Caafimaad qabi

Dib u cusboonaysiinti ugu dambeysay: 24 10 2018

Haddii xanuunkaagu aad yahay oo kuu saamaxayn inaad shaqayso, raadiso shaqo ama wax barato waxaad lacagta jirrada ka heli kartaa Qadnada Caymiska.

Si loo helo lacagta jirrada waa inaad xanuusanaysay in ka badan 14 maalmood.

Waa qawaaniin kala duwan waxa khuseeya iyadoo ku xiran haddii tusaale ahaan aad shaqayso, raadiso shaqo ama wax barato.