Caafimaad hel xilliga wakhtiga magan-gelyada

Dib u cusboonaysiinti ugu dambeysay: 7 7 2020

Dhamaan dadka ku nool Iswiidhan waxay xaq u leeyihiin inay helaan caafimaad iyo daryeel caafimaad marka loo baahdo - xitaa adigaaga ah magan-gelyo doonka. Boggagan waxaad ka helaysaa qawaaniinta iyo sida aad samaynayso si aad daryeel caafimaad uga raadsato gudaha Iswiidhan.