Svenska nybörjare - Asylsökande

Taariikh iyo wakhti:

Kooxda loogu talogalay: Qof kasta ku soo-dhowoow

Meesha: Västra Storgatan 51 H, 29131 , Kristianstad

Tilmaamid: Man skall lära sig grunderna i svenska språket så att man kan göra sig förstådd och förstå andra olika vardagssituationer.
Innehåll
Tala:
• Enkla modeler för att presentera sig, hälsa Etc
• Be om information
• Prata om sig själv, familj. Studier och arbete
• Enkla modeller för att göra inköp
• Enkla modeller för att planera aktiviteter
Höra:
• öva att förstå enkel, naturligt talad svenska
Uttal:
• Betoning, långa vokaler och konversationer och intonation
• Vokal- och konsonantljud
• Redaktioner och assimilationer
• Känna till några av skillnader mellan tal- och skriftspråk
Läsa:
• Enkla dialoger och texter
Skriva:
• Berätta om sig själv med enkla ord
Grammatik:
• Grundläggande grammatik utifrån deltagarnas behov och förutsättningar

Helitaanka: Tillgång till tillgänglighetsanpassad toalett. Tillgång till kaffe och te.

Qaybaha:  Luqaadda Iswiidhishka , Ku jira hawlaha wakhtiga hore loogu talogalay magan-gelyo doonka – (TIA)

Macluumaadka xiriirka

Magac: Mahmoud Shaker
Lambarka telafoonka: 0723-707090
E-boosto: mahmoud.shaker50@yahoo.com