Haddii aad leedahay waxbarasho dalka dibediisa ah

Dib u cusboonaysiinti ugu dambeysay: 9 7 2018

Halkan waxaad ka akhrin kartaa dheeraad ku saabsan waxa ay tahay inaad samayso haddii aad haysato waxbarasho dalka dibediisa ah. Waxaad turjumi kartaa shahaadooyinkaaga waxbarashadaas ama samaynta qiimeynta waxbarashadaada dalka dibediisa.

Turjumida shahaadooyinka dalka dibediisa ah

Haddii aad haysato waxbarasho dalka dibediisa ah waxaa khasab ah inaad turjuntid dukumentigaaga waxbarashadan, haddii ay ku qoranyihiin luqad kale oo aan ahayn ingiriisi, faransiis, isbaanish, jarmal ama luqadaha waqooyiga Yurub.

Turjumidan waa inay sameeyaan turjumaano takhasus ah lagana dhigo iswiidhish ama mid ka mid ah luqadaha kor ku qoran.

Xafiiska Shaqada ayaa kaa caawin kara in dukumentigan loo turjumo iswiidhish. Tani wax kharash ah uguma fadhido adigaaga ah shaqo raadiye ee ka diiwaan gashan Xafiiska Shaqada.

Qiimaynta shahaadooyinka wabarasho ee dal kale

Haddii aad waxbarasho ku dhamaysatay dal kale oo aan ahayn Iswiidhan, oo aad tahay muwaadin EU/EES ah ama aad codsatay sharciga deganaansho ee Iswiidhan, waxaad codsan kartaa qiimeynta waxbarashadaada.Tani waxay tahay in Guddida Jaamicadaha Sare iyo Jaamicadaha (UHR) qorayaan warbixin caddaynaysa waxa waxbarashadaadu u dhiganta dhinaca nidaamka waxbarasho ee Iswiidhan.

UHR waxay samaysay filim ku saabsan sida ay u qiimeeyaan waxbarashada dalka dibediisa.

Haddii aad haysato waxbarasho dalka dibediisa ah oo aad soo dhamaystirtay heer dugsi sare, heerka xirfada ka dambeysa dugsiga sare ama heer mutacalim ah waxaa tani kuu qiimeyn karta UHR.

UHR waxay leedahay adeega qiimeynta taaas oo aad ku ogaanayso waxa waxbarashadaadu u dhiganto gudaha Iswiidhan. Adigu waxaad xitaa codsan kartaa qoraal kaas oo UHR ku qiimeynayso dukumentigaaga waxbarasho. Qiimeyntan waa bilaash.

Dir codsigan

Waa muhiim inaad sida ugu dhakhso badan ee suurtagal ah u soo dirto codsigaaga ah in waxbarashadaada ay qiimeyso UHR.

Waxaa kale oo muhiim ah inaad soo dirto dhamaan dukumentiga loo baahanyahay marka aad direyso codsigan. Haddii aad ka diiwaan gashan tahay Iswiidhan waxaad badanaaba soo direysaa caddaynta shakhsiga iyo dukumentiga waxbarashadaada oo la soconaya codsigaaga. Dukumentiga waxbarashadan waa in ahaadaan kuwa turjuman.

Haddii aanad haysan wax dukumenti ah oo waxbarashadaada ah

Haddii aanad haysan dukumentiga waxbarashadaada ka dib dugsiga sare oo dhan ama qaybo ka mid ah waxaad codsan kartaa inaad hesho sharaxaada waxbarashadaada dalka dibediisa oo baddel u noqota warbixinta dhinaca waxbarashadaada. Sharaxaadan waxaad isticmaali kartaa marka aad raadsanayso shaqo, raadsanayso waxbarasho ama xilliga suginta aqoontaada.

Warbixin

Ka dib qiimeynta waxbarashadaada waxaad helaysaa warbixin taas oo caddaynaysa waxa waxbarashadaada dalka dibediisu ay u dhiganto dhanka nidaamka waxbarasho ee iswiidhishka.

Warbixintan maaha shahaado iswiidhish ah. Warbixintan waxay kabaysaa shahaadadaada dalka dibediisa oo ma baddelayso taas. Warbixintan waxay taageero u tahay adigaaga shaqo ka raadinaya Iswiidhan. Marka aad warbixintaadan tusto waxaa shaqo-bixiye fahmi karaa nooca waxbarasho ee aad haysato.

Warbixintan waxay xitaa ahaan kartaa taageero haddii aad qorshaynayso in aad waxbarashadaada ka sii wadato Iswiidhan. Maaha shuruud in la haysto qiimeynta UHR si loo codsado tacliin sare. Waxaad xitaa heli kartaa in waxbarashadaada ay qiimeeyaan jaamicad sare ama jaamicad aad codsatay xilliga codsigaaga.