Dhaqaalaha xilliga wakhtiga magan-gelyada

Dib u cusboonaysiinti ugu dambeysay: 7 8 2019

Boggagan waxaa ku jira macluumaad ku saabsan sida aad isu dabari karto dhaqaale ahaan xilliga wakhtiga aad magan-gelyo ka raadsanayso Iswiidhan. Halkan waxaad xitaa ka akhrin kartaa dheeraad ku saabsan in la furto xisaab bangi.