Ku tababaro dhawaaqa

Dib u cusboonaysiinti ugu dambeysay: 16/2-2023

Waxaa jira filmaan fara badan oo kala duwan si loogu tababarto sida xarfaha swiidhishka ahi ay u dhawaaqaan. Filimadan waxaa diyaarisay degmada Karlskoga - Waxbarashada dadka waaweyn.

Filimyo

A

Xoog saarid

DT

E

FV

GK

I

IEÄ

IY

J

L

Luuq

NG

O

OU

PB

RD, RN, RT

S

SJE

SK, KS, ST, TS

TJE

U

Y

Å

Ä

Ö