Oggolaansho sharci daganaansho

Dib u cusboonaysiinti ugu dambeysay: 5 7 2018

Haddii laguu oggolaaday sharci daganaansho micnaheedu waa in la aqbalay codsigaagi magan-gelyo.

Noocyada kala duwan ee sharciiyada daganaansho

Haddii aad heshay sharci daganaansho oo qaxoonti ahaan ah waxaa sharcigaagu ansax yahay saddex sanno.

Haddii aad heshay sharci daganaansho oo ah baahi magan-gelyo oo kale waxaa sharcigaagu ansax yahay 13 bilood.

Haddii aad heshay oo joogto ah waxaa sharcigaagu shaqaynayaa ilaa iyo inta aad degantahay Iswiidhan.

Haddii aad ka guurto Iswiidhan waxaa Hey'adda Socdaalku ay go'aamin kartaa in lagaala noqdo sharcigaaga daganaansho. Tani micnaheedu waa in adigu aanad sii haysanayn sharciga daganaansho ee Iswiidhan. Haddii aad Hey'adda Socdaalka u sheegto inaad doonaysid inaad haysato sharcigaaga daganaansho waxaad Iswiidhan ka maqnaan kartaa ilaa iyo laba sanno oo haddana aad haysan kartaa sharcigaaga daganaansho ee Iswiidhan.