Dhaqaale, lacag iyo xisaabaadka

Dib u cusboonaysiinti ugu dambeysay: 28 6 2019

Halkan waxaad ka akhrin kartaa wixi ku saabsan gunada sal-dhigashada iyo sida aad u samaysan karto xisaab bangi marka aad hesho sharciga deganaansho ee Iswiidhan. Halkan waxaa ku jira xitaa macluumaad ku saabsan cashuuraha, xisaabaha, caymisyada iyo noocyada kala duwan ee taageerada dhaqaale.

Kaalmada dhaqaale ee dajinta dadka cusub

Haddii aad ka qayb qaadato barnaamijka la qabsiga dalka ee Xafiiska Shaqada waxaad codsan kartaa kaalmada dhaqaale ee dajinta dadka cusub. Haddii aad leedahay caruur ama aad keligaa degantahay guri waxaad xitaa xaq u yeelan kartaa kaalmooyin kale.

Bangi iyo xisaab bangi

Si aad u maarayn karto dhaqaalahaga gaarka ah waxaad u baahantahay inaad lahaato xisaab bangi oo hesho adeegyada bangi ee kala duwan.

Deynka alaab guri dhigashada ee laga helo CSN.

Haddii aad dhawaan heshay sharciga deganaansho ee Iswiidhan waxaad fursad u heli kartaa inaad lacag ka amaahato Guddiga ammuuraha kaalmada iyo waxbarashada ardayda, CSN. Adigu waxaad amaahan kartaa lacag si aad ugu iibsato alaab guri iyo wixi kale ee gurigaaga ah. Tani waxaa lagu magacaabaa deynka alaab guri dhigashada.

In aad maareyso dhaqaalahaaga gudaha Iswiidhan

Waxaa jira macluumaad muhiim u ah inaad ogaato si aad u awoodo maaraynta dhaqaalahaaga gudaha Iswiidhan. Tusaale ahaan sida aad u bixinayso cashuurtaada iyo xisaabaadkaaga ama sida ay u shaqeeyaan caymisyada iyo noocyada kala duwan ee taageero dhaqaale.

Halkan waxaad ka akhrisan kartaa dheeraad ku saabsan: