Dib u mideynta qoyska

Dib u cusboonaysiinti ugu dambeysay: 1 6 2020

Halkan waxaad ka akhrin kartaa wixi ku saabsan dib u mideynta qoyska.

Waa maxay dib u mideynta qoyska?

Dib u mideynta qoyska micnaheedu waa in qoys kala qaybsanaa ay codsan karaan inay ku wada noolaadaan Iswiidhan una yimaadaan qofkii helay sharciga deganaansho ee joogtada ah ama sharci deganaansho oo saddex sano ah lehna heerka qaxoontinimo.

Qofkee xaq u leh dib u mideynta qoyska?

Qoyska kuugu dhow ayaa xaq u leh inay kuu soo guuraan (xaaska, ninka, lamaanaha la wada noolaa, lamaanaha iyo caruurta ka yar 18 sano). Waa khasab in qofku ka weynyahay 21 sano oo waa khasab in la is guursaday ama la wada noolaa ka hor intaan la soo qixin.

Qoyskaagu wuxuu fursad u haystaa inay codsadaan sharciga deganaansho ee Iswiidhan si ay ugu soo guuraan adigaaga jooga Iswiidhan.

  • haysta sharci deganaansho oo joogto ah,
  • helay ruqsadda degnaanshada oo ku meelgaarka oo qoxooti ahan ama baahi difaac u qabtid iyo loo qiimeeyay inuu haysto fursad wanaagsan uu ku helikaro ruqsadda degnaanshada oo joogtada.

Waa kuwee qawaaniinta ansaxa ah?

Si aad u keento qoyskaaga waxaad u baahan kartaa inaad caddayso inaad dabari karto masruufkiina (shuruuda masruufka). Adigu waxaad xitaa u baahantahya inaad haysato guri ku haboon qoyska oo dhan.

Haddii qoyskaagu codsado sharciga deganaansho saddex bilood gudaheed laga bilaabo markii aad heshay sharciga deganaansho markaasi ma ku khuseeyso shuruuda masruufka.

Maxaad samayn kartaa si aad isugu sii diyaariso qaabka ugu fiican?

Ka fikir inaad ka sheekayso wax kasta oo ku saabsan qoyskaaga xilliga codsiga magan-gelyo. Waa muhiim haddii aad awoodayso inaad dib ula midowdo qoyskaaga xilli dambe.