Deegaanka

Dib u cusboonaysiinti ugu dambeysay: 30 10 2018

Haddii aad codsatay magan-gelyo oo heshay sharciga deganaansho waxaad xaq u leedahay inaad degto gudaha Iswiidhan. Tani waxay khuseysaa xitaa haddii aad tahay qaxoontiga dalka dibediisa toos looga soo qaaday oo aad sharciga deganaansho heshay ka hor intaanad iman Iswiidhan.

Dad badan oo helay sharciga deganaansho iyaga ayaa keli ahaantood diyaarsada hoygooda.

Qofka ku nool hoyga la dego ee Hey'ada Socdaalka marka uu helo sharciga deganaansho ee aan keligii diyaarsan karin guri wuxuu caawimaad iyo kaalmo ka heli karaa Hey'ada Socdaalka si loo dego degmo.

Cawinaadda deggaanka

Adigaaga helay sharciga deganaansho kuna nool hoyga la dego ee Hey'ada Socdaalka, ama adigaaga qaxoonti la soo qaaday ahaan ku yimi Iswiidhan, waxaad heli kartaa caawimaada guri ku yaala degmo.

Muuqaalka korka xaafad ku taal Göteborg oo leh guryo, guryo dhaadheer iyo dhul ah astaamo caan ah.

Sawir: Misak Nalbandian

Hey'ada Socdaalka ayaa u gudbisa degmooyinka inay qaabilaan dadka dhawaan helay sharciga deganaansho. Marka degmo hesho soo gudbin waxay tani tahay in degmadu mas'uul ka tahay inay kuu diyaariso guri.

Adigu ma dooran kartid degmada aad doonaysid in laguu gudbiyo. Waxaad helaysaa hal casuumaad oo keliya dhanka u gudbinta degmo. Haddii aad diido waa lagaa saarayaa nidaamka qaabilaada ee Hey'ada Socdaalka. Markaasi adigu xaq uma lihid kaalmo iyo hoy aad ka hesho Hey'ada Socdaalka oo waa inaad keligaa diyaarsataa guri.

Diiwaan-gelinta dadweynaha

Dhamaan dadka ku nool Iswiidhan waxaa lagu qoraa diiwaan-gelinta dadweynaha.diiwaan-geliyaa. Halkaas waxaa lagu diiwaan-geliyaa macluumaadka ku saabsan dadka ku nool Iswiidhan iyo halka ay deganyihiin.

Amaahda alaabta guriga ee laga helo CSN

Adigaaga helay sharciga deganaansho waxaad lacag ka amaahan kartaa Guddiga ammuuraha kaalmada iyo waxbarashada ardayda, CSN, si aad u iibsato alaab guri iyo wixi kale ee gurigaaga. Tani waxaa lagu magacaabaa amaahda alaabta guriga.

Waxaad amaahan kartaa lacag si aad u iibsato tusaale ahaan:

  • sariiro
  • kuraas
  • bilaadho
  • digsiyo

Adigu ma samayn kartid inaad lacag u amaahato si aad u iibsato tusaale ahaan raashin, warqadaha musqusha ama in lagu bixiyo kirada guriga.

Shuruuda in la helo amaahda alaabta guriga

Waad amaahan kartaa lacag haddii:

  • Degmo ku qaabishay ka dib markaad u gudbin ka heshay Hey'ada Socdaalka.
  • Adigu aad ahayd ugu yaraan 18 sano markaad u soo guurtay degmadan.

Dib u bixi amaahdan

Waa inaad dib u bixiso lacagtan aad amaahatay. Waa inaad bilowdaa inaad dib u bixiso laba sano ka dib markaad heshay lacagti ugu horeysay.