som: - sin förmåga att läsa och skriva svenska, - sin förmåga att tala, samtala, läsa, lyssna och förstå svenska i olika sammanhang, - sin förmåga att anpassa språket till olika mottagare och situationer, - ett gott uttal, - insikter i hur man lär sig språk, - inlärnings- och kommunikationsstrategier för sin fortsatta språkutveckling, - sin förmåga att använda digital teknik och relevanta verktyg för lärande och kommunikation, samt - sin förmåga att förhålla sig till information från olika källor.

Helitaanka: Tillgång till tillgänglighetsanpassad toalett. Tillgång till kaffe och te.

Qaybaha:  Luqaadda Iswiidhishka , Ku jira hawlaha wakhtiga hore loogu talogalay magan-gelyo doonka – (TIA)

Macluumaadka xiriirka

Magac: Mahmoud Shaker
Lambarka telafoonka: 0723-707090
E-boosto: mahmoud.shaker50@yahoo.com