Anigu waxaan ahay qof magan-galyo doon ah

Halkan waxaad ka helaysaa warbixin ku saabsan waxa dhacaya marka aad codsato magan-gelyo, qawaaniinta ku saabsan waxa ansaxa ah iyo waxa lagaa caawin karo.