Haddii aad leedahay hoos u dhaca awooda laxaadka ah

Dib u cusboonaysiinti ugu dambeysay: 24 3 2020

Haddii aad leedahay hoos u dhaca awooda laxaadka ah oo saamaysay jir ahaan ama maskax ahaan waxaa tani lagu magacaabaa hoos u dhaca awooda laxaadka. Tani michaneedu waxay ahaan kartaa inaad u baahantahay alaabta caawimaada ama taageero si aad u dabarto noloshaada maalinlaha ah ama si aad u shaqayso.

In la shaqeeyo iyadoo la leeyahay hoos u dhac awooda ah

Waa muhiim inaad si toos ah ugu sheegto Xafiiska Shaqada haddii aad leedahay hoos u dhac awooda ah. Xafiiska Shaqada ayaa kaa caawin karta tusaale ahaan in goobtaada shaqada la waafajiyo si ay adiga kuugu haboonaato. Adigu waxaad xitaa heli kartaa taageerada la taliyaha dhagoolayaasha, qof ku takhasusay araga ama turjubaanka luqada gacmaha ee dhagoolayaasha haddii aad leedahay hoos u dhac ah maqalka ama araga.

Taageero iyo kaalmo

Waxaad xaq u yeelan kartaa noocyo kala duwan oo taageero ah taas oo ku xiran nooca hoos u dhaca awooda laxaadka ah ee aad leedahay.