Ammaanka ilmaha

Dib u cusboonaysiinti ugu dambeysay: 3 7 2018

Waa muhiim in laga fikiro ammaanka canugga. Taasi waxay yareyn kartaa in canuggaagu uu shil la kulmo. Halkan waxaad ka akhrisan kartaa sida looga hor tegi karo shilal iyo waxa aad sameyn kartid haddii uu shil dhaco.