Svenska online

Taariikh iyo wakhti: 19 Bisha Tobnaad 2020 , kl. 13:00 - 15:00

Kooxda loogu talogalay: Qof kasta ku soo-dhowoow

Meesha: Facebook, Svenska på Sagåsen, Online

Tilmaamid: För dig som är asylsökande och vill läsa svenska online har vi skapat Facebookgrupp: Svenska på Sagåsen

Helitaanka: Online

Qaybaha:  Luqaadda Iswiidhishka , Hawl dhanka intarnatka

Dooro jadwal: Halkan waxaad ku dooran kartaa inaad ku keydiso hawshaas dhanka gudaha jedwalka gaarka kuu ah

Macluumaadka xiriirka

Magac: Sanela Omanovic
Lambarka telafoonka:
E-boosto: sanela.omanovic@sv.se

Qabanqaabiye

Studieförbundet Vuxenskolan GR Sydost