Hawlaha xilliga wakhtiga magan-gelyada

Dib u cusboonaysiinti ugu dambeysay: 7 7 2020

Inta aad sugayso go'aanka dacwadaada magan-gelyo waxaa jira hawlo kala duwan oo laga qayb qaadan karo. Degmooyin iyo ururo badan ayaa leh hawlo loogu talogalay magan-gelyo doonka. Kuwani badanaaba waa bilaash in laga qayb qaato. In laga qayb qaato hawlahan kala duwan waa qaab lagu barto dad cusub laguna barto waxyaabo cusub.

Dhowr tusaale oo ah ururada bixin kara casuumaada hawlaha waa ururada isboortiga iyo dhaqanka, ururada waxbarasho iyo ururada diiniga ah. Degmooyinka iyo ururadu waxay yeelan karaan hawlooyin kala duwan. Tani waxay ahaan kartaa tusaale ahaan caawimaada akhrinta casharada guriga lagaga soo shaqeeyo, isboorti, dhaq-dhaqaaq, taageerida qoysaska iyo maqaaxiyaha luqada iyo xitaa waxyaabo kale oo badan.

Ururada waxbarashada iyo dugsiyada dadka waaweyn waxay leeyihiin koorsooyin loogu talogalay magan-gelyo doonka. Koorsooyinkan waxaa lagu magacaabaa Iswiidhish laga bilaabo maalinta 1 iyo Iswiidhishka maalinlaha ah. Koorsooyinka ururada waxbarashada waxaad helaysaa fursada ah inaad barato Iswiidhishka. Ururada waxbarashada waxaa kale oo ay leeyihiin koorsooyin aad ku baran karto waxyaabo dheeraad ah oo ku saabsan bulshada Iswiidhan. Waxaa kale oo jiraa ururo kale kuwaas oo leh hawlo loogu talogalay magan-gelyo doonka, kuwaas oo aan ahayn ururo waxbarasho. Maamulada gobolada ayay tahay inay hubiyaan inay jiraan hawlo loogu talogalay magan-gelyo doonka jooga dhamaan Iswiidhan. Maamulada gobolada waxay lacag u qaybiyaan ururada iyo degmooyinka leh hawlo bilaash ah oo loogu talogalay magan-gelyo doonka.

Si loo helo hawlaha meesha aad ku nooshahay ka raadi bogga intarnatka ee degmadaada ama jedwalka hawlaha.

Jadwalka hawlaha - Hawlaha gudaha Iswiidhan

"Hawlaha gudaha Iswiidhan" waa jedwal kaas oo aad ka raadin kartid hawlaha kugu haboon. Waxaad tusaale ahaan ka heli kartaa ururada u dhow meesha aad degantahay ee haya hawlo ku haboon waxa aad xiisayso.

Waxaad ku qori kartaa kalmada la raadinayo ama dooran kartaa maalin ama hawlo gaar ah dhinaca arrimo gaar ah. Tusaale ahaan Isboortiga, Luqada iswiidhishka ama Dhaqanka iyo madadaalada.

Gunada safarada

Haddii aad ka qayb-qaadato koorsooyinka ururada waxbarasho Iswiidhishka la bilaabo maalinta 1, Iswiidhishka maalin walba la isticmaalo ama hawlaha lacagta ka hela maamulada gobolada waxaad codsan kartaa lacag si aad u tagto hawshan. Caddayn weydiiso kuwa mas'uulka ka ah hawshan si loo helo gunada safarka. Caddayntan waxaad u qaadanaysaa Hey'ada Socdaalka oo qiimeynaysa codsigaaga.

Isu diyaari shaqo gudaha Iswiidhan

Waxaa jira qaabab badan oo kala duwan si la isugu diyaariyo in laga shaqeeyo gudaha Iswiidhan. Adigu waxaad tusaale ahaan soo ogaan kartaa waxa shuruud u ah in lagu shaqeeyo xirfadaada gudaha Iswiidhan. Waxa kale oo aad turjumi kartaa shahaadooyinkaaga ama laguu qiimeyn karaa waxbarashadaada dalka dibediisa.