Haddii aad leedahay hoos u dhaca awooda laxaadka ah

Dib u cusboonaysiinti ugu dambeysay: 9 7 2018

Haddii aad leedahay hoos u dhaca awooda laxaadka ah oo saamaysay jir ahaan ama maskax ahaan waxaa tani lagu magacaabaa hoos u dhaca awooda laxaadka. Tani michaneedu waxay ahaan kartaa inaad u baahantahay alaabta caawimaada ama taageero si aad u dabarto noloshaada maalinlaha ah ama si aad u shaqayso.

In la shaqeeyo marka la leeyahay hoos u dhac awooda laxaadka ah

Waa muhiim inaad si toos ah ugu sheegto Xafiiska Shaqada haddii aad leedahay hoos u dhac awooda laxaadka ah. Xafiiska Shaqada ayaa tusaale ahan kaa caawinaysa in goobtaada shaqo lagu haboonaysiiyo adiga. Waxaad xitaa heli kartaa taageerada la-taliyaha dhagoolayaasha, takhasuska araga ama turjubaanka luqada dhagoolayaasha haddii aad leedahay hoos u dhac maqalka ama araga ah.

Taageero iyo kaalmo

Waxaad xaq u yeelan kartaa noocyo kala duwan oo taageero ah taas oo ku xiran nooca hoos u dhaca awooda laxaadka ah ee aad leedahay.